Corporate performance succesfactoren

Corporate performance succesfactoren
Wat bepaalt of een bedrijf succesvol is? Uit een gezamenlijk onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Deloitte Governance Services komen deze bewezen succesfactoren (en hun keerzijde) naar voren. 
 • Meer buitenstaanders in de raad van commissarissen zorgt voor meer objectieve besluiten die bovendien meer gezichtspunten omvatten. Het aantal leden mag echter niet te groot worden: meer dan zeven vertraagt de besluitvaardigheid en als leden te lang op hun post blijven zitten heeft dat een negatief effect op het bedrijfsresultaat. 
   
 • Een divers samengesteld bestuur werkt beter, maar niet als die diversiteit met quota is afgedwongen. Uit casestudies blijkt dat het best presterende bestuur bestaat uit net iets meer vrouwen dan mannen. Familiebedrijven zijn succesvoller als er ook niet-familieleden in het bestuur zitten, helemaal als de ceo van buiten komt.

 • Een krachtige ceo maakt dat iedereen harder loopt, maar het gevaar bestaat dat hij of zij te risicovolle beslissingen neemt. Het is slecht voor het bedrijfsresultaat als de ceo tevens voorzitter van het bestuur is.
   
 • In tijden van stagnatie gaat een bedrijf niet beter presteren als de ceo zelf aandelen heeft of krijgt. Misschien werkt zo’n aandelenpakket wel in goede tijden, dat staat niet onomstotelijk vast.
   
 • Institutionele beleggers dragen bij aan de kwaliteit van strategische beslissingen in de raad van bestuur. Ze brengen actief een extern perspectief in.
   
 • Actief toezicht en betrokkenheid van bedrijfseigenaren en toezichthouders (onder andere in de vorm van frequente bijeenkomsten) is noodzakelijk. Als dit toezicht verslapt (wat met name in tijden van voorspoed gebeurt), kan de ceo te veel macht en vrijheid naar zich toetrekken en overmoedig gedrag gaan vertonen.
   
Dit korte artikel is verschenen in Management Scope 03 2017, als onderdeel van het artikel 'Snel en daadkrachtig beslissen? Liever niet.'
facebook