De beloning van bestuurders in Europees perspectief

De beloning van bestuurders in Europees perspectief
Nederlandse bestuurders beschikken - net als topsporters – over bijzonder talent dat een bijzondere beloning rechtvaardigt. Ook in Europees verband. Maar welke beloning is passend? CGLytics, onderdeel van Diligent, geeft inzicht in het beloningsbeleid.

Een bijzondere beloning voor bestuurders is gewettigd. Maar waar ligt de grens? Die is vaak lastig te bepalen. Zeker als de beloning wordt bepaald binnen een Europees speelveld. Bij het vaststellen van de beloning van bestuurders kijken Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen steeds vaker naar een Europese peer group. Reden voor een zorgvuldige overweging bij het remuneratiebeleid. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor beursgenoteerde ondernemingen.

Pay for performance
Belangrijke indicator voor waardecreatie op lange termijn is pay for performance, ofwel de verhouding tussen beloning en prestaties. Daarbij wordt gekeken naar de total shareholderreturn (TSR), een maatstaf voor het gerealiseerde aandelenrendement in een jaar. Daar valt nog veel te doen voor ondernemingen. Uit de data blijkt dat de financiële prestaties van bedrijven en beloningen van hun ceo’s niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. Dat zien we in zowel Nederland als in de rest van Europa. 

Scheve balans
Anders dan misschien verwacht is Nederland zeker niet het braafste jongetje in de klas op beloningsgebied. 40 procent van de 25 AEX-bedrijven laat - gemeten over een jaar - een scheve balans tussen beloning en prestaties zien. De beloning van de ceo is hoger dan verwacht op basis van de prestaties van de onderneming. De AEX kent zelfs het hoogste percentage bedrijven waarbij de beloning niet in lijn is met de prestaties van de onderneming ten opzichte van landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. De uitschieters kunnen rekenen op internationale aandacht van aandeelhouders, stemadviesbureaus en de media. Zo waren reacties op de verdubbeling van de beloning van Royal Dutch Shell ceo Ben van Beurden in 2018 ongekend fel. Onze data bevestigden wat de commentatoren al vermoeden; de beloning is niet in lijn met de prestaties van de oliemaatschappij. 

Conservatieve beloning
Nederland is overigens geen uitzondering in Europa. Ook in andere landen van Europa is een soms erg genereuze betaling ten opzichte van de behaalde resultaten te zien. Bijvoorbeeld de bedrijven in de Franse CAC 40-index, in de Duitse DAX-index en de Italiaanse FTSE MIB. Van de bedrijven in bijvoorbeeld de Franse index betaalt 30 procent van de bedrijven de bestuurders te veel in deze context. 40 procent is in lijn met de prestaties. 30 procent van de bestuurders wordt conservatief beloond ten opzichte van de overige CAC 40 bedrijven. De beloning van deze groep is niet lijn met de behaalde prestaties. Ze worden op basis van de waarde die ze weten toe te voegen aan de onderneming onderbetaald. Dat laatste is ook belangrijke informatie bij het in perspectief plaatsen van het beloningsbeleid. 

Overbetaalde bestuurders
In de top-3 van bedrijven die hun bestuurders overbetalen staan overigens geen Nederlandse bedrijven. De top bestaat uit het Italiaanse kabelbedrijf Prysmian, Franse IT-consultant Atos en het Duitse technologie- en machinebedrijf ThyssenKrupp. Deze en andere bedrijven kunnen mede door de verstoorde balans de komende tijd rekenen op aandacht van belanghebbenden. Zeker nu de inzichten uit pay for performance data door steeds meer belanghebbenden worden ingezet. In de afgelopen jaren spraken aandeelhouders en andere belanghebbenden zich steeds nadrukkelijker uit over de beloning. Bijvoorbeeld tijdens de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s). De aandacht voor de beloning past in de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingen moeten kunnen aangeven hoe de beloning van de ceo bijdraagt aan de lange termijnwaardecreatie.

facebook