Susanne Stolte: rechtsbescherming belastingplichtige, graag meer en sneller

Susanne Stolte: rechtsbescherming belastingplichtige, graag meer en sneller

Auteur: Susanne Stolte | 03-05-2011

Met ingang van 1 juli hebben ondernemers en particulieren in Nederland een reden minder om zich te beklagen over de taakopvatting van sommige belastinginspecteurs, aldus Susanne Stolte, voorzitter van de NCD.

Het goede nieuws was zelfs op de radio te horen: de belastingplichtige mag naar de rechter stappen als hij/zij vindt dat een informatieverzoek van de inspecteur te ver gaat. Hoe blij moeten we zijn met deze wet vraagt Susanne Stolte af?

Rechtsberscherming belastingplichtigen
Eén van de indieners van deze wet, Ineke Dezentjé Hamming (VVD), gaf een voorbeeld van overdreven nieuwsgierigheid vanuit de fiscus. “Meneer Jansen, graag ontvangt de Belastingdienst van u al het emailverkeer afkomstig van alle computers in uw organisatie over de laatste 3 jaar.” Een dergelijke vraag knaagt te zeer aan de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Immers de fiscus beschikt zo over een zee aan feiten. De fiscus kan daaruit concluderen wat hij wil. En de belastingplichtige moet maar zien te bewijzen dat die conclusies onjuist zijn. (In fiscale geschillen ligt de bewijslast bij de belastingbetaler.) De politiek heeft niet erg wakker gelegen van deze misstand.

Belastingdienst handenvol
Dat zie je als je er de parlementaire geschiedenis op naleest. Al in de vorige eeuw kondigde de regering aan met een regeling te komen op dit vlak. Echter, jaren gingen voorbij zonder dat er iets gebeurde. In 2006 namen Ineke Dezentjé Hamming en Ferd Crone (PvdA) het initiatief voor dit wetsvoorstel. Vervolgens heeft men wederom ruimschoots de tijd genomen. Waarom? Misschien wel vanwege de vrees die toenmalig staatssecretaris Jan Kees de Jager (CDA) uitte. De wetsaanpassing zou een golf van procedures op gang brengen; allemaal ondernemers en particulieren die naar de rechter zouden stappen vanwege een hun onwelgevallige vraag om informatie. Oei-oei, handenvol werk voor de Belastingdienst.

Ondernemers: geen fiscale zaken
Gelukkig heeft minister De Jager zich op andere gedachten laten brengen. Ja, er zullen ongetwijfeld procedures komen tussen ondernemers en de Belastingdienst. Maar het wordt geen hype. Want ondernemers willen vooral ondernemen en niet veel tijd kwijt zijn met fiscale zaken. Belastinginspecteurs die moeite hebben om zich dat voor te stellen, zouden eens stage moeten lopen bij een accountant-fiscalist. Dan hebben zij werk op hun niveau, maar dan vanuit een praktijk-gerelateerd perspectief: Oei-oei, handenvol werk voor de ondernemer!


Anti rompslomp
En ook politici mogen zich nog veel meer realiseren dat in de maatschappij het besef van tempo anders is dan in hun Haagse sociotoop. Om precies te zijn, stamt het concept achter deze wetsaanpassing uit 1997. Om u een idee te geven: in dat jaar werd Google gelanceerd door twee onbekende nerds. Wat je al niet kan bereiken in 14 jaar... Hoe dan ook, deze anti-rompslompwet is een vooruitgang. Graag meer van dit, maar dan sneller.

Susanne Stolte is voorzitter van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)

Lees ook:
> CV Susanne Stolte, Voorzitter NCD
> Interview met Susanne Stolte
> Zeg maar dag tegen de belasting(moraal)

Susanne  Stolte

Tekst door: Susanne Stolte

  • > CEO Dennick BV en Twiga Consult BV
  • > Commissaris The Hague & Partners
  • > Major-donor fundraising African Parks Foundation
  • > Voorzitter raad van toezicht Theater Cool, kunst en cultuur
  • > Voorzitter Raad van Advies Quality Lodges & Hotels
  • > Bestuurslid Duits-Nederlandse Handelskamer
  • > Commissaris Cie
  • > Commissaris RKZ Beverwijk
  • > Lid Raad van Toezicht Rode Kruis Ziekenhuis

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Susanne Stolte

scopist_posts/originals/1323257369.jpg

Bonusbeleid dat wel werkt

Tekst: Susanne Stolte
Afgelopen maand november wijdden de media aandacht aan de Nederlandse denktank, die zich buigt over de bank van de toekomst (SLF). De lessen van de kredietcrisis lijken bekend te zijn.

lees artikel
scopist_posts/originals/1317025518.JPG

Susanne Stolte: op basis van ervaring

Susanne Stolte:
U herinnert zich vast nog wel de bestuursvoorzitter van die grote bank, die toen overnameprooi werd. Misschien herinnert u zich ook nog zijn suggestie omtrent degene die leiding moest gaan geven aan de Nederlandse restanten van die bank.

lees artikel
scopist_posts/originals/2301.JPG

Susanne Stolte: minimum aantal commissariaten

Susanne Stolte: De Eerste Kamer boog zich over nieuwe wetgeving. Het maximaal aantal commissariaten dat iemand mag bekleden, wordt nu beperkt tot vijf. Over het aantal commissariaten dat iemand minimaal moet bekleden is niet nagedacht. Zo’n minimumquotum is ook niet in wetgeving te gieten. Maar erover nadenken, kan nuttig zijn.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Social-distance06v.jpg

Het eind van inclusie of op afstand dichtbij?

Lukt het ons in tijden van social distancing iedereen ‘aan boord te houden’, in de maatschappij en op de werkvloer? The Inclusion Partners-oprichter Adnan Basaran ziet dat de angst regeert. Zelfreflectie is het startpunt voor het bouwen aan betere relaties. 

lees artikel
scopist_posts/originals/essay-CPI06v.jpg

Robuustheid is de enige remedie

De les van de coronacrisis: we hebben leiders nodig die robuuste organisaties bouwen en de sprong voorwaarts kunnen maken naar een nieuwe realiteit. Het hele ecosysteem moet om.

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-ING06v.jpg

Kwetsbare productieketens robuuster maken is complex

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

lees artikel
facebook