Relatie met buitenwereld

Relatie met buitenwereld 2022

De pijler: Relatie met buitenwereld

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Bestuurders die stakeholders meenemen in de kansen en worstelingen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, weten anderen te inspireren – binnen en buiten de onderneming. De pijler relatie met de buitenwereld maakt inzichtelijk hoe uitgesproken bestuurders en commissarissen zijn over de maatschappelijke impact. Gemeten wordt ook in welke mate de bestuurders deelnemen aan relevante netwerken die maatschappelijke impact versterken.

facebook