Van Lanschot NV

  • Beurscode: LANS (Smallcap)
  • Het hoofdkantoor van Van Lanschot is te vinden aan de Hooge Steenweg 29 te Den Bosch
  • Van Lanschot is opgericht in 1737 door Cornelis van Lanschot
  • Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland
  • Nettowinst Van Lanschot 2014 € 108,7 miljoen (incl eenmalige pensioenbate)
  • Nettowinst Van Lanschot 2013 € 33,5 miljoen

Over Van Lanschot

Van Lanschot NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.

Van Lanschot NV hanteert vier bedrijfssegmenten
- Private Banking: hierbij richt Van Lanschot zich om het topsegment vermogende particulieren met meerdere miljoenen.
- Assetmanagement: door de aantrekking van Kempen & Co kan Van Lanschot zich richten op de bemiddelde particulier, institutionele relaties en huisfondsen.
- Business Banking: midden- en kleinbedrijf met een specialisatie in familiebedrijven.
- Corporate Finance & Securities: dit segment richt zich op speciale klantgroepen waarbij vaak sprake is van een eenmalige betalingsfee.

Organisatiestructuur Van Lanschot NV
Van Lanschot NV is een structuurvennootschap en houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV. De Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers NV is ook de Raad van Bestuur van de houdstermaatschappij. De leden worden benoemd door de Raad van Commissarissen.