Huub Willems

Huub Willems

Commissaris bij VodafoneZiggo


Personalia

Naam: Mr. Huub Willems MBA MSc

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Huub Willems

  • 2017 - heden Commissaris, VodafoneZiggo
  • - heden Lid bestuur, Stichting Grotius Academie
  • - heden Lid Bestuur, Rechtbank Zeeland - West-Brabant

Loopbaan Huub Willems

  • 2014 - 2017 Commissaris, Ziggo
  • 1989 - 2009 Vice-president, Gerechtshof Amsterdam
  • 1996 - 2009 Voorzitter, Ondernemingskamer
  • 1975 - 1990 houder leeropdracht Engels, Katholieke Universiteit Brabant
  • 1977 - 1981 rechter, Rechtbank Den Bosch
  • 1969 - 1977 wetenschappelijk medewerker,

Opleiding Huub Willems

  • 1968 Rechtsgeleerdheid, Tilburg
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Trivia

Huub Willems is getrouwd en heeft vier kinderen. Zijn hobby's zijn Frans, Russisch, pianospelen en zeilen.

De man van 72 miljard
Willems was even het middelpunt van zakelijk Nederland toen hij in 2007 oordeelde over het lot van ABN Amro. Hij werd in de pers al bestempeld als superrechter en ‘de man van 72 miljard'. Zijn oordeel was klip en klaar. ABN Amro mocht de verkoop van de Amerikaanse dochter LaSalle aan de Bank of America niet doorzetten. ‘De aandeelhouders waren voor een voldongen feit gesteld', zo sprak Willems. Hierdoor kwam de voorgenomen overname door het Britse Barclays op losse schroeven te staan. Zowel ABN Amro als Bank of Amerika tekenden beroep aan tegen deze uitspraak.

En met succes. De Hoge Raad oordeelde dat de bank voor een
dergelijke beslissing geen goedkeuring van de aandeelhouders hoefde te vragen.

Huub Willems zegt daarover in het maartnummer van 2009 van Management Scope:
"Daar heb ik geen moeite mee. Ik erken het debat. In een dergelijk speelveld zijn er twee rechters: de Ondernemingskamer en de Hoge Raad. De Hoge Raad is vaak terughoudender, zo wordt wel gezegd. De OK is wat actiever. En dat is ook goed. Deze partijen moeten niet op één lijn zitten met elkaar. De dialoog is essentieel. Rechtspraak is bovendien niet iets individueels, maar ontstaat in een systeem waarbij de Hoge Raad het laatste woord heeft. En is deze anders dan die van de OK, dan is dat prima. Een uitspraak kan immers twee kanten opgaan. Bij rechtspraak gaat het bovendien niet om ‘gelijk' of ‘ongelijk'. Recht spreken gaat over debat en dialoog. Het gaat niet over het vinden van één waarheid. We moeten met elkaar doordebatteren en uiteindelijk heeft iemand het laatste woord."

facebook