De eerste 100 dagen als coo van NS

De eerste 100 dagen als coo van NS
‘Er is genoeg te doen’, zegt Eelco van Asch over zijn eerste honderd dagen als coo van NS.

Wie: Eelco van Asch
Wat: Sinds 1 maart 2021 directeur operatie van NS
Geïnterviewd door: Willem Christiaan van Manen, partner bij Deloitte

Hoe heeft u uw eerste 100 dagen bij NS ervaren?
‘Als heel prettig. Er was me van tevoren verteld dat NS een grote, blauwgele familie is. Omdat ik graag volwaardig lid van die familie wilde worden, ben ik de eerste honderd dagen ingegaan met als doel zoveel mogelijk familieleden te leren kennen. Dat is letterlijk en figuurlijk een mooie reis door Nederland geworden. Ik ben overal geweest, heb overal in het bedrijf meegelopen. Met de onderhoudsmonteurs, met de schoonmakers, veiligheidsmedewerkers, met machinisten en conducteurs. Ik heb nachtdiensten meegedraaid. Ik heb heel veel gepassioneerde collega’s ontmoet met hart voor de zaak. Echt een mooie familie.’ 

Hoe heeft u zich op deze nieuwe rol voorbereid?
‘In de periode tussen mijn vorige functie bij KLM en mijn huidige functie ben ik echt al in de wereld van NS gedoken. Het voordeel van een organisatie als NS is dat er heel veel over gepubliceerd is. Er zijn boeken over geschreven, documentaires over gemaakt. Die heb ik allemaal tot me genomen. Ik heb veel in de trein gezeten en heb veel mensen gesproken – van de raad van bestuur en de raad van commissarissen tot consultants of externen die klussen voor NS hebben gedaan.’

Over publicaties gesproken: vlak voor uw benoeming was u zelf plots ‘nieuws’. De centrale ondernemingsraad van NS bracht een negatief advies uit over uw aanstelling. Heeft dat invloed gehad op uw eerste honderd dagen?
‘Ik heb toen begrepen dat het advies niet tegen mij persoonlijk was gericht. Ik vond het een begrijpelijke reactie van de OR. NS zat middenin de coronacrisis, we werken aan een kleinere organisatie, dan moet je iedere belangrijke beslissing en benoeming goed tegen het licht houden. Het is heel goed met me besproken en ook uitgesproken. En eigenlijk heeft het mij vooral gesterkt in mijn motivatie om nog beter mijn best te doen voor NS.’

Wat ziet u als uw voornaamste uitdaging bij NS?
‘Het zal u niet verrassen, maar op korte termijn is dat vooral de reiziger terug in de trein krijgen. De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor ons. De eerste stap is daar sterker uit komen. En op de langere termijn hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaam bereikbaar maken en houden van Nederland. Er zijn allerlei thema’s, zoals verstedelijking en verduurzaming, waarbij het openbaar vervoer een sleutelrol kan en moet spelen. Er is genoeg te doen.’

Uw voorganger als coo, Marjan Rintel, is nu ceo bij NS. Is dat een voordeel of een handicap geweest bij uw onboarding?
‘Dat is een enorm voordeel gebleken. Marjan weet natuurlijk precies wat er speelt en wat er moet gebeuren. Ze heeft me veel steun gegeven, maar ook veel vertrouwen. Het was voor mij eigenlijk de ideale situatie. Het is trouwens voor het eerst dat ik werk met een vrouwelijke ceo. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Ik heb drie dochters en vind het prachtig dat zij nu zien dat de hoogste functie ook voor hen bereikbaar is.’

En mogelijk is Marjan Rintel ook op een ander vlak een voorbeeld. Zij is nu ceo. Heeft u ook die ambitie?
‘Daar moet ik nu even niet aan denken. Ik ben net honderd dagen op weg en ga me nu eerst concentreren op de dingen die horen bij mijn huidige functie.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 07 2021, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

facebook