We staan voor een keuzemoment

We staan voor een keuzemoment

Auteur: Liz la Force | 28-10-2010

Over het algemeen zie je in onze maatschappij nog veelvuldig succes gekoppeld worden aan het hebben van een mooie titel, een plaats in de Quote 500, miljoenen op de bank, etc. Nu even voor de duidelijkheid heb ik niets tegen al het voorgaande. Ik ben zelf afgestudeerd als bedrijfseconoom en kan daardoor desgewenst drs. voor mijn naam zetten, ik heb het financieel goed en werk met veel plezier al jaren in mijn eigen onderneming.

Ik realiseer me echter vandaag de dag, dat succesvol zijn meer inhoudt dan dit alles. Want wat het leven mij leerde en niet mijn opleidingen (wat ik overigens als een tekortkoming zie in ons onderwijsstelsel) is het belang van karakter(vorming). Karaktereigenschappen zoals integriteit, discipline, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, plichtsbesef, moed , algeheel belang boven eigen belang stellen, maken volgens mij het verschil tussen een succesvolle leider en een goede leider.

Verantwoordelijkheid
Karakter wordt ondermeer opgebouwd wanneer we al vroeg in ons leven leren en ontdekken dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en werk. Als we al vroeg in ons leven inzien dat we zelf kunnen kiezen hoe we omgaan met de ups en de downs die in ons leven onvermijdelijk voor (zullen) komen, zijn we ook veel beter in staat met deze dualiteit om te gaan.

Op zoek naar nieuwe oplossingen
We zijn dan in staat om met onze eigen wijsheid te antwoorden op wat er met onszelf en/of onze organisatie gebeurd. In plaats van in de weerstand, de verdediging, de ontkenning te gaan en/of soms zelfs door slinkse wijze proberen te overleven ten kosten van anderen, durven we de realiteit onder ogen te zien. We zien een crisis als een uitdaging en mogelijkheid om nog dieper in onszelf af te dalen om daar altijd de kracht te vinden die we nodig hebben om voort te leven, nieuwe oplossingen te vinden, samen te werken, veranderingen te ondergaan etc.

Motto van het kabinet
Ik ben vaak verrast over het feit dat veel mensen, die ik als trainer en coach ontmoet, zich zelfs niet meer bewust zijn van het feit dat ze invloed kunnen uit oefenen op de omstandigheden waarin ze verkeren. Zij menen dat zij totaal afhankelijk zijn geworden van hun omgeving en de omstandigheden die zich daarin voordoen. En laten het vaak ook niet na om deze omgeving: de werkgever, regering etc. de schuld te geven voor hun ongenoegen c.q. huidige situatie.
Nu wil ik hiermee overigens niet zeggen dat deze partijen niet aangesproken mogen worden op hun gedrag, verantwoordelijkheid en aandeel in het geheel. Ik lees net in de krant dat het nieuwe kabinet als motto verantwoordelijkheid en vrijheid heeft, dus we mogen hopen dat ze deze verantwoordelijkheid niet alleen van ons burgers gaan vragen, maar ook zelf gaan tonen in hun leiderschap.


Slachtoffergedrag of leiderschap?
Er lijkt op dit moment hoe dan ook een keuze moment te ontstaan voor ons allemaal. Kiezen we voor leiderschap en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort of blijven we hangen in slachtoffergedrag en het lijden dat daar onlosmakelijk aan verbonden is? Houden we vast aan de overtuiging dat we te klein, te bang, te nederig, te teleurgesteld zijn om voor onszelf op te komen of gaan we staan voor datgene waarin we geloven? Laten we ons hart, onze waarden ons leven bepalen of onze angst? Blijven we in onze comfortzones zitten of durven we verder te kijken?

Inspiratiebronnen
En als we nog niet geloven dat het kan, dan zijn er voldoende inspiratiebronnen om dit geloof in onze eigen leiderschap te versterken c.q. wakker te maken. De geschiedenis biedt immers prachtige voorbeelden van personen en organisaties die onder erbarmelijke of lastige omstandigheden karakter toonden en sterker uit de strijd kwamen dan dat ze erin gingen. Denk bijvoorbeeld aan Southwest Airlines, die evenals alle andere luchtvaartmaatschappijen in Amerika na de 11 september ramp in een zware crisis terechtkwam omdat veel passagiers hun vluchten afboekten.
Alle maatschappijen moesten mensen ontslaan, maar Southwest besloot niemand te ontslaan om het vertrouwen van de mensen niet te verzwakken. Wat getuigt van karakter, lef en vertrouwen van de kant van Southwest. Met als gevolg dat de werknemers en passagiers zeiden: "Jullie waren er voor ons, nu zijn we er voor jullie". Veel passagiers vroegen hun geld niet terug, Senior executives namen van september tot januari geen salaris op en talrijke werknemers stortten een deel van hun salaris terug.

Wereldleider
Of denk aan Nelson Mandela, die na ruim 27 jaar gevangenschap, er uitkwam als een wereldleider en een inspiratiebron werd voor velen.

Celfilosofie
Of dichterbij huis, Eckart Wintzen, die met zijn celfilosofie, kleine bedrijfjes binnen BSO vormde, om de eigen verantwoordelijkheid van zijn medewerkers te bevorderen en daarmee hen de kans gaf tot het verder ontwikkelen van hun eigen leiderschapskwaliteiten.

Ware leiders
Dus waar kiezen we voor als mens, organisatie, land? Blijven we succes puur toetsen aan de resultaten die behaald zijn ongeacht de wijze waarop? Of gaan we karakter, waarden, eigen verantwoordelijkheid, integriteit, algeheel belang boven eigen belang zien als essentiële onderdelen van goed leiderschap en werkelijk succes? Willen de ware leiders opstaan.


Lees ook:

> Inspireren tot verandering
> Tijd om wakker te worden uit de slapende wereld
> Dienend leiderschap noodzakelijk om te overleven
> Business Spiritualiteit

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer opinie

scopist_posts/originals/Social-distance06v.jpg

Het eind van inclusie of op afstand dichtbij?

Lukt het ons in tijden van social distancing iedereen ‘aan boord te houden’, in de maatschappij en op de werkvloer? The Inclusion Partners-oprichter Adnan Basaran ziet dat de angst regeert. Zelfreflectie is het startpunt voor het bouwen aan betere relaties. 

lees artikel
scopist_posts/originals/essay-CPI06v.jpg

Robuustheid is de enige remedie

De les van de coronacrisis: we hebben leiders nodig die robuuste organisaties bouwen en de sprong voorwaarts kunnen maken naar een nieuwe realiteit. Het hele ecosysteem moet om.

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-ING06v.jpg

Kwetsbare productieketens robuuster maken is complex

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

lees artikel
facebook