Susanne Stolte: minimum aantal commissariaten

Susanne Stolte: minimum aantal commissariaten
Susanne Stolte: De Eerste Kamer boog zich over nieuwe wetgeving. Het maximaal aantal commissariaten dat iemand mag bekleden, wordt nu beperkt tot vijf. Over het aantal commissariaten dat iemand minimaal moet bekleden is niet nagedacht. Zo’n minimumquotum is ook niet in wetgeving te gieten. Maar erover nadenken, kan nuttig zijn.

De dagen zijn voorbij dat een toezichthouder 28 commissariaten kon bekleden. Zoveel hooi op één vork komt de kwaliteit van het toezicht niet ten goede volgens een meerderheid in politiek Den Haag. Het wettelijk maximum wordt daarom gesteld op vijf; althans als het gaat om grotere bedrijven. Is dat erg wennen voor Toezichthoudend Nederland? Een blik op een “Top 50 machtigste Commissarissen” suggereert dat het maximum van vijf aansluit op de praktijk. Even snel tellend kom ik uit op een gemiddelde van vier commissariaten per man. Inderdaad, man. Dus wie hoopte dat de top van het old boys network nu wankelt onder het maximum van vijf posten, komt bedrogen uit. De old boys zouden –na onderlinge herverdeling van de posten– er allemaal zelfs nog een commissariaat bij kunnen nemen!

Signaalfunctie
Ik zie de nieuwe wetgeving dan ook veel meer als een signaal dan als een sturingsinstrument. En sprekend over een signaalfunctie: we mogen het minimum aantal commissariaten weleens aan de orde stellen. Is het wel goed voor de BV Nederland, dat er zoveel directeuren zijn die helemaal nergens buiten hun bedrijf zitting hebben in een RvC? Het goed vervullen van een commissariaat stelt eisen aan een mens die geestelijk verrijkend werken. Ook bevordert de toepassing van dit minimumprincipe de diversiteit, met alle voordelen van dien. Verder wordt hiermee een brede basis gelegd voor vitaliteit in de opvolging van toezichthouders. Alle reden dus om scholingstrajecten voor het commissarisschap prominenter te gaan aanbieden. Want de stap van besturen naar toezicht houden kan het best gepaard gaan met een dosis scholing.

Minimum aantal commissariaten
Ik pleit hierbij dus voor minimaal één commissariaat per directeur. En ik doe er een schepje bovenop. Niet alleen directeuren, maar ook potentiële directeuren zouden minimaal één plaats moeten innemen in een Raad van Commissarissen. Ik weet het: zo’n potential mist de nodige ervaring. Dus wat zou zo’n broekie van 36 jaar moeten doen in een RvC? Veel luisteren, maar zeker ook doorgeven hoe zijn of haar leeftijdsgenoten aankijken tegen een markttrend of maatschappelijk onderwerp. En mag de jonge commissaris ook beslissingen nemen? Misschien biedt een aangepaste mate van stemgewicht hier een oplossing. Het idee van een commissaris-stagiair moet nog worden uitgewerkt. Maar één ding weet ik al: het kan in de praktijk nooit gekker zijn, dan een situatie waarbij 28 commissariaten in één persoon zijn verenigd.

Susanne Stolte is voorzitter van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)

Lees ook:
> Interview met NCD-voorzitter Susanne Stolte
> Susanne Stolte: rechtsbescherming belastingplichtige, graag meer en sneller
> Top 50 Machtigste Commissarissen - 2011
> Interview Pamela Boumeester: Het maximeren van commissariaten is onzin
> Toezichthouders in Nederland: de vrouwen aan het woord

facebook