CRO (Chief risk officer)

De Chief Risk Officer (CRO) heeft zijn intrede in voornamelijk financieel georiënteerde ondernemingen gedaan sinds de invoering van bijvoorbeeld de Sarbanes Oxly wetgeving en het Basel Akkoord. De CRO is primair belast met het toezicht op verscheidene bedrijfsrisico’s. De te onderscheiden risico’s waarmee de CRO belast is, hebben betrekking op o.a. de strategie, reputatie, financiën en compliance van een onderneming.

De CRO maakt maar zelden onderdeel uit van de raad van bestuur en heeft voornamelijk zitting in het executive committee.

De CRO wordt in de praktijk ook wel aangeduid als de CRMO (Chief Risk Management Officer). Ook wordt de functie soms gecombineerd tot Chief Finance and Risk Officer (CFRO).

CRO (Chief risk officer)

Gerelateerde functies

CRO (Chief risk officer) Nieuws

facebook