Ronald Latenstein: penningmeester van het Oranje Fonds

Ronald Latenstein: penningmeester van het Oranje Fonds

08-02-2011 | Beeld: Peter Bak | Tekst: Jaqueline Hoefnagels

Ronald Latenstein van Voorst, CEO van SNS Reaal, is penningmeester van het Oranje Fonds. ‘Het verbreedt je werk en je leven.'

Hij is geboren in India en woonde vervolgens in de Filippijnen, Kameroen, Peru en Nigeria. Zo heeft Ronald Latenstein van Voorst (46) van jongs af aan leren kijken naar culturele verschillen en de positieve kanten daarvan.

Ontwikkelingssamenwerking

Zijn vader hield zich bezig met ontwikkelingssamenwerking. ‘Betrokkenheid was bij ons thuis een gangbaar onderwerp van gesprek; ik ben er groot mee geworden', vertelt Latenstein van Voorst. ‘Aangezien betrokkenheid en integratie speerpunten zijn van het Oranje Fonds, herken ik mij daar goed in en zet ik daar graag mijn ervaring en kennis voor in.'

Ronald Latenstein, penningmeester Oranje Fonds

Aldus werd Latenstijn van Voorst, in het dagelijks leven CEO van SNS Reaal, penningmeester van het Oranje Fonds, een van de grootste onafhankelijke fondsen van het land. Er wordt jaarlijks 26 miljoen euro in omgezet, afkomstig van de Postcode Loterij, de Lotto, giften en legaten. Het fonds zet projecten op ter bevordering van sociale cohesie en ontwikkeling in Nederland, inclusief het Antilliaanse deel. Een paar voorbeelden van zulke projecten:

_ Maatjes koppelt 1 op 1 vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben.
_ Man 2.0 emancipeert en ondersteunt laag opgeleide, geïsoleerd levende mannen.
_ Actief Ouder houdt ouderen als vrijwilliger betrokken bij het maatschappelijk leven. Zomerscholen traint jongerenwerkers, kinderwerkers en wijkprofessionals.
_ Op Burendagen ontmoeten buurtbewoners elkaar, raken ze met elkaar in gesprek en fleuren ze met z'n allen de buurt op.

Burendag
Ronald Latenstijn van Voorst: ‘In september ben ik naar de Burendag in Leusden geweest, georganiseerd in samenwerking met Douwe Egberts. Ik vind het werkelijk hartverwarmend wat een dergelijk initiatief aan onderlinge betrokkenheid teweeg kan brengen.' Het beschermpaar van het fonds, prinses Máxima en prins Willem-Alexander, was er ook.

Oranje fan?
Is Latenstein oranje-fan? ‘Ik draag het koningshuis een warm hart toe omdat het ons land verbindt. Zoals ik als kind aan de andere kant van de wereld ook Nederlandse verbintenis voelde op sinterklaasavondjes op de Hollandse Club of als we de hand wisten te leggen op een zak drop. Overigens heeft mijn jeugd in het buitenland ook bijgedragen aan mijn werk bij SNS Reaal; we hebben de afgelopen vijf jaar veel acquisities gedaan en ook daarbij is het herkennen en aanwenden van culturele verschillen van belang.'

Audit-commissie Oranje Fonds

Nadat het gezin terugkwam naar Nederland werd zijn moeder burgemeester; de gemeenschapszin zit hem goed in de genen. Het bestuur van het Oranje Fonds vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is Latenstein van Voorst voorzitter van de audit-commissie. Met het vinden van goede bestedingen - ‘een hoop werk' - bemoeit hij zich niet. Hij wendt vooral zijn financiële kennis en expertise aan en voert daarbij het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid zo ver mogelijk door in het financiële beheer van het Oranje Fonds. ‘Ik kan natuurlijk gemakkelijk beleggen in Shell, maar ik geef liever een extra dimensie aan de missie van het fonds en vertaal die waar mogelijk naar beleggingen in duurzame en maatschappelijke fondsen.'

Maatschappelijke betrokkenheid
Ook Lantenstein van Voorst zijn andere nevenfuncties hebben te maken met betrokkenheid. ‘Het verbreedt je werk en je leven. Het is echt dankbaar werk. En leuk bovendien. Ik ga werkelijk met plezier naar de vergaderingen.'

Lees ook:
> Biografie Ronald Latenstein van Voorst, penningmeester Oranje Fonds
> Interview met Ronald Latenstein van Voorst, CEO SNS Reaal
> Bonusbeleid SNS Reaal aangepast
> SNS Reaal wil Latenstein benoemen tot nieuwe CEO
> SNS Reaal gaat zijn beleggingsfondsen verduurzamen

Ronald  Latenstein van Voorst

Geïnterviewd: Ronald Latenstein van Voorst

  • > Rasile Group  
  • > CEO   SRH N.V.
  • > Bestuurslid   VNO*NCW

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer achtergrond artikelen

magazines_artikelen/Riemens-balans02v.jpg

'Mijn hele leven doe ik al aan extreme sporten'

Eerder deed hij aan autoracen, aerobatics en formatievliegen, maar nu vindt Paul Riemens, ceo van RAI Amsterdam, zijn uitdaging in kitesurfen. Voor hem ‘werkt’ sport pas als hij zichzelf nieuwe doelen kan blijven stellen. Zijn kitesurfgroep helpt daarbij: ‘We fokken elkaar op.’

lees artikel
magazines_artikelen/Dijkstra-Balans01v.jpg

'Met sport blazen we stoom af'

Zelf fietst en kickbokst hij graag, maar Flow Traders-ceo Dennis Dijkstra spreekt nog liever over de sportcultuur op kantoor. Dijkstra heeft Kaya Gezgin, personal trainer in dienst van Flow Traders, gevraagd mee te doen aan het interview. 'Mijn kinderen denken dat Flow Traders een sportmerk is!'

lees artikel
magazines_artikelen/Hofste01v.jpg

'Deze beweging is niet meer te stoppen'

Het is niets minder dan een historisch moment: Petri Hofsté is de eerste vrouwelijke nummer 1 in de Top-100 Commissarissen. Hofsté zelf is goed doordrongen van het gewicht van dit moment: ‘Dit past bij alle recente ontwikkelingen – er worden meer vrouwen benoemd op topposities en het vrouwenquotum voor raden van commissarissen van het beursgenoteerde bedrijfsleven komt er. Wat mijn nummer-1 positie betreft: uiteraard ben ik vereerd de eerste te zijn.’

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook