De eerste 100 dagen als cfo van Ordina

De eerste 100 dagen als cfo van Ordina
‘Met een frisse blik kijken’, zegt Joyce van Donk-Van Wijnen over haar eerste honderd dagen als cfo van Ordina.

Wie: Joyce van Donk-Van Wijnen
Wat: Sinds januari 2021 cfo van Ordina
Geïnterviewd door: Onno Vos, partner corporate finance bij Deloitte Nederland.

U werkt sinds 2014 bij Ordina, eerst als groepscontroller en daarna als financieel directeur corporate. Was een inwerkperiode nog nodig?
‘Een bestuursfunctie is toch een zwaardere rol met een breder verantwoordelijkheidsgebied. Ik vind dat ik met een frisse blik moet kijken naar de delen van het bedrijf waar ik vanuit mijn vorige positie minder intensief mee samenwerkte. Ik ben dus veel gaan praten en heb me ingelezen op andere dossiers dan ik normaliter oppak. In de praktijk werd dat doorkruist door de jaarafsluiting en de publicatie van de cijfers, juist het deel dat ik vanuit mijn vorige functie al heel goed ken. Ik heb dus moeten schakelen tussen het bekende en het nieuwe. In die zin voelt het alsof ik nog middenin mijn inwerkperiode zit.’ 

Hoe heeft u zich voorbereid?
‘Voor het cfo-gedeelte kreeg ik van mijn voorganger Annemieke den Otter de ruimte om nog voor januari allerlei onderwerpen breed op te pakken en aan te sturen. Onze ceo Jo Maes liet me op projectbasis actief meewerken aan strategische onderwerpen die buiten mijn rol van dat moment vielen. Dat je zo een beetje aanschuift op andermans stoel lijkt soms lastig, maar bleek toch vooral een goede leerschool in uitstekende harmonie. Zo kon ik ontdekken wat die nieuwe rol behelst, wat ik nog nodig heb en wie ik wil zijn als leider.’

Wat maakt deze nieuwe rol vooral anders?
‘Het leuke van Ordina is dat we een kleine raad van bestuur hebben, met naast mij alleen ceo Jo Maes. Daardoor kan, mag en moet ik als cfo heel breed acteren. Natuurlijk is het financiële stuk nog steeds een groot onderdeel van mijn portefeuille, maar daarnaast ben ik nu bezig met zaken als commercie, portfolio en strategie. Dat is nieuw, leuk en soms buiten mijn comfortzone. Juist daarom is het belangrijk om af en toe afstand te nemen in plaats van gewoon verder te rollen en te denken dat je wel weet hoe je de dingen moet aanpakken.’

Heeft u al onderwerpen ontdekt die u wilt oppakken?
‘Tijdens de inwerkfase viel me op hoe vaak mensen spontaan begonnen over het onderwerp diversiteit. Dat vind ik een mooi en actueel thema om voor de komende tijd én de lange termijn mee aan de slag te gaan. Niet alleen vanwege de tijdgeest, maar ook omdat Ordina er veel baat bij kan hebben en het ons een voordeel in de markt kan opleveren. In onze strategie zetten we meer en meer in op value added services: het verbinden van it met de business. We willen problemen van klanten oplossen. Hoe diverser de workforce, hoe creatiever en beter de oplossingen.’

Wat zijn daarbij de grootste uitdagingen?
‘Als we waardevoller zijn voor klanten, zijn we ook leuker voor medewerkers: niet onbelangrijk in een krappe IT-markt. Nu is nog maar 20 procent van de IT’ers vrouw; voor hen en voor anderen met een diverse achtergrond moeten we het vak interessanter maken. Dat is des te belangrijker omdat we willen groeien. We hebben een tijdlang weinig aan acquisitie gedaan. Daar liggen mooie uitdagingen, waar we met veel energie aan werken.’ 

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 05 2021, als vast onderdeel van onze rubriek 'Komen & Gaan.'

facebook