De eerste 100 dagen als cfo van Stork

De eerste 100 dagen als cfo van Stork
'Niet te snel vanuit de heup schieten', zegt Lot van der Wal over haar eerste honderd dagen als cfo van Stork Technical Services.

Wie: Lot van der Wal
Wat: Sinds maart 2020 cfo van Stork Technical Services
Geïnterviewd door: Eric Vennix, Deloitte energy, resources & industrial leader en lid van de executive committee.

U heeft 20 jaar bij AkzoNobel gewerkt. Waarom de overstap naar Stork?
‘Een belangrijke reden is dat ik bij Stork een volledige cfo-rol heb, over de volle breedte van de finance-functie. Daarnaast geeft de energietransitie – wat mij betreft een van de grote industriële omwentelingen uit de geschiedenis – dit bedrijf, dat ook in olie en gas zit, een andere drive. Het betreft niet alleen onze eigen footprint, ook onze klanten zitten daar middenin. Dat maakt het extra interessant.’ 

Uw onboarding pakte door COVID-19 anders uit dan gepland. Wat heeft u kunnen doen?
‘Op mijn eerste werkdag ben ik vanaf Schiphol met onze ceo naar Dallas gevlogen voor een grote managementconferentie. Gelukkig heb ik daar nog enkele collega’s in persoon kunnen ontmoeten, maar het grootste deel van mijn team heb ik nog nooit ontmoet. Vanaf de tweede week lag er een uitvoerig inwerkprogramma, maar toen kwam die oproep om vanuit huis te werken. Klanten stopten daardoor ook met activiteiten, haalden mensen van boorplatforms. Dat dwingt je direct helderheid in de financiële positie te brengen. Onboarden is altijd een combinatie van inwerken en verantwoordelijkheid pakken. Corona dwong tot meer nadruk op het laatste. Gelukkig is het managementteam van Stork geduldig.’

Hoe heeft u die eerste periode achteraf ervaren?
‘Het was mouwen opstropen en aan de slag. Toen we na een paar weken goed zicht hadden op de gevolgen voor de korte termijn, konden we scenario’s gaan opstellen voor de komende maanden en het komend jaar. Dat gaf rust. Inmiddels zijn we het bedrijf weer aan het resetten naar de oorspronkelijke strategie. Normaal gesproken bezoek ik veel klanten en locaties om goed zicht te krijgen op bijvoorbeeld verschillen in kostenstructuur. Nu dat niet kan, moet ik soms de schaamte voorbij: in vergaderingen gewoon dingen durven zeggen die misschien bij dat bedrijf niet zo werken. Zou ik mijzelf daardoor laten tegenhouden, dan kom ik niet vooruit. Ik moest mezelf soms ook dwingen om na een video-vergadering mensen na te bellen om meer details en diepte los te krijgen. Hoe ongemakkelijk dat soms ook voelt, het is essentieel om de menselijke kant te bewaren.’

U noemt de energietransitie als uitdaging voor Stork. Wat kunt u daar als cfo aan bijdragen?
‘Ik breng de blik van de buitenstaander naar binnen en stel daardoor andere vragen. Dat kan een trigger zijn om bepaalde kwesties nog eens goed onder de loep te nemen. Daarnaast kan finance helpen bij allerlei strategische en organisatorische vraagstukken. We moeten meer doen dan eens in het kwartaal achteruitkijken. Ik vind dat we naar een betere balans moeten tussen het dagelijkse werk en het adviseren over financiële risico’s en mogelijkheden op de langere termijn.’

Heeft u daarin al eerste stappen gezet?
‘Ik vind het belangrijk rust te nemen om het bedrijf te leren kennen en niet gelijk vanuit de heup te schieten. Natuurlijk pak ik op sommige punten meteen mijn verantwoordelijkheid, maar andere dossiers wil ik even laten wachten en er met meer mensen over spreken. Ik ben weliswaar binnengehaald om dingen te veranderen, maar wil de pareltjes – datgene waar het bedrijf zo goed in is – ook koesteren.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 01 2021, als onderdeel van de vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

facebook