Arcadis N.V.

Hier vindt u informatie over Arcadis N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: ARCAD (Midcap)
  • Hoofdkantoor Arcadis: Rijntoren, Nieuwe Stationsstraat 10, 6811 KS ARNHEM
  • Arcadis is opgericht in 1888 en sinds 1995 beursgenoteerd
  • Is actief in meer dan 70 landen

Over Arcadis

Arcadis levert diensten op het gebied van design en advies aan bedrijven over infrastructuur, milieu en gebouwen. Deze diensten richten zich binnen deze pijlers voornamelijk op mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Arcadis werkt vanuit vier thema’s:

-         Gebouwen: duurzaam vorm geven aan leef- werkomgeving. Zowel het concept als onderhoud, beheer en workplace management. Zowel voor huisvesting als vastgoed en projectmanagement.

-         Milieu en ruimte: het gebruik van ruimte verandert. Arcadis helpt mee om de aantrekkelijkheid van locaties, gebieden en Nederland te vergroten met als doelstelling duurzaamheid en de toekomst. Ruimtelijke ontwikkeling is al 120 jaar een van de bezigheden van Arcadis.

-         Mobiliteit: bereikbaarheid verbeteren en knooppunten vaststellen. Arcadis zorgt voor een verbeterd wegennet en een hoogwaardig openbaar vervoer. Voorbeelden van projecten zijn de tweede Coentunnel en station Bijlmer Arena.

-         Water: water is sturend voor ruimtelijke inrichting. Arcadis ontwikkelt deltatechnologie om te komen tot nieuwe vormen van wonen en werken op water en betere haven- en navigatiesystemen.

 

Organisatiestructuur Arcadis

Arcadis is een naamloze vennootschap en sinds 2003 een internationale holding. Arcadis werkt met een two-tier bestuursstructuur. De raad van bestuur valt onder toezicht van de raad van commissarissen. Leden van de raad van bestuur worden via de algemene aandeelhouders vergadering benoemd en ontslagen met vooraf goedkeuring van de raad van commissarissen en de Stichting Prioriteit Arcadis.

De raad van bestuur van Arcadis zorgt voor het bereiken van de doelstellingen, strategie en het uitvoeren van beleid en statuten. De raad van commissarissen bepaalt hoeveel leden de raad van bestuur telt. De raad van commissarissen houdt toezicht op de algehele ontwikkelingen en de leden worden benoemd door de algemene aandeelhouders vergadering. Leden van de raad van commissarissen hebben een termijn van vier jaar en kunnen deze maximaal twee keer verlengen. De raad van commissarissen wordt bijgestaan door het Audit Committee (AAC) en de gecombineerde selectie- en benoemingscommissie (ASRC). Deze commissies besluiten niets, maar ondersteunen en adviseren de rvc bij het nakomen van de verantwoordelijkheden.

Over Arcadis

Arcadis levert diensten op het gebied van design en advies aan bedrijven over infrastructuur, milieu en gebouwen. Deze diensten richten zich binnen deze pijlers voornamelijk op mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Arcadis werkt vanuit vier thema’s:

-         Gebouwen: duurzaam vorm geven aan leef- werkomgeving. Zowel het concept als onderhoud, beheer en workplace management. Zowel voor huisvesting als vastgoed en projectmanagement.

-         Milieu en ruimte: het gebruik van ruimte verandert. Arcadis helpt mee om de aantrekkelijkheid van locaties, gebieden en Nederland te vergroten met als doelstelling duurzaamheid en de toekomst. Ruimtelijke ontwikkeling is al 120 jaar een van de bezigheden van Arcadis.

-         Mobiliteit: bereikbaarheid verbeteren en knooppunten vaststellen. Arcadis zorgt voor een verbeterd wegennet en een hoogwaardig openbaar vervoer. Voorbeelden van projecten zijn de tweede Coentunnel en station Bijlmer Arena.

-         Water: water is sturend voor ruimtelijke inrichting. Arcadis ontwikkelt deltatechnologie om te komen tot nieuwe vormen van wonen en werken op water en betere haven- en navigatiesystemen.

 

Organisatiestructuur Arcadis

Arcadis is een naamloze vennootschap en sinds 2003 een internationale holding. Arcadis werkt met een two-tier bestuursstructuur. De raad van bestuur valt onder toezicht van de raad van commissarissen. Leden van de raad van bestuur worden via de algemene aandeelhouders vergadering benoemd en ontslagen met vooraf goedkeuring van de raad van commissarissen en de Stichting Prioriteit Arcadis.

De raad van bestuur van Arcadis zorgt voor het bereiken van de doelstellingen, strategie en het uitvoeren van beleid en statuten. De raad van commissarissen bepaalt hoeveel leden de raad van bestuur telt. De raad van commissarissen houdt toezicht op de algehele ontwikkelingen en de leden worden benoemd door de algemene aandeelhouders vergadering. Leden van de raad van commissarissen hebben een termijn van vier jaar en kunnen deze maximaal twee keer verlengen. De raad van commissarissen wordt bijgestaan door het Audit Committee (AAC) en de gecombineerde selectie- en benoemingscommissie (ASRC). Deze commissies besluiten niets, maar ondersteunen en adviseren de rvc bij het nakomen van de verantwoordelijkheden.

Bestuurders Arcadis in het nieuws

facebook