Cilian Jansen Verplanke - 'Het bewustzijn is gegroeid'

Cilian Jansen Verplanke - 'Het bewustzijn is gegroeid'

30-10-2019 | Interviewer: Tjarda Molenaar

De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Cilian Jansen Verplanke, partner bij Karmijn Kapitaal over kijken naar team dynamics en verantwoorde bedrijfsvoering.


‘De beslissing om wel of niet te investeren in een bedrijf hangt, naast de kwaliteit van het management, mede af van de groeistrategie, het businessplan en de marktpositie van het bedrijf. Maar daarnaast is er ook aandacht voor zachtere factoren. In hoeverre voel je als investeerder of er samenwerking mogelijk is tussen ondernemer en het managementteam om het bedrijf voorwaarts te krijgen? Dat moet je onderzoeken. Als de ondernemer enkel geld wil, is dat voor ons minder interessant. We willen als investeringsmaatschappij een betrokken aandeelhouder zijn en meedenken over het behalen van de gestelde doelen. Dat levert uiteindelijk het meest op.’ 


Complementair team
Karmijn Kapitaal kijkt tijdens de due diligence vooral ook naar de team dynamics. ‘Hoe is het managementteam samengesteld. Welke mensen met welke achtergrond zitten er in en zijn ze complementair aan elkaar? Verder richten we ons op de governance. Als het om mkb-bedrijven gaat, hoe steekt de bedrijfsstructuur in elkaar en hoe lopen de rapportagelijnen? Maar ook: hoe kunnen we de ondernemer ondersteunen met ons netwerk? Er is ook altijd aandacht voor environmental, social en governance-factoren (ESG). Uiteindelijk willen we een verantwoorde bedrijfsvoering creëren. Daar liggen vaak nog kansen. Bij het ene bedrijf gaat het om sociale aspecten, bij het andere bedrijf kan de CO2-footprint nog verder omlaag. Als investeerder willen we het be-wustzijn vergroten en tot actie overgaan.

Onderbuikgevoel
‘Tot een paar jaar geleden was het vooral de investeerder die duurzaamheidsambities op de bedrijfsagenda zette. Ondernemers hadden wel een onderbuikgevoel dat ze er iets mee moesten maar daar bleef het vaak bij. Dat is wel veranderd. Tegenwoordig zijn ondernemers er heel expliciet mee bezig. Ze beraden zich op de vraag hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzamer ecosysteem en vragen ons hoe wij als investeerder daarbij kunnen helpen. Het bewustzijn is gegroeid. Een groot aantal mkb-bedrijven blinkt werkelijk uit in duurzaam ondernemen. Dat zouden ze best wat meer mogen vertellen. Door de waan van de dag ontbreekt het nog weleens om die boodschap ook te verkondigen. Zonde.’

Rollercoaster
‘Of Karmijn Kapitaal tijdens de gesprekken vlak voor de investeringsdeal ook dilemma’s tegenkomt? Ja, toch wel. We onderwerpen managementteams tijdens de due diligence aan een assessment om bijvoorbeeld te achterhalen waar men elkaar kan versterken of hoe inclusief een team is. Soms hebben managementleden daar bezwaar tegen. Voor ons is dat een punt om nader te bespreken. Het zegt soms iets over de onderliggende verhoudingen. Andere dilemma’s die zich voordoen, zijn of een bedrijf wel of geen raad van commissarissen zou moeten hebben. Of een ondernemingsraad. Sommige issues laten we soms voor later liggen. Er gebeurt al zoveel tijdens een overname. Het zijn echte rollercoasters voor een ondernemer.’

Tjarda Molenaar

Interviewer: Tjarda Molenaar

  • > Managing Director NVP
  • > Lid BestuurVNO-NCW
  • > BestuurslidNyenrode Foundation

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer interviews

magazines_artikelen/Kroes08v.jpg

Neelie Kroes: 'Met diversity of thought is een quotum niet nodig'

Het ingroeiquotum van tenminste 33 procent vrouwen in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven is nodig om de topvrouwentrein in beweging te zetten, maar eigenlijk gelooft oud- VVD-minister en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes meer in diversity of thought. Hoe graag ziet Kroes, grande dame van het Nederlandse private én publieke bestuur, na de verkiezingen een seksegenoot als premier? ‘Een vrouw als minister-president zou een geweldig rolmodel zijn, maar als ik Mark ervoor moet inleveren, nee…’

lees artikel
magazines_artikelen/RT-Nyenrode08v.jpg

Rondetafeldiscussie kunstmatige intelligentie: out of control?

Bestuurders doen er verstandig aan om zich te verdiepen in de ethische dilemma’s en risico’s rond de inzet van kunstmatige intelligentie, zoals bias en zelflerende systemen die op hol slaan. Alleen dan kunnen boards goede keuzes maken, luidt de conclusie van een verkennende rondetafeldiscussie onder experts. ‘Hebben we een kill-switch?’

lees artikel
magazines_artikelen/Wit-Haskoning08v.jpg

Jasper de Wit: 'Digitalisering leidt tot stabiliteit in de bedrijfsvoering'

Ingenieursadviesbureau Royal HaskoningDHV verkeert in een digitale transformatie. Die noopt verschillende bloedgroepen binnen het concern tot nauwe samenwerking. Vanzelf gaat dat niet: ingenieurs hebben immers een andere achtergrond dan softwareprogrammeurs. Maar het levert vooral veel op: ‘Digitalisering leidt tot stabiliteit in de bedrijfsvoering.’

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook