Femke de Vries: up-and-coming in de Top-100 Corporate Vrouwen 2023

Femke de Vries: up-and-coming in de Top-100 Corporate Vrouwen 2023
Ze staat dit jaar niet heel hoog in de Top-100 Corporate Vrouwen, maar met een aangekondigd commissariaat bij ABN AMRO kunnen we Femke de Vries in volgende edities van de lijst weleens zien stijgen.

De naam Femke de Vries (1972) is synoniem met toezicht. In 2003 kwam ze als toezichthouder in dienst bij De Nederlandsche Bank, waar ze de functie van divisiedirecteur en later secretaris-directeur bekleedde. In 2015 begon ze aan een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan: ze werd bijzonder hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na iets meer dan twee jaar verliet ze de AFM echter alweer om managing partner te worden van adviesbureau &samhoud. Later schreef ze in haar FD-column – naar aanleiding van het vertrek van AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven om voor de klas te gaan staan – dat bestuurders hun mooie pak op den duur als knellend kunnen gaan ervaren, ondanks de maatschappelijke status en het goede salaris. ‘Zelf voelde ik me af en toe net de tandarts, met 12 afspraken per dag. Als de een de deur uitging, zat de volgende alweer te wachten. Nauwelijks een moment om even dat kantoor uit te gaan, laat staan even rustig na te denken.’ Reden om te kiezen voor de vrijheid van een ondernemende rol bij een bureau met een eigen signatuur.

APK-keuring
Begin dit jaar sloeg De Vries weer een bladzijde om: ze trad terug bij &samhoud en werd onlangs benoemd tot commissaris bij ABN Amro. De voormalig extern toezichthouder is nu dus intern toezichthouder. In haar opiniërende bijdragen voor het FD analyseert De Vries op rake wijze het gedrag, de dynamiek en de mores in de boardroom. Zo pleitte ze begin vorig jaar (naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag door Ajax-directeur Marc Overmars) voor een betere inschatting van cultuurrisico’s door commissarissen, het voeren van het ongemakkelijke gesprek en de moed die daarvoor nodig is. ‘Daar ontbreekt het nog wel eens aan. Maar zie het als de jaarlijkse APK-keuring van je organisatie. Die voer je uit voordat je met een rokende motor langs de kant staat.’ De Vries zelf zal als commissaris de moed voor het op tafel leggen van ongemakkelijke waarheden ongetwijfeld wél hebben.  

facebook