Abortus is goed tegen criminaliteit

Auteur: Jeroen Smit | 08-02-2007

Abortus is goed tegen criminaliteit

Het klinkt allemaal overzichtelijk en klein, maar de geest is uit de fles. Het 'recht op leven' komt mogelijk in de onze Grondwet. Er komt bedenktijd voor vrouwen die een overtijdsbehandeling willen en een onderzoek naar de psychosociale gevolgen van abortus. Met dank aan het nieuwe kabinet. Jammer want gevaarlijk, zo blijkt uit onderzoek van Steven Levitt. Abortus is namelijk goed tegen criminaliteit.

Een verbod op abortus is weer in zicht, juichte Bert Dorenbos voorzitter van de stichting 'Schreeuw om Leven' woensdag in het Journaal. We hebben precies gekregen wat we wilden. Stel dat door de nieuwe regels bijvoorbeeld 25.000 van de honderdduizenden abortussen niet door gaan, dat is dan toch winst?, stelde een lid van onze christelijke gemeenschap opgewekt in datzelfde bulletin.

Dat is zeer de vraag. De Amerikaanse econoom Steven Levitt legt in zijn heerlijk slimme boek 'Freakonomics' uit waarom. Begin jaren negentig begonnen de criminaliteitscijfers in de VS snel te dalen. In een stad als New York daalde het aantal moorden bijvoorbeeld met 30 procent. Vele verklaringen deden de ronde (de groeiende economie, zero-tolerance beleid, strenger wapenbeleid, een ouder wordende bevolking, etc, etc). Levitt zocht en vond de werkelijke oorzaak: op 22 januari 1973 oordeelde het Supreme Court in de zaak Roe versus Wade, dat als een zwangere vrouw het zeer moeilijke besluit neemt om het ongeboren kind niet op de wereld te willen zetten, dat dit ze dit besluit om de juiste redenen neemt en dat dit gerespecteerd moet worden. Vanaf dat moment konden Amerikaanse vrouwen zich legaal laten aborteren. Misschien vinden ze hun leven te onstabiel, vrezen ze de schade van drugs of drank, vinden ze zichzelf te jong en willen ze eerst verder leren, etc. etc. Het zijn vanaf dat moment allemaal goede redenen om te besluiten om geen kind op de wereld te zetten. Onderzoek wijst later uit dat het om ongeboren kinderen gaat die een hele grote kans zouden hebben gehad in armoede en met alleen hun moeder als opvoeder op te groeien. Dit zijn nou net de twee belangrijkste voorspellers van crimineel gedrag als de kinderen ouder worden. In het eerste jaar na dit besluit van het surpreme court ondergingen 750.000 vrouwen een abortus, in 1980 waren dat 1,6 miljoen vrouwen. Voor de uitspraak waren het vooral de wat rijkere, upper-middle class, vrouwen die een abortus konden regelen. Nu konden ook veel jonge, arme, vrouwen dit besluit nemen (tegen een fractie van de kosten). Kortom: de criminaliteit daalde begin jaren negentig zo snel omdat er in de 20 jaar daarvoor minder criminelen-in-de-dop op de wereld zijn gezet. U begrijpt de moraal van dit verhaal: als een vrouw dat bijna onmogelijke besluit neemt dat het echt beter is om de jonge vrucht in haar buik niet tot wasdom te laten komen, dan is dat meestal een goed besluit. Een besluit dat we als samenleving maar beter kunnen respecteren. Met alle respect voor de christenen in dit land, denk aan onze criminaliteitscijfers in 2025: lees alstublieft hoofdstuk vier in Freakonomics met de titel 'Where have all the criminals gone?

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 5 | 1 Waardering

Meer opinie