CRO (Chief Risk Officer)

CRO (Chief Risk Officer)


Betekenis CRO (Chief Risk Officer)


De Chief Risk Officer (CRO) heeft zijn intrede in voornamelijk financieel georiënteerde ondernemingen gedaan sinds de invoering van bijvoorbeeld de Sarbanes Oxly wetgeving en het Basel Akkoord. De CRO is primair belast met het toezicht op verscheidene bedrijfsrisico’s. De te onderscheiden risico’s waarmee de CRO belast is, hebben betrekking op o.a. de strategie, reputatie, financiën en compliance van een onderneming. De CRO maakt maar zelden onderdeel uit van de raad van bestuur. In Nederland zijn Koos Timmermans (CRO van ING Groep) en Constant Korthout (CRO van Van Lanschot Bankiers) de uitzonderingen.

De CRO wordt in de praktijk ook wel aangeduid als de CRMO (Chief Risk Management Officer.