Zo BOLD is Snezana Zivcevska-Stalpers, winnaar van de BOLD Leader Award 2020

Zo BOLD is Snezana Zivcevska-Stalpers, winnaar van de BOLD Leader Award 2020
Snezana Zivcevska-Stalpers werd eerder dit jaar onderscheiden met de BOLD Leader Award 2020. Zij is daarmee de leider die het meest broad, optimistic, long term en daring ingesteld is, ofwel ‘BOLD’. In een 360 graden-assessment krijgt Zivcevska-Stalpers commentaar op haar leiderschapsstijl. ‘Het is zó bijzonder om feedback te krijgen.’

De award is een wederkerend initiatief van professioneel dienstverlener Deloitte, dat een pleidooi wil houden voor meer leiders met lef in de bestuurskamers. Onderdeel van de uitverkiezing is een volledig op maat gemaakt, zogeheten 360 graden-assessment. Daarin reflecteert Snezana Zivcevska-Stalpers op haar eigen functioneren als leider én krijgt ze inhoudelijke feedback van 15 mensen uit haar netwerk.
Zivcevska-Stalpers zoekt naar woorden als ze de terugkoppeling van haar 360 graden-assessment onder ogen ziet. ‘Wow. Gewoon wow.’ Op alle vlakken is ze ‘hoger’ beoordeeld door de kring mensen om haar heen dan ze zichzelf had ingeschat. En de feedback leest over het algemeen als een lofzang: ‘I love Snezana’s leadership style’, ‘een leider uit de A-categorie’ en ‘meer vrouwelijke leiders als Snezana graag’. Daar is ze toch even van onder de indruk. ‘Ik weet niet zo goed hoe ik erop moet reageren,’ zegt ze na een korte stilte. 

Vrouwen in tech
Het is eigenlijk voor eerst dat Zivcevska-Stalpers naar woorden zoekt in dit door Deloitte verzorgde 360 graden- assessment. In zowel het eerste gesprek (waarin de auteur van dit stuk een op een reflecteert op haar eigen functioneren als leider) als in het tweede, afrondende gesprek (waarin alle feedback uit haar netwerk wordt besproken), zit Zivcevska-Stalpers doorgaans niet om woorden verlegen. Zelf verklaart ze haar gepassioneerdheid deels door haar afkomst: Zivcevska-Stalpers is geboren in Macedonië, waar ze van haar hardwerkende ouders meekreeg dat ze zich niet moest laten tegenhouden door gedachten als ‘dat kan ik niet’ of ‘dat is niet voor mij’. Vanwege de liefde woont ze al een tijd in Nederland, waar ze onder meer werkte als projectmanager innovative projects van technologiebedrijf IBM en waar ze zich als oprichter en kartrekker van Women in Tech Netherlands sterk maakt om meer vrouwen de technologie in te krijgen.
In het assessment lopen Meijers en Zivcevska-Stalpers alle vier de letters die het BOLD-acroniem vormen langs: broad, optimistic, long term en daring. Ofwel, in hoekig Nederlands: breed geïnteresseerd en actief, optimistisch, op de lange termijn gericht en gedurfd. De BOLD-methode, waar hedendaags leiderschap volgens Meijers te weinig aan voldoet, kan worden gezien als tegenhanger van de dominante, pragmatische stijl die bekend is onder het acroniem SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

B | Broad
De eerste letter, de b van broad, zoomt in de opvatting van de winnares onder meer in op thema’s als geduld, nieuwsgierigheid, zelfbewustzijn en het vermogen om van de eigen fouten te leren. Zelfbewust kwam Zivcevska-Stalpers zelf uit op het rapportcijfer 8,3. Haar netwerk doet er met een 8,9 nog een significant schepje bovenop.
In het eerste gesprek zegt Zivcevska-Stalpers: ‘Ik probeer mijn opinies altijd te baseren op allerlei input. Dus niet alleen op basis van mijn eigen ervaringen, maar juist ook op de ervaringen van anderen, en dan met name de ervaringen van de klant. Ik denk dat mijn kracht ook zit in mijn observaties. Ik denk dat ik een goede observator ben, en ik kan goed luisteren.’ Ook zegt ze zoveel mogelijk te willen leren van haar fouten, al kan ze niet goed omschrijven wat ze onder ‘fouten’ verstaat. ‘Tja, wat zijn fouten? Ik spreek liever over lessons learned. Ik kan vrij goed incasseren, conclusies trekken en weer verder gaan. Hey, dit ging mis, wat kan ik doen om het de volgende keer wel een succes te maken?’ In de terugkoppeling op het onderdeel broad wordt Zivcevska- Stalpers omschreven als een powervrouw, een rolmodel, een mensenmens én iemand die anderen graag laat shinen. Hoog scoort ze op punten als observeren en zich verplaatsen in een ander.
Hoewel ze goed scoort, is Zivcevska-Stalpers streng voor zichzelf. Ze zou bijvoorbeeld graag wat meer risico’s durven nemen. In het tweede gesprek: ‘Ik betrap mezelf soms nog op angst voor het onbekende. Dat zorgt er dan voor dat ik risico’s mijd. Ik zou er wat eerder gewoon voor willen gaan. Mijn grootste wens is nog eens in de Verenigde Staten te gaan wonen. De Amerikaanse mentaliteit van hard werken en kansen pakken spreekt me aan. De beslissing om te vertrekken stel ik echter steeds uit. Het is steeds niet het juiste moment. Maar ja, wanneer is dat het wel?’

O | Optimistic
Op het tweede thema, optimistic, scoort Zivcevska-Stalpers bij een zelfanalyse een 8,7. Haar omgeving beoordeelt haar nog iets hoger, met een 8,9. Bij optimisme wordt er onder meer gekeken naar proactiviteit, het vermogen om kansen te zien en te pakken en het vermogen om kalm te blijven. Op dat laatste punt loopt de score van de feedbackgroep nogal uiteen: tussen de 3 en de 10. Zivcevska-Stalpers in het eerste gesprek: ‘Kalm blijven en niet in paniek raken, dat is belangrijk. Onlangs werd in de klas van een van mijn kinderen een coronageval vastgesteld. Je kunt je laten overmannen door negatieve gedachten, maar daar schiet je weinig mee op. Het is zoals het is, dus bedenk ik wat voor maatregelen ik kan nemen om te voorkomen dat de situatie verergert. En klagen helpt al helemaal nooit.’
In de terugkoppeling wordt ze geprezen om haar positieve aanpak. Ze wordt omschreven als iemand die makkelijk benaderbaar is en als iemand die ‘walks the talk’, de daad bij het woord voegt. Zivcevska-Stalpers in een reactie tijdens het tweede gesprek: ‘In alle eerlijkheid verbaast dat me niet. Zo ben ik gewoon. Ik ben blij dat mensen dat hebben herkend.’ Ze vervolgt: ‘Ik vind het belangrijk om een rolmodel te zijn. Walk the talk, inderdaad. Ik bekommer me om de wereld en dat zal ik laten zien. Dat doe ik bijvoorbeeld door me te uiten op social media, door te spreken op bijeenkomsten en in workshops, en natuurlijk door actief te zijn met Women in Tech Netherlands.’
Zivcevska-Stalpers tot slot over dit thema: ‘Natuurlijk kun je niet altijd overal positief op reageren. Dan wordt het nep. Dus soms moet je woede, angst of teleurstelling toelaten als emotie. Ik gebruik die emoties als wapen om sterker terug te komen.’

