De eerste 100 dagen als commissaris van Arcadis

De eerste 100 dagen als commissaris van Arcadis
'Nederlanders zijn heel transparant', zegt Michael Putnam over zijn eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van Arcadis. Wie: Michael Putnam
Wat: Sinds mei 2018 lid van de raad van commissarissen van ontwerp- en adviesbureau Arcadis

Vorig jaar bent u teruggetreden als ceo van Skanska UK. Sindsdien vervult u functies als non-executive directeur bij Network Rail en Southern Water, en nu dus ook als commissaris bij Arcadis. Is het lastig niet meer zelf aan het stuur te zitten?
‘Mijn natuurlijke stijl van leidinggeven helpt. Ik vond het altijd belangrijker dat anderen zich ontwikkelen en succes hebben dan dat ik zelf aan de knoppen zit. In deze nieuwe rol heb ik de kans om mijn ervaring en expertise te gebruiken om iets terug te geven aan bestuurders en managementteams. Als ze mijn hulp of advies willen, geef ik die graag.’

Waarom koos u voor Arcadis?
‘Ik vind het belangrijk me te verbinden aan goede professionele organisaties met een duidelijke visie en waarden. Bij Arcadis is dat het geval. Verder houd ik van de sfeer in internationale en interculturele bedrijven. Arcadis is een globaal bedrijf en is ook op bestuursniveau divers wat betreft gender, cultuur en expertise. Arcadis is overigens geografisch wel heel erg verspreid, dus ik moet nog leren wat dat in de praktijk betekent. Hoe vertalen de visie en waarden zich lokaal?’

Hoe heeft u zich voorbereid?
‘Ik zie mijn hele carrière als voorbereiding. Ik ben opgeleid als ingenieur en heb 35 jaar in de constructiewereld gewerkt, zowel in Groot-Brittannië als internationaal. Ik heb 25 jaar managementervaring met een steeds grotere reikwijdte en omvang. Ik heb megaprojecten en kleine projecten gedaan en veel samengewerkt met ontwerp- en adviesbureaus. Het gebied is dus heel vertrouwd.’

Was er vanuit Arcadis een inwerkprogramma?
‘Natuurlijk moest ik me in de Nederlandse corporate governance code verdiepen, die overigens niet zo veel blijkt te verschillen van de Britse. Om Arcadis te leren kennen, heb ik individuele gesprekken met alle bestuurders, toezichthouders en sommige andere managers gevoerd. ’

Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen voor Arcadis en wat kunt u vanuit uw ervaring toevoegen?
‘Het is duidelijk dat de marges beter moeten. Om dat te bewerkstelligen, heeft Arcadis eind 2017 al een goede strategie geformuleerd. We willen meer organisch groeien en minder inzetten op acquisities. Daarnaast moeten we gerichter en consistenter klanten selecteren en ervoor zorgen dat we fatsoenlijk betaald krijgen voor het werk dat we doen. Dat klinkt simpel, maar is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Gezien mijn ervaring met grote veranderprocessen denk ik dat ik kan helpen hierbij de juiste afwegingen en keuzes te maken. Een ander hot item is digitalisering, want dat kan en moet een revolutie veroorzaken in onze industrie. De afspraak is dat ik dit onderwerp ook bij Arcadis op de voet zal volgen. We realiseren ons dat het onderwerp op bestuursniveau brede aandacht verdient.’

Dit is uw eerste functie bij een Nederlands bedrijf. Merkt u iets van een cultuurverschil?
‘De Nederlandse manier van zakendoen lijkt wel op die van Scandinavië, waar ik ook lange tijd heb gewerkt. Natuurlijk generaliseer ik, maar Britten willen met hun beleefde taalgebruik nogal eens om de hete brij heen draaien, zodat niet altijd duidelijk is wat men vindt. Nederlanders zijn juist heel transparant en rechtdoorzee. Ik vind het aangenaam dat je nooit hoeft te raden wat iemand bedoelt. Daardoor liggen de belangrijke onderwerpen en feiten meteen op tafel en kom je eerder tot oplossingen.’

Interview door Caroline Zegers, partner bij Deloitte en voorzitter commissarissenprogramma. Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 10 2018, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen en gaan'.

facebook