Barclays en ABN-Amro: fusie of overname?

Auteur: Bim Bensdorp | 21-03-2007

Barclays en ABN-Amro: fusie of overname?

Ja hoor, het wordt nu al weer gezegd: 'dit is een fusieop basis van gelijkwaardigheid'. Onzin natuurlijk.

De Britse bank neemt de Nederlandse gewoon over, oefent daarover straks de macht uit, en van gelijkwaardigheid is (dus) geen sprake. Dat is helemaal niet erg, maar topmensen en bijvoorbeeld ook journalisten zouden eens moeten afleren om de zaken bij het samengaan van twee bedrijven verkeerd voor te stellen, of beter: ze zouden zich daarbij preciezer moeten uitdrukken.

Als je het ontdoet van de make-up die de schijn van gelijkwaardigheid moet ophouden (hoofdkantoor in Nederland, een Chairman uit de gelederen van ABN-Amro, toezicht bij de Nederlandse Bank), dan wordt Barclays gewoon de bovenliggende partij en is er van een fusie, waarin twee bedrijven samensmelten tot één geheel nieuw bedrijf, helemaal geen sprake. De macht van de Britse bank zit hem niet alleen in haar grotere getallen zoals balanstotaal, beurswaarde, winstcijfers of werknemersaantal, maar ook in het grotere vermogen van Britten om het machtsspel goed te spelen. Vraag maar aan andere Nederlandse bedrijven die het met Britse bedrijven hebben aangelegd. Verder is het goed om onderscheid te maken tussen de begrippen gelijkwaardigheid, gelijkaardigheid en gelijksoortigheid. Gelijkwaardigheid is bij fusies en overnames te verstaan als een economisch begrip: in welke mate scheppen de partijen economische waarde en bovenal aandeelhouderswaarde? Gelijkaardigheid refereert aan de managementstijl en bedrijfscultuur van die partijen: zijn die sterk overeenkomstig of is er sprake van grote verschillen? Gelijksoortigheid tenslotte heeft betrekking tot de bedrijfsactiviteiten: zitten partijen in dezelfde business of doen ze heel verschillende dingen? Barclays en ABN-Amro zijn dus zeker niet gelijkwaardig maar daarentegen wel gelijksoortig (met overigens een beperkte overlap op geografische basis). Rest de vraag naar de mate aan gelijkaardigheid. Veel fusies en overnames gaan kopje onder door verschillen qua managementstijl en organisatiecultuur of het slecht managen van die verschillen. Hoe dat zit bij deze twee banken moet nog worden onderzocht of zal in de praktijk blijken. Alleen als beide bedrijven op deze dimensies goed bij elkaar passen (niet alleen in de top maar ook lager in de organisatie) kan deze zoveelste grote Brits-Nederlandse alliantie een gelukkige toekomst tegemoet zien

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie