Net als Catharina

Net als Catharina
Vrouwen pakken hun rol en gloriëren in een wereld waarin sekse ondergeschikt is aan ambitie en winnaarsmentaliteit. Althans, dat was in augustus de realiteit tijdens de succesvolle zomerspelen in Rio.

Het evenement gaf een inkijkje – voor de nachtbrakers onder ons real time, voor velen wellicht pas de volgende morgen – in een wereld van gelijkwaardigheid. Een wereld waarin vrouwen net zo veel kansen krijgen en waar de verdiensten van mannen én vrouwen met evenveel bewondering gadegeslagen worden. Waar genderdiversiteit kortom de norm is. Kom daar maar eens om in de Hollandse boardroom. Bestuurders en toezichthouders breken zich het hoofd over alle disrupties die kenmerkend zijn voor deze tijd, maar dreigen de boot te missen wat betreft die éne belangrijke transformatie die bedrijven bij uitstek toekomstvast zal maken: diverse teams. Vreemd, want diversiteit is allesbehalve een straf. Vele onderzoeken laten zien dat concerns met vrouwen aan de top beter presteren. Vrouwen zijn empathisch en open minded: zij verwelkomen verschillende meningen, wikken en wegen álle argumenten. Dat is gunstig met het oog op innovatie en voorkomt bovendien dat er onnodige risico’s genomen worden. Een mooie aanvulling op mannelijke waarden. Uit eigen ervaring kan ik bovendien vertellen dat het ook léuker wordt met een gemengde top: discussies verbreden en verdiepen, de manier van communiceren verandert. Bedrijven die dit onderwerp nog niet op de boardroomagenda hebben staan – of er niet naar handelen – hebben geen idee wat ze aan talent mislopen.

Stichting Topvrouwen maakt zich hard voor vrouwelijke diversiteit. Als voorzitter van de stichting streef ik samen met mijn medebestuursleden naar een gelijkwaardige verdeling van topposities. Bij vacatures dient elke longlist voor de helft uit vrouwen te bestaan. Zodra het de normaalste zaak van de wereld is dat deze vrouwen het pluche bezetten, is onze missie volbracht. En hoewel ik niet kan wachten tot Stichting Topvrouwen zichzelf kan opheffen, is dat einddoel nog niet in zicht. Ons land gaat met een slakkengang vooruit; op dit moment schommelt het aantal vrouwen in de top slechts rond de tien procent. Gelukkig zijn er ook corporates die een voortrekkersrol vervullen: uit cijfers van onze mediapartner Management Scope blijkt dat inmiddels 27 van de 225 grootste bedrijven uit ons land zowel in de rvb als de rvc meer dan 33 procent vrouwen hebben. De rest verkeert wellicht nog onder invloed van de mythe dat er niet voldoende vrouwen van topkaliber beschikbaar zijn. Stichting Topvrouwen maakt daar korte metten mee door de macht van het getal; in de database op onze website vindt u honderden ambitieuze, ervaren, board-ready vrouwen. Allemaal klaar voor een topfunctie. Wij maken deze vrouwen zichtbaar. Het is vervolgens aan u om het toptalent dat u in de schoot geworpen wordt, te benutten. In mijn eigen carrière heb ik overigens vaak gemerkt dat commissarissen het ongemakkelijk vinden de ‘vrouwenkwestie’ als eerste aan te kaarten. Ik zie het dus als taak van de voorzitter dit op te pakken. Als ú niets zegt, gebeurt er niets!

Terug naar de geneugten van vrouwelijk leiderschap. Door alle stimulans die nodig is om de top van het bedrijfsleven te vervrouwelijken, lijkt het misschien of vrouwelijk leiderschap iets nieuws is, een moderniteit. Niets is minder waar: vrouwelijk leiderschap is van alle tijden. In september 2016 organiseerden Stichting Topvrouwen en Management Scope in samenwerking met de Hermitage een bijzondere avond rondom dit onderwerp. Met enkele honderden genodigden – zowel een groep geselecteerde vrouwelijke toptalenten als commissarissen en bestuurders – hadden wij de eer in een unieke setting de tentoonstelling Catharina de grootste te bekijken, over Europa’s grootste keizerin. Wij hopen nog veel vrouwen te inspireren zich net zo krachtig en onafhankelijk op te stellen als deze vrouwelijke leider avant la lettre.

Marry de Gaay Fortman is voorzitter van Stichting Topvrouwen

facebook