CFO survey Deloitte: AI en finance gaan prima samen

CFO survey Deloitte: AI en finance gaan prima samen
Cfo’s zijn enthousiast over de mogelijkheden die artificial intelligence (ai) biedt. Wel zoeken ze vaak nog naar goede toepassingen in de praktijk. Die zijn er zeker. Dat blijkt uit de jongste editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey.

Ai is de hype voorbij. De hijgerige opwinding over kunstmatige intelligentie na de introductie van Chat- GPT door OpenAI eind 2022 is weggeëbd. Het enthousiasme is zeker niet van de baan, maar de benadering kenmerkt zich nu bovenal door realisme. Dit geldt zeker voor de cfo’s die meededen aan de meest recente CFO Survey van Deloitte. Cfo’s zijn ervan overtuigd dat ai een waardevolle bijdrage kan leveren aan de versterking van de financiële functie. Zo blijken cfo’s te verwachten dat de inzet van ai in de bedrijfsstrategie de komende vijf jaar exponentieel zal toenemen. Naar schatting zal dan 50 procent van de strategische beslissingen berusten op een vorm van ai, een sterke stijging ten opzichte van de huidige 14 procent. We zitten wat dat betreft nog in een fase die we kunnen aanduiden als ai means different things to different people.

Veel toepassingsgebieden
Waar grote hoeveelheden data worden gebruikt, kan ai van pas komen. En naarmate bedrijven hun ERP-systemen vaker naar de cloud brengen, neemt het aantal toepassingsgebieden toe. Of het nu is om data te verzamelen, op te schonen, te verwerken en interpreteren, om rapportages op te stellen of om voorspellingen te doen: finance kan ai inzetten om deze processen sneller en beter uit te voeren. Allerlei administratieve verwerkingen vormen uiteraard een domein waar ai enorme waarde kan toevoegen. Het opstellen van maand-, kwartaalrapportages en andere rapporten kan eveneens profiteren van ai. Het succes van ai begint voor cfo’s bij het definiëren van een zogenaamde use case; welk probleem gaan we nu oplossen?

CSRD en ai
Ook als het gaat om het verzamelen en verrijken van data op het gebied van duurzaamheid kan ai van waarde zijn. Zeker nu de deadline voor veel ondernemingen nadert om te voldoen aan alle rapportage-eisen uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kunnen ai en CSRD een gelukkig huwelijk vormen. De cfo is degene met het beste overzicht over de financiële activiteiten binnen zijn bedrijf, en daarmee ook degene die het beste use cases kan opstellen hoe ai kan bijdragen aan CSRD-rapportages.

Kritisch toezien op ai
De cfo die ai wil incorporeren in de activiteiten binnen de financiële kolom, dient uit zijn comfortzone te komen. Ai-toepassingen zijn geen plug and play, maar moeten per bedrijf worden afgestemd op de bedrijfsspecifieke karakteristieken. Dat vraagt om leiderschap en kost tijd en vergt geduld van de cfo. En het betekent ook dat de cfo datascientists en andere mensen van buiten finance moet betrekken bij de ontwikkeling van die ai-toepassingen. Zonder dat hij achterover kan leunen. Tenslotte is en blijft hij verantwoordelijk. Wat er ook gebeurt: betrouwbare informatie blijft de achilleshiel voor de cfo. Daarom is vertrouwen goed, maar blijft controle beter. 

facebook