Corporate performance succesfactoren

Corporate performance succesfactoren

Auteur: André Nijhof | 20-04-2017

Wat bepaalt of een bedrijf succesvol is? Uit een gezamenlijk onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Deloitte Governance Services komen deze bewezen succesfactoren (en hun keerzijde) naar voren. 

 • Meer buitenstaanders in de raad van commissarissen zorgt voor meer objectieve besluiten die bovendien meer gezichtspunten omvatten. Het aantal leden mag echter niet te groot worden: meer dan zeven vertraagt de besluitvaardigheid en als leden te lang op hun post blijven zitten heeft dat een negatief effect op het bedrijfsresultaat. 
   

 • Een divers samengesteld bestuur werkt beter, maar niet als die diversiteit met quota is afgedwongen. Uit casestudies blijkt dat het best presterende bestuur bestaat uit net iets meer vrouwen dan mannen. Familiebedrijven zijn succesvoller als er ook niet-familieleden in het bestuur zitten, helemaal als de ceo van buiten komt.


 • Een krachtige ceo maakt dat iedereen harder loopt, maar het gevaar bestaat dat hij of zij te risicovolle beslissingen neemt. Het is slecht voor het bedrijfsresultaat als de ceo tevens voorzitter van het bestuur is.
   

 • In tijden van stagnatie gaat een bedrijf niet beter presteren als de ceo zelf aandelen heeft of krijgt. Misschien werkt zo’n aandelenpakket wel in goede tijden, dat staat niet onomstotelijk vast.
   

 • Institutionele beleggers dragen bij aan de kwaliteit van strategische beslissingen in de raad van bestuur. Ze brengen actief een extern perspectief in.
   

 • Actief toezicht en betrokkenheid van bedrijfseigenaren en toezichthouders (onder andere in de vorm van frequente bijeenkomsten) is noodzakelijk. Als dit toezicht verslapt (wat met name in tijden van voorspoed gebeurt), kan de ceo te veel macht en vrijheid naar zich toetrekken en overmoedig gedrag gaan vertonen.
   


Dit korte artikel is verschenen in Management Scope 03 2017, als onderdeel van het artikel 'Snel en daadkrachtig beslissen? Liever niet.'

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer opinie

scopist_posts/originals/Social-distance06v.jpg

Het eind van inclusie of op afstand dichtbij?

Lukt het ons in tijden van social distancing iedereen ‘aan boord te houden’, in de maatschappij en op de werkvloer? The Inclusion Partners-oprichter Adnan Basaran ziet dat de angst regeert. Zelfreflectie is het startpunt voor het bouwen aan betere relaties. 

lees artikel
scopist_posts/originals/essay-CPI06v.jpg

Robuustheid is de enige remedie

De les van de coronacrisis: we hebben leiders nodig die robuuste organisaties bouwen en de sprong voorwaarts kunnen maken naar een nieuwe realiteit. Het hele ecosysteem moet om.

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-ING06v.jpg

Kwetsbare productieketens robuuster maken is complex

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

lees artikel
facebook