Corien Wortmann-Kool: ‘Management uitdagen tot duurzame waardecreatie’

Corien Wortmann-Kool: ‘Management uitdagen tot duurzame waardecreatie’
Corien Wortmann-Kool is de op één na grootste stijger in de Top-100 Commissarissen. Een nieuw commissariaat bij DSM, naast haar functie als ceo van ABP en vice-voorzitter van de rvc van Aegon, zorgde ervoor dat zij steeg van de 61e naar de 11e plaats.

Corien Wortmann-Kool (1959) studeerde verpleegkunde en politicologie. Ze was bijna tien jaar actief in de damesmode: geen gebruikelijke achtergrond voor een topbestuurder- en commissaris. Wortmann-Kool begint haar politieke loopbaan als gemeenteraadslid in Zeist (CDA). Ze werkt acht jaar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, laatstelijk als plaatsvervangend directeur transport en infrastructuur. Van 2004 tot 2014 is ze Europarlementariër, ze blijft tot 2018 vice president van de European People’s Party. Na Brussel wordt Wortmann-Kool professioneel commissaris, met toezichtfuncties bij het Kadaster (tot dit jaar) en Aegon. In 2015 werd ze bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. Wortmann-Kool is verder voorzitter van de raad van toezicht Save the Children Nederland en jurylid van de Prix Veuve Cliquot. 

> De volledige lijst nog niet gezien? Bekijk hier de Top-100 Commissarissen 2022.

ESG: stap voor stap de lat hoger leggen
Het thema ESG staat momenteel bovenaan de Nederlandse toezichtagenda. We vroegen Wortmann-Kool wat dat betekent voor de rol van commissarissen: ‘Stakeholders verwachten meer en meer dat ondernemingen zich richten op duurzame waardecreatie op de (middel)lange termijn. Dat gaat veel verder dan een visie op duurzaamheid of een “losse” doelstelling voor CO2-reductie. Ik vind dat commissarissen hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben, want het gaat om de strategie van een bedrijf: doordenken hoe producten en diensten bijdragen aan duurzame waardecreatie voor klanten, medewerkers, aandeelhouders en de bredere samenleving, dit concreet vertalen in meetbare doelen en hierover rapporteren in het jaarverslag.’

Rapportage: verantwoording afleggen aan stakeholders
‘Rapportagerichtlijnen kunnen daarbij helpen en maken bedrijven ook beter vergelijkbaar. Dat is work in progress en Europa loopt hierin voorop. Ik vind het belangrijk dat richtlijnen voldoende flexibel zijn om er bedrijfsspecifiek invulling aan te geven. Harmonisatie via de International Sustainability Standards Board (ISSB) kan een belangrijke volgende stap zijn. Ik realiseer me goed dat dit voor veel ondernemingen een uitdaging vormt. Belangrijk is het niet primair als een compliance-thema te zien, maar als een noodzakelijke stap voor transparante verantwoording aan stakeholders over duurzame waardecreatie: aantoonbaar maken hoe bedrijfsactiviteiten niet alleen bijdragen aan winst, maar ook aan mens en planeet: people planet profit.’

Fundamentele transitie
‘Als we het klimaat willen redden, zijn de komende decennia fundamentele transities van de economie, de samenleving en ondernemingen noodzakelijk. Dat gaat veel verder dan energietransitie “sec”. Vraagstukken als klimaatneutraal produceren, behoud van biodiversiteit en grondstoffen, circulair bouwen en technologische innovaties spelen daarin een rol. Wij commissarissen kunnen het management uitdagen om de daad bij het woord te voegen, duurzaamheid te verankeren in het hart van de strategie en echt te verbinden met de kernactiviteiten en de investeringsagenda. Zet een eerste stap en kijk dan stap voor stap waar de lat hoger gelegd kan worden.’

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 15-12-2021

facebook