Bas Rüter (Rabobank) over de net positive-beweging

Bas Rüter (Rabobank) over de <i>net positive</i>-beweging
De net positive-beweging krijgt in Nederland langzaam vorm. Zo is een initiatief ontstaan om binnen het Nederlandse bedrijfsleven coalities te vormen om samen een ‘netto positieve bijdrage’ te leveren aan de samenleving. Een van de kartrekkers is Bas Rüter. 

Tien jaar lang was Rüter directeur duurzaamheid en klimaat van Rabobank, sinds 1 januari is hij de kartrekker van het Rabobank-beleid op het gebied van de landbouw- en voedseltransitie. Hij gaat in gesprek met Randy Jagt, partner bij Deloitte en mede-initiatiefnemer van de net positive-beweging. ‘We hebben lang geprobeerd om met technische ingrepen de klimaatvoetafdruk wat kleiner te maken. Nu ontstaat het besef dat er een andere aanpak nodig is.’ 

Waarom wil Rabobank een aanjager zijn met dit netto-positief-initiatief?
‘Dat heeft vooral met onze missie te maken: Growing a Better World Together. Dat hebben we heel concreet willen koppelen aan een aantal transities, met name op het terrein van een meer inclusieve samenleving, de energietransitie en de landbouw- en voedseltransitie. Met dat laatste terrein houd ik me bezig, met als ambitie om daar wereldwijd een rol van betekenis in te spelen. Dit alles past in een grotere visie van Rabobank over waar het heen moet met landbouw in de toekomst en welke rol wij daar als de grote internationale food & agri-bank in kunnen spelen. Wij willen ervoor zorgen dat de landbouw onderdeel wordt van het oplossen van het klimaatprobleem. We willen niet alleen klimaatschade beperken, maar vooral een positieve bijdrage leveren op het terrein van klimaat, biodiversiteit en gezonde voeding. Netto positief dus.’ 

Hoe ziet u de rol van Rabobank?
‘Als financiële instelling spelen we een verbindende rol in de voedselketens. Wij kennen de zadenleverancier, we kennen de boeren, we kennen de leidende voedingsbedrijven en we kennen de retailers. Wij willen met al die partijen samenwerken aan oplossingen, vanuit de overtuiging dat je samen veel meer kunt bereiken dan in je eentje. Tijden zijn veranderd. Vroeger kwam de innovatie uit het Natlab van Philips. Daar zaten knappe koppen in een zwarte doos briljante dingen te bedenken. Maar innovatie vindt allang niet meer op die manier plaats. Die vindt plaats in coalities, doordat we samenwerken.’

Hoe gaat u dat concreet aanpakken?
‘Het begint met het vaststellen van doelen. Het is geen geheim dat de landbouwsector grote stappen kan zetten op het terrein van bijvoorbeeld uitstoot. Maar als je stappen wil zetten, zul je eerst alles concreet meetbaar moeten maken. Zo concreet dat je weet wat de klimaatvoetafdruk van een liter melk is. Er is nu nog geen wetenschappelijke consensus hoe de uitstoot van een boerderij te meten is. Als bank werken we daarom samen met Wageningen University en andere banken in de Net Zero Banking Alliance. Om vervolgens stappen te zetten, gaan we brede coalities aan met partijen in de keten. Een mooi voorbeeld is een samenwerking die Rabobank heeft met het Wereld Natuur Fonds en FrieslandCampina. Dat project moet leiden tot behoud van biodiversiteit, minder uitstoot, maar ook tot een betere prijs voor de melkveehouders.’

Dit interview is gepubliceerd in Management Scope 03 2022.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 09-03-2022

facebook