L | Long term
Op het thema long term scoort Zivcevska-Stalpers in het zelf-assessment een 9. Haar omgeving maakt daar in het 360 graden-assessment een nog mooiere 9,1 van – haar hoogste score in dit onderzoek. ‘Svezana heeft een zeer duidelijke visie op de toekomst,’ zo staat in de terugkoppeling. Bij dit thema wordt onder meer gekeken naar zaken als purpose driven (een subthema dat met een 9,6 het hoogste rapportcijfer oplevert), circulaire economie en visie op de toekomstige maatschappij. Dit is een kolfje naar de hand van Zivcevska-Stalpers, die met name gepassioneerd raakt als het gaat over de kansen van meisjes en vrouwen in de techniek. In het eerste gesprek: ‘Er zijn nog zoveel mensen op de wereld die geen economische macht hebben. Zoveel kinderen die niet naar school kunnen. Zoveel meisjes die geen kansen krijgen. Ik zou heel graag nog meer sociale impact hebben. Als ik hardop droom en ik zie mezelf over 20 jaar, dan zou ik graag het hoofd van een Verenigde Naties-programma zijn. Een programma om ongelijkheid in de wereld tegen te gaan. Tegen armoede en voor gelijke kansen.’
Technologie krijgt vanzelfsprekend een belangrijke rol als Zivcevska- Stalpers eenmaal VN-leider is. ‘In mijn ideale wereld staat technologie in dienst van de mensen. Technologie in combinatie met menselijkheid – daar geloof ik in. En natuurlijk met gelijke kansen voor mannen en vrouwen.’ Over haar purpose, in het tweede gesprek: ‘Die haal ik vooral uit mijn eigen achtergrond. Mijn grootouders waren Macedonische landarbeiders, mijn ouders fabrieksarbeiders. Mijn zus en ik waren de eersten in de familie die gingen studeren. We hebben kansen gekregen en gepakt. Nu ben ik in de positie om mijn eigen kinderen en andere kinderen nieuwe kansen te geven. Dat is vooruitgang.’

D | Daring
Op het vierde en laatste thema, daring, scoort Zivcevska-Stalpers in zowel de zelfanalyse als in de terugkoppeling het laagst: respectievelijk een 7,1 en een 7,5. Het thema snijdt subthema’s aan als ‘nieuwe dingen proberen’, ‘het vermogen om open en direct te zijn’ en het ‘tonen van emoties’. Uit de terugkoppeling: ‘Ze laat makkelijk haar emoties zien, meestal op een positieve manier, maar als haar iets niet zint, zal ze dat laten merken.’ Op de terreinen woede tonen en beleefdheid scoort Zivcevska-Stalpers haar laagste rapportcijfers van het hele onderzoek, respectievelijk een 6,2 en een 3,6. In de feedbackgroep wordt zelfs meermaals het cijfer 1 gegeven. Zivcevska-Stalpers zelf daarover al in het eerste gesprek: ‘Ik heb moeite met mensen die zich op de vlakte houden, die politiek correct zijn om hun doelen te bereiken. Ik zal me altijd uitspreken. Ik zal er altijd iets van zeggen als afspraken niet nagekomen worden. Ik zal altijd vanuit mijn hart spreken. Ik ben niet bang voor anderen en ik ben niet bang voor het conflict. Soms pakt dat nadelig voor me uit. Ik ben wel eens op de vingers getikt omdat ik niet het belang van mijn werkgever zou dienen, maar het belang van de klant. Als ik het probleem van de klant niet meteen zou oplossen, zouden we er meer geld aan verdienen. Nou, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dat gaat tegen al mijn principes in.’

Feedback als cadeau
Zivcevska-Stalpers is blij met de feedback in het 360 graden-assessment: ‘Ik wist niet dat ik zo’n positieve impact had op de mensen in mijn omgeving. Ik kan wel gillen. Het is sowieso bijzonder om feedback te krijgen. Vaak blijft dat toch een beetje hangen. Zelfs als ik er direct om vraag, houden mensen zich op de vlakte. Dat het nu zwart op wit staat is echt een cadeau.’

Dit interview is gepubliceerd in Management Scope 01 2021.

facebook