De eerste 100 dagen als lid raad van bestuur van VodafoneZiggo

De eerste 100 dagen als lid raad van bestuur van VodafoneZiggo
Over haar eerste honderd dagen als executive director strategy, insights & digital transformation van VodafoneZiggo zegt Fleur van Beem: ‘Ik wilde zelf aan het roer staan.’

Wie: Fleur van Beem
Wat: Sinds september 2022 executive director strategy, insights & digital transformation bij VodafoneZiggo
Geïnterviewd door: Emile Kramers, partner bij Deloitte

Voor uw komst naar VodafoneZiggo was u 17 jaar consultant van en later partner bij strategische managementconsultancy Bain & Company. Vanwaar nu een lijnfunctie?
‘Mijn eerste motivatie was dat ik toe was aan verandering om zo verder te groeien en andere kanten van mijn leiderschap te verkennen. Ik wilde graag zelf aan het roer staan. Als consultant hak je zelf geen knopen door. Naarmate je langer in de consultancy zit, wordt het ook steeds lastiger om over te stappen, dus nu was het goede moment. De match met VodafoneZiggo was er niet alleen omdat ik als consultant veel trajecten in de telecomsector heb begeleid. In de aanloopgesprekken heb ik ook gemerkt dat het bedrijf intrinsiek om diversiteit en inclusie geeft, voor mij een randvoorwaarde om me aan een organisatie te verbinden. Als maatschappij zijn we, en als persoon ben ik te ver om op dat gebied nog nonsens te tolereren.’ 

Was het wennen, een lijnfunctie?
‘Het helpt dat ik veel in de telecomsector én over strategie heb geadviseerd. Veel van wat ik als consultant heb geleerd, komt me nu dagelijks van pas. Tegelijk werk ik met heel andere mensen en zijn de doorlooptijden een stuk langer. Dat was best even wennen, maar ik heb inmiddels veel beter begrip gekregen voor hoe grote organisaties plannen implementeren en wat daar complex aan kan zijn. Ook nieuw, maar ongelooflijk leuk, is dat ik als lid van het executive team niet alleen betrokken ben bij mijn eigen terrein, maar bij alles wat binnen een organisatie speelt.’

U bent in oktober 2021 bij VodafoneZiggo begonnen als directeur digital transformation. Sinds afgelopen september zijn daar de afdelingen strategy en insights bijgekomen. Hoe is die ‘dubbele’ onboarding verlopen?
‘Voor een deel kon ik aansluiten bij bestaande initiatieven van het leiderschapsteam. Zo zijn er frequent koffiechats op alle locaties. Daarnaast bezoek ik zelf geregeld locaties en afdelingen om te snappen wat er leeft. Achteraf was het heel prettig dat ik me eerst een aantal maanden alleen heb kunnen focussen op de digitale transformatie. Het onderwerp bereikt de haarvaten van de organisatie, dus het is belangrijk om er zowel intern als met de aandeelhouders indringend over te spreken. Sinds de uitbreiding heb ik meer verantwoordelijkheden en een andere tijdsindeling. Tegelijk waren die eerste maanden daar een goede voorbereiding op, al is het maar omdat onze strategie ook heel sterk over onze digitale transformatie gaat.’

Wat wilt u op het gebied van digitale transformatie bereiken?
‘Enerzijds gaat het om het verder ontwikkelen van digitale skills en het op een meer agile manier wendbaar zijn, wat noodzakelijk is in een razendsnel veranderende markt. Dit moet de klant ook gaan merken, omdat alle processen simpel werken en op de persoon afgestemd zijn. Anderzijds moeten we aan de technische kant de goede keuzes maken om wat we ontwikkelen echt een motor van de digitale transformatie te laten zijn. Daarbij willen we vooral kijken naar hoe andere sectoren technologie benutten in hun digitale dienstverlening. In de telecomsector kunnen we nog veel leren als het gaat om digitale dienstverlening en ervaringen.’

En hoe zal VodafoneZiggo zich aan de entertainmentkant ontwikkelen?
‘We willen geen eigen Netflix opzetten, maar de gefragmenteerde wereld van content – streaming, lineair, live entertainment – voor onze klanten op een prettige manier ontsluiten door ordening, personalisatie en aanbevelingen. Toegang krijgen en keuzes maken tussen diensten moet gemakkelijker worden, en we willen de klant meer overzicht bieden.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 04 2023, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 11-04-2023

facebook