De eerste 100 dagen als cfo van a.s.r.

De eerste 100 dagen als cfo van a.s.r.
‘Ik ging onbevangen aan de slag’, zegt Annemiek van Melick over haar eerste 100 dagen als cfo van a.s.r.

Wie: Annemiek van Melick
Wat: Sinds februari 2020 cfo en lid van de raad van bestuur van a.s.r.

U stapte als cfo over van de Volksbank naar a.s.r. Vanwaar die keus?
‘Ik werkte al lang bij de Volksbank en was toe aan een nieuwe uitdaging. Bij a.s.r. trekt me ten eerste de omvang: groot genoeg om professioneel te zijn en klein genoeg om als cfo echt impact te hebben. Ook de combinatie van lef en leveren vind ik interessant. Sinds de Nederlandse regering in 2008 de Nederlandse onderdelen van Fortis heeft genationaliseerd, waaronder het huidige a.s.r., heeft a.s.r. een mooie en succesvolle positie in de Nederlandse verzekeringsmarkt opgebouwd. Daar was lef voor nodig. Daarnaast heeft het bedrijf een goede inborst met aandacht voor alle stakeholders. Het credo – helpen door te doen – zie je overal terug, zeker ook in de balans tussen de sociale en resultaatgerichte kant.’ 

Hoe kijkt u terug op uw eerste 100 dagen?
‘Die vallen uiteen in twee periodes. Officieel ben ik per 12 februari benoemd, maar ik ben vanaf januari gaan meedraaien omdat ik direct als nieuwe cfo de jaarcijfers moest opstellen en presenteren. Ik had dus meteen een deep dive in de cijfers en een kennismaking met analisten en beleggers. Daarna kwam corona en stond de financiële impact van de crisis centraal.’

Was er überhaupt tijd voor onboarding?
‘Totdat De Nederlandsche Bank met mijn voorgenomen benoeming had ingestemd en het persbericht vlak voor kerst werd verstuurd, was alles geheim en kon ik in- en extern geen voorbereidende gesprekken voeren. Daarna moest ik meteen in de cijfers duiken. Gelukkig kon ik de eerste drie weken meelopen met mijn voorganger. Ook heb ik me met hulp van een externe partij verdiept in alle regelgeving voor verzekeraars, die anders is dan in de bankenwereld. Verder had ik met Jan en alleman contact totdat ik elk cijfer zelf begreep én aan anderen kon uitleggen. Vanaf maart zou ik bij alle bedrijfsonderdelen langsgaan en meelopen met verschillende afdelingen. Dat is er door corona helaas nog niet van gekomen. Al heb ik inmiddels digitaal in ieder geval met veel medewerkers kennis kunnen maken.’

Hoe crisisbestendig bleek a.s.r.?
‘Heel crisisbestendig, iedereen kon per direct thuis werken. De klanttevredenheid heeft er ook niet onder geleden, integendeel. We zijn daarnaast gelukkig financieel gezond en beschikken over voldoende buffers om de impact van corona op te kunnen vangen. Die impact verschilt per bedrijfsonderdeel. Bij uitvaart- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er tijdelijk meer claims, aan de pensioenkant zijn de uitkeringen mogelijk lager wegens het coronavirus. Om de gevolgen voor de totale winstgevendheid te kunnen overzien, hebben we verschillende scenario’s doorgesproken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we tegelijk een potje reserveren om onze klanten zo nodig door de crisis te helpen. Ook hier hebben we per bedrijfsonderdeel gekeken hoe wij ons steentje kunnen bijdragen.’

Welk advies heeft u voor anderen die in een nieuwe functie starten?
‘Dat het heel waardevol kan zijn om juist zonder minutieus gepland inwerkprogramma onbevangen aan de slag te gaan en er vooral van te genieten. Ik kreeg er veel energie van. Dat is zeker ook te danken aan de mensen van a.s.r. Zij hebben alle moeite genomen om me waar nodig goed en snel te informeren. Het was echt een warm bad.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 07 2020, als onderdeel van de rubriek ‘Komen & Gaan’.

facebook