Commissaris (vice-voorzitter)

De vice voorzitter van de raad van commissarissen is feitelijk een 'normaal' lid van de raad van commissarissen (RvC) met dien verstande dat bij afwezigheid van de voorzitter van de RvC, de vice voorzitter de taak heeft om de voorzitter van de RvC te vervangen.

Niet iedere raad van commissarissen heeft een vice voorzitter benoemd. Van de AEX, Midcap en Smallcap fondsen heeft minder dan de helft een vice-voorzitter als functie ingesteld. Dat impliceert overigens niet dat de anderen geen plaatsvervanger hebben aangewezen. Het is waarschijnlijk dat ze dat wel hebben gedaan, maar dat het niet transparant is welke commissaris op zal treden als vice-voorzitter van de raad van commissarissen. In een one tier board (Board of Directors) wordt de vice voorzitter vaak aangeduid als de deputy Chairman.

De vice voorzitter van de raad van commissarissen wordt, net als de andere commissarissen, aangesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Commissaris (vice-voorzitter) - MidCap


Carin Gorter

Carin Gorter

Basic Fit

Doug Dunn

Doug Dunn

BE Semiconductor Industries (BESI)

Melchert Groot

Melchert Groot

GrandVision

Gosse Boon

Gosse Boon

Koninklijke BAM Groep

Jurgen Ernst

Jurgen Ernst

Pharming Group

Andrew Brown

Andrew Brown

SBM Offshore N.V.

Mel Kroon

Mel Kroon

TKH Group

Gerelateerde functies

Commissaris (vice-voorzitter) Nieuws

facebook