Susanne Stolte: op basis van ervaring

Susanne Stolte: op basis van ervaring

Auteur: Susanne Stolte | 26-09-2011

Susanne Stolte:
U herinnert zich vast nog wel de bestuursvoorzitter van die grote bank, die toen overnameprooi werd. Misschien herinnert u zich ook nog zijn suggestie omtrent degene die leiding moest gaan geven aan de Nederlandse restanten van die bank.

Ja, inderdaad hij stelde zichzelf voor als de kandidaat bij uitstek. Immers, er was inzake die bank “niemand in Nederland met zoveel ervaring en kennis als ik.”

Sedert 1903
Die suggestie viel toen niet overal in goede aarde. En dat is gek. Want wie via internet een beetje rondneust in HR-land, ziet dat ERVARING toch een doorslaggevend begrip is. HR-managers willen ervaren kandidaten. Logisch, want als er iets nodig is om met succes een functie te vervullen, dan is het wel ervaring. Kijk maar naar de klinkende namen in het bedrijfsleven. Steve Jobs’ grootvader had al een winkel in typemachines en rekenmachines. Ja, gelegen aan Apple Street. Sergey Brin en Larry Page werkten jarenlang als bibliothecaris voordat zij met Google begonnen. En Pierre Omidyar begon pas met eBay nadat hij het Californisch staatsexamen Veilinghuis Management had behaald.

Virgin
En zo kunnen we nog wel even doorgaan met verzinsels over ervaring. Dit is geen verzinsel: toen Richard Branson begon met het verkopen van LP’s was er een naam nodig voor het bedrijf. Een medewerker stelde Virgin voor. Want als het ging om zakendoen had helemaal niemand in het bedrijf enige ervaring. Inmiddels staat de naam Virgin op pakweg 400 ondernemingen in het zakenimperium van Branson. Gebrek aan ervaring is dus niet per definitie een belemmering voor succes. En aanwezigheid van ervaring vormt geen garantie voor succes. Toch zal in HR-land ervaring een criterium blijven waar HR-managers graag aan vasthouden. Want ervaring is feitelijk. En talent is vermoedelijk.


Dubieuze dame
In de rapportages hanteert de manager liever feiten dan vermoedens. Zoekt een bedrijf een CEO of een commissaris, dan wordt vaak eenzelfde lijn gevolgd: volop ontzag voor ervaring. Eigenlijk is ervaring een oude dame die men eert zonder zich af te vragen of haar verleden misschien dubieus geweest is.* Ik ben ervoor om de oude dame met minder schroom tegemoet te treden. Meer vragen naar de inhoudelijk bewezen ervaring; meer kijken of deze opweegt tegen de bewezen talenten van andere kandidaten. Onderschat niet de kwaliteiten van een jonge commissaris, waaronder zijn/haar niet zelden betere aansluiting op de samenleving en de markt. In de afweging tussen ervaring en de overige verworvenheden lijkt ervaring de veilige keuze te zijn. Lijkt, want bij getalenteerde mensen met beperkte ervaring is de kans op succes in hun werk even groot als bij ervaren mensen. Dat is althans mijn conclusie op basis van jarenlange... ervaring.

Susanne Stolte is voorzitter van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)

*met dank aan Carmen Sylva

Lees ook:
> Interview met NCD-voorzitter Susanne Stolte
> Susanne Stolte: minimum aantal commissariaten
> Traject naar de top
> 'Vrouwen en allochtonen komen makkelijker binnen dan jonkies’
> Rondetafelgesprek over Talent Management

Susanne  Stolte

Tekst door: Susanne Stolte

  • > CEO Dennick BV en Twiga Consult BV
  • > Commissaris The Hague & Partners
  • > Major-donor fundraising African Parks Foundation
  • > Voorzitter raad van toezicht Theater Cool, kunst en cultuur
  • > Voorzitter Raad van Advies Quality Lodges & Hotels
  • > Bestuurslid Duits-Nederlandse Handelskamer
  • > Commissaris Cie
  • > Commissaris RKZ Beverwijk
  • > Lid Raad van Toezicht Rode Kruis Ziekenhuis

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Susanne Stolte

scopist_posts/originals/1323257369.jpg

Bonusbeleid dat wel werkt

Tekst: Susanne Stolte
Afgelopen maand november wijdden de media aandacht aan de Nederlandse denktank, die zich buigt over de bank van de toekomst (SLF). De lessen van de kredietcrisis lijken bekend te zijn.

lees artikel
scopist_posts/originals/2301.JPG

Susanne Stolte: minimum aantal commissariaten

Susanne Stolte: De Eerste Kamer boog zich over nieuwe wetgeving. Het maximaal aantal commissariaten dat iemand mag bekleden, wordt nu beperkt tot vijf. Over het aantal commissariaten dat iemand minimaal moet bekleden is niet nagedacht. Zo’n minimumquotum is ook niet in wetgeving te gieten. Maar erover nadenken, kan nuttig zijn.

lees artikel
scopist_posts/originals/2295.JPG

Susanne Stolte: rechtsbescherming belastingplichtige, graag meer en sneller

Met ingang van 1 juli hebben ondernemers en particulieren in Nederland een reden minder om zich te beklagen over de taakopvatting van sommige belastinginspecteurs, aldus Susanne Stolte, voorzitter van de NCD.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Social-distance06v.jpg

Het eind van inclusie of op afstand dichtbij?

Lukt het ons in tijden van social distancing iedereen ‘aan boord te houden’, in de maatschappij en op de werkvloer? The Inclusion Partners-oprichter Adnan Basaran ziet dat de angst regeert. Zelfreflectie is het startpunt voor het bouwen aan betere relaties. 

lees artikel
scopist_posts/originals/essay-CPI06v.jpg

Robuustheid is de enige remedie

De les van de coronacrisis: we hebben leiders nodig die robuuste organisaties bouwen en de sprong voorwaarts kunnen maken naar een nieuwe realiteit. Het hele ecosysteem moet om.

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-ING06v.jpg

Kwetsbare productieketens robuuster maken is complex

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

lees artikel
facebook