Huub Willems

Commissaris bij VodafoneZiggo

Huub Willems

Persoonlijk

Naam: Mr. Huub Willems

Geboortejaar: 1944

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Huub Willems

2017 - heden Commissaris, VodafoneZiggo
- heden Hoogleraar, bijzonder | Rijksuniversiteit Groningen
- heden Bestuurslid, Stichting Grotius Academie

Loopbaan Huub Willems

2014 - 2017 Commissaris, Ziggo
1989 - 2009 Vice-president, Gerechtshof Amsterdam
1996 - 2009 Voorzitter, Ondernemingskamer
1975 - 1990 houder leeropdracht Engels, Katholieke Universiteit Brabant
1977 - 1981 rechter, Rechtbank Den Bosch
1969 - 1977 wetenschappelijk medewerker,

Opleiding Huub Willems

1968 Rechtsgeleerdheid, Tilburg

Trivia


Huub Willems is getrouwd en heeft vier kinderen. Zijn hobby's zijn Frans, Russisch, pianospelen en zeilen.

De man van 72 miljard
Willems was even het middelpunt van zakelijk Nederland toen hij in 2007 oordeelde over het lot van ABN Amro. Hij werd in de pers al bestempeld als superrechter en ‘de man van 72 miljard'. Zijn oordeel was klip en klaar. ABN Amro mocht de verkoop van de Amerikaanse dochter LaSalle aan de Bank of America niet doorzetten. ‘De aandeelhouders waren voor een voldongen feit gesteld', zo sprak Willems. Hierdoor kwam de voorgenomen overname door het Britse Barclays op losse schroeven te staan. Zowel ABN Amro als Bank of Amerika tekenden beroep aan tegen deze uitspraak.

En met succes. De Hoge Raad oordeelde dat de bank voor een
dergelijke beslissing geen goedkeuring van de aandeelhouders hoefde te vragen.

Huub Willems zegt daarover in het maartnummer van 2009 van Management Scope:
"Daar heb ik geen moeite mee. Ik erken het debat. In een dergelijk speelveld zijn er twee rechters: de Ondernemingskamer en de Hoge Raad. De Hoge Raad is vaak terughoudender, zo wordt wel gezegd. De OK is wat actiever. En dat is ook goed. Deze partijen moeten niet op één lijn zitten met elkaar. De dialoog is essentieel. Rechtspraak is bovendien niet iets individueels, maar ontstaat in een systeem waarbij de Hoge Raad het laatste woord heeft. En is deze anders dan die van de OK, dan is dat prima. Een uitspraak kan immers twee kanten opgaan. Bij rechtspraak gaat het bovendien niet om ‘gelijk' of ‘ongelijk'. Recht spreken gaat over debat en dialoog. Het gaat niet over het vinden van één waarheid. We moeten met elkaar doordebatteren en uiteindelijk heeft iemand het laatste woord."

Medebestuurders Huub Willems

  • VodafoneZiggo
  • Raad van Bestuur
  • Commissarissen
Diederik Karsten Commissaris (voorzitter)
Charles Bracken Commissaris
Baptiest Coopmans Commissaris
Nick Read Commissaris
Warren Finegold Commissaris
Ahmed Essam Commissaris
Huub Willems Commissaris
Carla Mahieu Commissaris
Meer over de functies
Commissaris | Bestuurslid |