Yvonne Wiersma: 'Het is niet mogelijk iedereen tevreden te houden'

Yvonne Wiersma: 'Het is niet mogelijk iedereen tevreden te houden'
Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Diligent gaat in gesprek met company secretaries en general counsels die eerder al vertelden hoe de crisis voor hun concern uitpakte. Hoe staat het er nu voor? Nu: Yvonne Wiersma (1978), general counsel van Kendrion.

Is er voor producent van elektromagnetische toepassingen Kendrion veel veranderd in het afgelopen halfjaar; bent u dingen anders gaan doen?
‘Hoe het virus zich ontwikkelde, had zijn weerslag op de organisatie. In de zomer kwam er wat meer rust, maar naarmate het virus de kop weer meer opstak nam ook bij Kendrion de spanning toe. In de eerste golf waren er binnen Kendrion weinig infecties, ook dat steeg gestaag. We hebben nog wekelijks met al onze internationale vestigingen een corona-call om de lokale ontwikkelingen in de gaten te houden. In de tussentijd zagen we een aantal leiders opstaan die zich bovengemiddeld goed lieten zien en die een steun waren voor mensen. Dat is nodig, want de negatieve effecten van de protocollen die we hebben geïntroduceerd, werden ook steeds meer zichtbaar. Bijvoorbeeld vereenzaming van mensen aan de productielijnen, omdat medewerkers op die locaties strikt gescheiden worden. Maar ook de effecten van deeltijdregelingen, bijvoorbeeld in Duitsland. Naast de salarisverlaging die daarmee gepaard gaat, is het ook mentaal vervelend om naar huis gestuurd te worden. De mensen die achterblijven, moeten zien om te gaan met een veranderend takenpakket. Daarin moeten we een balans zien te vinden, en dat lukt. Binnen de organisatie ontstaat een professionele solidariteit. We zijn geen liefdadigheidsinstelling, we nemen zakelijke beslissingen. Maar wel zakelijke beslissingen die gericht zijn op de lange termijn, en dat begrijpen mensen.’ 

> Lees ook het eerdere interview met Yvonne Wiersma: 'We ervaren nu pas echt het belang van goede communicatie'

Zulke beslissingen vergen goede communicatie vanuit de board. Lukte dat?
‘Ja, maar zelfs met een goede communicatie kun je niet iedereen tevreden te houden. Het is voor bestuurders en managers wel een stuk belangrijker geworden om het perspectief van de andere kant te zien, in het bewustzijn dat ze er helaas niet voor iedereen kunnen zijn. We kunnen niet de wereld redden en moeten daar open en transparant over zijn. Managers pakken dat goed op.’

Is er nog iets veranderd aan uw rol?
‘Ik moet extra creatief zijn. Meedenken met de business, draagvlak creëren voor beslissingen die op corporate niveau genomen worden. Er zijn gewoon – oneerbiedig gezegd – verplichte nummers die afdelingen als legal, interne audit en compliance moeten afronden. De keuzes die we daarin maken, moeten we transparant naar de organisatie communiceren. Door me op te stellen als de meewerkende persoon hoop ik waarde te kunnen toevoegen. We kunnen niet reizen, dus we zijn ook nog eens afhankelijk van digitale contactmomenten om boodschappen over te brengen.’

Kendrion is internationaal georganiseerd, dus veel boardcommunicatie ging al digitaal. Toch werd de boardcommunicatie waarschijnlijk een stuk intensiever in het afgelopen halfjaar. Is dat allemaal goed gegaan?
‘Ja, maar dat komt denk ik ook omdat wij gezegend zijn met een raad van bestuur met een moderne mindset. Digitaal werken heeft de samenwerking persoonlijker gemaakt. Omdat Kendrion internationaal georganiseerd is, werd er veel gebeld en gemaild. Video heeft daar een dimensie aan toegevoegd. Natuurlijk vervangt videobellen fysieke meetings niet, maar in het internationale contact is het zeker een aanvulling.’

Zijn er dingen die u zelf meeneemt?
‘Die toegenomen openheid en transparantie door middel van videobellen wil ik zeker meenemen. Het draagt bij aan het creëren van draagvlak. En ik hoop dat we de professionele solidariteit behouden. Corona heeft ervoor gezorgd dat we oprecht meer stilstaan bij elkaars gezondheid en welzijn, terwijl er ook harde keuzes gemaakt moeten worden. Dat is geen makkelijke taak, maar over en weer is er begrip voor de situatie.’

In deze uitzonderlijke periode interviewen de auteurs van Management Scope bestuurders vanuit verschillende invalshoeken over hoe zij met deze crisis omgaan, en bundelen wij al deze artikelen onder de noemer #tacklecorona.

facebook