CFO Survey Deloitte: optimisme over de toekomst

CFO Survey Deloitte: optimisme over de toekomst
Uit de meest recente CFO Survey van Deloitte komt een beeld naar voren van optimistisch gestemde cfo’s die – opvallend genoeg – minder prioriteit aan duurzaamheid geven.

Twee keer per jaar ondervraagt Deloitte cfo’s over hun verwachtingen voor de komende 12 maanden. In vergelijking met een half jaar geleden hebben cfo’s meer vertrouwen dat ze hun organisatie – ondanks de hoge rentestanden – financieel gezond kunnen houden; de economische situatie lijkt iets meer gestabiliseerd. Ook hebben cfo’s een beter beeld hoe de inflatie zich ontwikkelt. Een meerderheid heeft de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op het bedrijf onder controle. Waren er aanvankelijk veel problemen met de supply chain, die zijn nu grotendeels opgelost.
Ondanks het toegenomen vertrouwen blijft het, mede door de oplopende rente en de recente ontwikkelingen binnen de bankensector, spannend en liggen er veel dossiers op het bordje van de financieel bestuurder. De afgelopen tijd besteedden financieel bestuurders veel aandacht aan de toekomstige rapportageverplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Nu zouden ze de volgende stap moeten nemen en duurzaamheid integraal binnen de organisatie moeten doorvoeren. Dit lijkt nog onvoldoende te gebeuren. Door de economische onzekerheid, met name de hoge inflatie, is het prioriteren van duurzaamheid aanzienlijk afgezwakt. Gaf eerder 65 procent van de cfo’s voorrang aan duurzaamheid, nu is dat 53 procent. Er wordt minder tijd in dit dossier gestoken. Ook blijven investeringen die nodig zijn voor verduurzaming achter. 

Kunstmatige intelligentie als oplossing
Het aantrekken van talent heeft niet langer de hoogste prioriteit. Een meerderheid van de cfo’s (58 procent) verwacht de komende 12 maanden geen uitbreiding maar ook geen krimp. Binnen veel organisatie zal de werkdruk in het finance-team daardoor groter worden. Veel cfo’s zien artificial intelligence (ai) als oplossing. Wel geven veel bestuurders aan dat hun organisaties onvoldoende digitaal volwassen zijn – er wordt nog veel handmatig werk gedaan. Het gros van de ondervraagden realiseert zich wel dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van geautomatiseerde transactieverwerking, financiële analyses, planning en budgeting.
Cfo’s verwachten, terecht, een sterke stijging in het gebruik van ai bij strategische besluitvorming en zouden zodoende digitalisering hoog op de agenda moeten zetten. Ze zullen serieus moeten verkennen welke rol ai kan spelen binnen finance. Die digitaliseringsslag moet zorgvuldig, planmatig uitgerold worden en is bovendien noodzakelijk om de war for talent het hoofd te bieden. Financiële talenten willen in hun werk immers de beste technologieën kunnen inzetten.
Concluderend doen cfo’s er goed aan digitalisering, duurzaamheid en een professioneel personeelsbestand de hoogste prioriteit te geven. Zo is de organisatie flexibeler en wendbaarder om huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Omdat niemand weet welke onzekerheden de toekomst in petto heeft, kunnen cfo’s niet achteroverleunen. Zij moeten zelfs rekening houden met gebeurtenissen die zeer onwaarschijnlijk zijn, maar grote impact kunnen hebben. Bedrijven die hierop ingericht zijn en over de juiste infrastructuur beschikken, zijn weerbaarder voor deze black swans.

Dit artikel is gepubliceerd in Management Scope 05 2023.

facebook