Pioniers: Pelle Schlichting van Orangegas

27-08-2010 | Beeld: Lars van den Brink | Tekst: Mark van Baal

Pioniers: Pelle Schlichting van Orangegas

‘We willen dat iedere automobilist over anderhalf jaar binnen een straal van twintig kilometer groen gas kan tanken,' zegt Pelle Schlichting, één van de oprichters van Orangegas.

Pelle Schlichting startte in 2007 samen met Marcel Borger en Anco Buning het bedrijf OrangeGas. De leverancier van groen gas heeft net op een tankstation in Heemskerk zijn achtste vulpunt geopend en gaat de komende anderhalf jaar ruim veertig vulpunten bijbouwen. OrangeGas kreeg hiervoor een subsidie van 2,5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken. CNG NET, een dochter van bouwconcern Ballast Nedam, kreeg subsidie voor vijftien vulpunten.

Groen gas producenten
Groen gas heeft dezelfde chemische samenstelling als aardgas, maar is geproduceerd door het vergisten van afval, rioolslib of mest. In Nederland wordt op dit moment groen gas opgewekt op twee grote vuilstortplaatsen in Tilburg en Wijster, bij een enkele waterzuivering en door boeren die mest vergisten. Producenten die dit gas in het Nederlandse aardgasnet pompen, mogen in ruil hiervoor groen gas-certificaten verkopen.

Aardgasnet
Grijs gas wordt met een groen gas-certificaat verkocht als groen gas, zodat er per saldo even veel groen gas het gasnet in als er uit gaat. OrgangeGas koopt aardgas en groen gas-certificaten in bij Essent. de vulpunten van OrangeGas zijn aangesloten op het gewone aardgasnet.

Compressed Natural Gas
Autofabrikanten als Volkswagen, Mercedes en Fiat en leveren standaard auto's met een benzine- en een gastank voor Compressed Natural Gas (CNG), niet te verwarren met autogas LPG. 

Rijden op aardgas
Rijden op aardgas is in Duitsland en Italië al ingeburgerd. ‘In Italië zijn meer dan zeshonderd vulstations en rijden meer dan een half miljoen auto's met aardgastank rond', zegt Schlichting. Hij schat dat er in Nederland nu ongeveer drieduizend personenauto's, bestelauto's, taxi's, stadsbussen en vuilniswagens op groen gas rijden. Groen gas kost, net als aardgas, ongeveer € 0,75 per kilogram, waarmee een auto ongeveer twintig kilometer rijdt.

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in de special Energie 2020, perspectief voor een duurzame bedrijfsvoering, in samenwerking met Nuon.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 4 | 1 Waardering

Meer achtergrond artikelen