Ab van der Touw

Ab van der Touw

Commissaris (voorzitter) bij TenneT Holding


Personalia

Naam: Drs. Ab van der Touw b.c.

Geboortejaar: 1955

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Ab van der Touw

 • 2018 - heden Commissaris (voorzitter), TenneT Holding
 • 2022 - heden Commissaris (voorzitter), Van Leeuwen Buizen
 • 2016 - heden Voorzitter raad van toezicht, Universiteit Leiden

Loopbaan Ab van der Touw

 • 2021 - 2022 Voorzitter raad van toezicht, de Nederlandse Bachvereniging
 • 2020 - 2022 Voorzitter raad van toezicht, Platform Talent voor Technologie
 • 2014 - 2021 Voorzitter dagelijks bestuur, de Nederlandse Bachvereniging
 • 2009 - 2018 Voorzitter raad van bestuur, Siemens Nederland
 • 2002 - 2009 Directielid, Siemens Nederland
 • 1985 - 2002 Werkzaam in diverse bestuursfuncties, waaronder divisie directeur Engineering & Services, Industrial Solutions, Water & Technologies en Oil & Gas, Siemens Nederland

Opleiding Ab van der Touw

 • MBA, specialisatie Supply Chain Management
 • 1974 - 1981 Klassieke Talen, Universiteit van Leiden, Leiden, Doctoraal examen
 • 1974 - 1981 Geschiedenis, Universiteit van Leiden, Leiden
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Huidige nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen NV NIBA
Voorzitter Raad van Toezicht Fonds Slachtofferhulp
Bestuurslid Instituut GAK
Voorzitter Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht, Ministerie van Defensie
Voorzitter Klankbordgroep Vitale Infrastructuur, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Voorzitter Raad van Advies Nederlands Indië Monument
Lid Raad van Advies Invictus Games
Bestuurslid Duits-Nederlandse Handelskamer
Deskundig lid Ondernemingskamer, Gerechtshof Den Haag
Voormalige nevenfuncties
2016-2018: Vice-voorzitter VNO-NCW
2014-2018: Voorzitter Economic Development Board Metropool Regio Rotterdam Den Haag
2010-2018: Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
2010-2018: Vice-voorzitter FME
2016-2017: Lid commissie Onderwijs 2032#
2015-2017: Voorzitter Commissie Privaat Publieke Samenwerking MBO en HBO
2014-2017: President Duits Nederlandse Handelskamer
2013-2017: Voorzitter Raad van Commissarissen The Hague Center for Strategic Studies
2014-2016: Penningmeester VNO-NCW
2012-2016: Lid Adviesraad Energie TNO
2012-2016: Bestuurslid Platform Betatechniek
2012-2016: Commissaris Deloitte Nederland
2012-2016: Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Dans Theater
2012-2013: Voorzitter Energie en Industrie Tafel SER Energieakkoord
2008-2012: President-commissaris RABO Bank Vlietstreek-Zoetermeer
2008-2012: Lid Adviesraad Defensie en Veiligheid TNO
2006-2010: Bestuurslid Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid 
2006-2010: Bestuurslid Stichting Jet Net

Trivia

Ab van der Touw is getrouwd en heeft drie kinderen.

facebook