Hoe Chapter Zero commissarissen helpt bij verduurzaming

Hoe Chapter Zero commissarissen helpt bij verduurzaming
Het platform verenigt commissarissen van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de gevolgen van klimaatverandering. Bestuurslid Caroline Zegers geeft een inkijkje in wat commissarissen kunnen verwachten. ‘Commissarissen beslissen over inhoud en vorm van discussies, Chapter Zero faciliteert.’

 Waar staat Chapter Zero Nederland nu?
‘Vorig jaar in maart organiseerden we ons launch event, waar meer dan 30 topcommissarissen aanwezig waren. Het event is met veel enthousiasme ontvangen. We hopen het netwerk van betrokken commissarissen verder uit te bouwen tot tenminste 60 aan het einde van dit jaar. Natuurlijk telt ons land veel meer commissarissen, maar we starten bij de top-100 van grootste bedrijven. We willen dat commissarissen van vergelijkbare organisaties wat betreft sector, schaal en niveau met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit kunnen ze onder andere doen tijdens het jaarevent in april en de reeks rondetafels die we gedurende het jaar organiseren. Onze organisatie staat nu, met een stichtingsbestuur en een adviesraad. Verder zijn topcommissarissen Jaap Winter en Petri Hofsté onze ambassadeurs.’ 

Wat kunnen commissarissen verwachten bij Chapter Zero?
‘Dat ze in gesprek gaan met gelijken over uitdagingen die samenhangen met klimaatverandering, en daarbij de andere grote thema’s voor bedrijven in acht nemen. Denk aan artificial intelligence, de financiële impact van klimaatverandering, omgaan met de CSRD-regelgeving, het selecteren van bestuurders voor duurzaam leiderschap of de reactie op de maatschappelijke druk die op bedrijven wordt uitgeoefend.’

Wat maakt Chapter Zero uniek voor een commissaris?
‘De agenda voor onze bijeenkomsten wordt ingegeven door commissarissen die meehelpen de sessies op te zetten, waarbij we bijgepraat worden door experts en pioniers uit het zakenleven en wetenschap, geheel in lijn met de filosofie dat Chapter Zero door en voor commissarissen is. We hebben een internationaal netwerk van 70 chapters waarmee kennis wordt ontwikkeld middels denktanks. We zijn een onafhankelijke organisatie zonder onderliggende commerciële belangen en met onderwerpen die op maat gesneden zijn. Met toegang tot de internationale omgeving van Chapter Zero, bijvoorbeeld die in Engeland, waar Chapter Zero ook eigen onderzoek initieert.’

Hoe komt een commissaris in contact met Chapter Zero?
‘Dat kan bijvoorbeeld via andere commissarissen, via onze website of LinkedIn-pagina. Of mail Sylvia Robben, onze programmadirecteur. Samen met ons netwerk van commissarissen zet zij Chapter Zero Netherlands verder op en we komen graag in contact met organisaties waarmee we kunnen samenwerken.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 02 2024.

 

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 06-02-2024

facebook