CFO Survey Deloitte: zo ziet de cfo de toekomst

CFO Survey Deloitte: zo ziet de cfo de toekomst
Het ziet ernaar uit dat de tijd van alleen maar groei voor het Nederlandse bedrijfsleven voorlopig achter de rug is. Uit de nieuwe CFO Survey van Deloitte blijkt dat cfo’s zich voorbereiden op turbulente tijden. Voor een aantal cfo’s biedt deze fase kansen. Met COVID-19 in de rugtas hebben velen kunnen warmdraaien op het vlak van navigeren met onzekerheden in het vooruitzicht.

Deloitte besteedt in haar CFO Survey twee keer per jaar uitgebreid aandacht aan de verwachtingen van Nederlandse cfo’s. De ondervraagde cfo’s blijken somber over de vooruitzichten voor de komende maanden. Het tekort aan gekwalificeerde professionals, de onzekerheid over de huidige economische vooruitzichten en de geopolitieke situatie worden gezien als de belangrijkste risico’s waarmee bedrijven momenteel worden geconfronteerd. De omzetverwachtingen blijven positief (61 procent van de cfo’s verwacht een hogere omzet in de komende 12 maanden). Helaas zal dit niet altijd resulteren in stijgende resultaten: de kostenstijgingen en tekort aan talent kosten de cfo’s veel hoofdbrekens.
Hoewel 90 procent van de cfo’s aangeeft de kostenstijging door te berekenen aan de consumenten waar mogelijk, zal dit niet de volledige kostenstijging compenseren. Sinds de coronacrisis zijn bovendien allerlei logistieke ketens verstoord geraakt. Die problemen zijn nog niet allemaal verholpen en bovendien blijft de oorlog in Oekraïne leiden tot verdere supply chain-verstoringen en schaarste van allerlei grondstoffen en goederen. De energieprijzen helpen ook niet mee. Kortom, ook in deze periode is het alle hens aan dek. 

Schokken opvangen
Om al deze uitdagingen aan te gaan, blijft de vraag naar financieel talent groot. Dat leidt tot significante loonstijgingen om talent binnen te halen en te houden. Nieuw bloed is ook nodig om innovatie en duurzaamheid te agenderen voor de lange termijn. Het is dus niet altijd de rem erop; cfo’s geven duidelijk aan door te gaan met initiatieven rondom deze thema’s.
In reactie op deze ontwikkelingen besteden veel cfo’s extra aandacht aan hun liquiditeit. Begrijpelijk en terecht. In tijden van onzekerheid blijft het opvangen van schokken een grote prioriteit, zeker gelet op de renteontwikkelingen binnen de financiële markten. Maar een goed liquiditeitsbeheer is niet zaligmakend. Cfo’s en hun organisaties blijven op zoek naar groei, maar die zal eerder organisch plaatsvinden. De appetite voor overnames en het betreden van nieuwe markten is kleiner en dus zullen deze thema’s minder hoog op de agenda staan de komende maanden.

Kijk beyond the curve
Nederlandse cfo’s zijn ondanks alles vergeleken met de Europese collega’s positief over de toekomst. Zij verwachten dat de inflatie volgend jaar zal afnemen en in 2024 uit zal komen rond de 4 procent. Zoals eerder gezegd, biedt deze fase ook kansen. Cfo’s geven aan op het vlak van de energietransitie te versnellen, door efficiënter gebruik van energie of te kiezen voor alternatieven. Er wordt ook sneller afscheid genomen van verlieslatende producten. De ruimte voor investeringen wordt minder en bedrijven zijn gedwongen om hun strategische keuzes te prioriteren. Gas geven of remmend door de bocht, dat is de vraag die cfo’s de komende maanden gaan beantwoorden – want het ziet er niet naar uit dat die prijzen binnen afzienbare tijd zullen terugkeren naar hun oude niveau.

Dit essay is gepubliceerd in Management Scope 09 2022.

facebook