Eveline Paternotte (ForFarmers): 'Met een tablet naar de boer'

Eveline Paternotte (ForFarmers): 'Met een tablet naar de boer'

18-05-2021 | Interviewer: Xavier Baeten | Auteur: Angelo van Leemput

Eveline Paternotte is sinds mei 2020 directeur HR van veevoederbedrijf ForFarmers. Samen met de 2.500 medewerkers is zij dagelijks bezig om meer voeding te produceren voor een groeiende wereldbevolking met een kleinere impact op het milieu.


Eveline Paternotte neemt vanuit HR-perspectief haar mensen mee naar een duurzame toekomst, met veel aandacht voor innovatie en digitalisering. ‘Digitalisering en duurzaamheid gaan bij ons hand in hand’, zegt zij in gesprek met Xavier Baeten, professor reward management & sustainability van Vlerick Business School.


Hoe zou u de medewerkers van ForFarmers in een woord omschrijven?
‘Het eerste woord dat in me opkomt, is betrokken. Onze personeelspopulatie is sterk verbonden met de organisatie en met het boerenbedrijf. Veel van onze medewerkers hebben ook een boerenachtergrond. Ze zijn kind van een veehouder of getrouwd met een boer. Het boerenbedrijf zit bij hen in het DNA.’


Ik kan u zeer veel onderzoek tonen dat aantoont dat betrokkenheid een sleutelfactor is voor succes. Dat zit zo te horen goed. Uw personeelsbestand is in de afgelopen tien jaar ongeveer verdrievoudigd, onder meer door een aantal overnames. Hoe zorg je er bij groei en overnames voor dat de bedrijfscultuur en betrokkenheid geborgd blijft?
‘Partijen die we overnemen of waarmee we samenwerken, moeten bij ons passen en in grote lijnen dezelfde visie hebben op de sector. Dus dat zorgt al voor een band. Tegelijkertijd proberen wij open minded te zijn. We kijken ook wat we kunnen leren van de andere partij. We proberen de best practices van elkaar over te nemen en op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. We willen niet de tractor zijn die overal doorheen ploegt.’

Bij bedrijven die zeer sterk de focus leggen op betrokkenheid blijven mensen langer aan boord. Ik vermoed dat binnen ForFarmers de anciënniteit relatief hoog is. Hoe zorgt u ervoor dat de oude garde bij de tijd en scherp blijft?
‘Onze mensen zijn inderdaad relatief lang verbonden aan de organisatie. Omdat deze branche continu in ontwikkeling is, moeten we ervoor zorgen dat we onze medewerkers daarin meenemen. Dan doel ik met name op de inhoudelijke kennis op het terrein van bijvoorbeeld voedingsstoffen, maar ook de snelle digitale ontwikkelingen. Wij hebben verschillende academies en een heel uitgebreid opleidingspalet. We stoppen veel geld en energie in opleidingen en daarmee lopen we echt voor op de concurrentie. Het gaat bij ons verder dan een training van een paar uurtjes.’

Uit het jaarverslag blijkt dat ForFarmers de circulaire economie omarmt. Ik kan me inbeelden dat in uw streven naar duurzaamheid ook een duidelijke technologische of digitale component zit. Wat is de rol van digitalisering en duurzaamheid in uw people development?
‘Digitalisering en duurzaamheid gaan bij ons hand in hand. Dankzij data kunnen wij onze duurzaamheidsagenda deels vormgeven. We hebben een innovatiecentrum waar digitale specialisten werken die continu bezig zijn met innovatie, met het optimaliseren van onze data. Daardoor kunnen we onze klanten steeds beter adviseren op basis van insights en analyses.
Ook innovatie op andere terreinen is belangrijk. In ons innovatiecentrum ontwikkelen we nieuwe voedingsconcepten die ervoor zorgen dat dieren minder schadelijke stoffen uitstoten. Duurzaamheid en innovatie zijn ook belangrijke thema’s als het gaat om het aantrekken van talent. Ik denk dat onze duurzaamheidsagenda voor hen aantrekkelijk is.’


Uit recent onderzoek van Vlerick blijkt dat 87 procent van de bedrijven zegt een significante transitie te ondergaan op het vlak van skills die nodig zijn voor de toekomst. Dat gaat dan om vaardigheden als digital data management en self management. Hoe pakt u dat op?
‘Dat doen we onder meer met onze digital workspace agenda. Want digitalisering gaat niet alleen om techniek of om commerciële kansen, het gaat ook om de werkomgeving van de medewerkers. Het concept van de digital workspace kijkt naar hoe je digitale middelen kunt gebruiken in je dagelijkse werk. Dat doen we bijvoorbeeld ook in ons leiderschapsprogramma, waarin een module zit over het gebruik van nieuwe planningstools.
In het werk van onze adviseurs, de mensen die bij de veehouders op bezoek gaan, speelt digitalisering een belangrijke rol. Ze gaan allemaal met een tablet naar de boer. Tegelijkertijd moet je niet vergeten dat we in deze branche altijd te maken hebben met levende have. Als Marie 23 minder melk geeft, zijn data zeker handig, maar het is ook fijn als de adviseur dan een beetje kennis heeft van het dier en bijvoorbeeld even aan de magen van de koe kan voelen. Dat deel van het werk valt niet te digitaliseren.’


U vertelt een positief verhaal. Is er ook een thema vanuit people development waarvan u zegt: dat is de afgelopen tien jaar een beetje onderbelicht gebleven?
‘Op het gebied van diversiteit kunnen en moeten we nog flinke stappen zetten. De branche is van oudsher overwegend wit en man. Een vijfde van ons personeelsbestand is nu vrouw. Maar ook op dat vlak maken we langzaam maar zeker stappen: van onze nieuwe krachten is inmiddels 35 procent vrouw.’


De veehouderij staat maatschappelijk en politiek gezien onder druk. Er zijn herhaaldelijke pleidooien om in de strijd tegen klimaatverandering de veestapel te verkleinen. Hoe gaat u daarmee om?
‘Natuurlijk is die discussie ons niet ontgaan. Er zijn in deze branche zeker uitdagingen, maar die uitdagingen maken dit werk ook interessant. We kunnen onszelf iedere dag verbeteren en daarmee iedere dag impact maken. Dat is een mooie stimulans voor de toekomst.’

Xavier Baeten

Interviewer: Xavier Baeten

  • > Professor Reward Management & SustainabilityVlerick Business School
  • > Verantwoordelijk partner NederlandVlerick Business School

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer interviews

magazines_artikelen/Hofste-audit05v.jpg

Petri Hofsté: 'Auditcommissie moet traditionele financiële focus verbreden'

Auditcommissies moeten helpen bij een herwaardering van weerstandsvermogen en liquiditeitsrisico’s, bepleit viervoudig voorzitter Petri Hofsté. Tegelijkertijd moet de auditcommissie de financiële focus verbreden naar maatschappelijke waardecreatie. Challengen hoort er natuurlijk ook bij. ‘Dat kan best irritant gevonden worden.’

lees artikel
magazines_artikelen/Scieszka05v.jpg

Roman Scieszka (FrieslandCampina) over efficiency in de supply chain

Sinds zijn aantreden bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina zoekt Roman Scieszka naar verbeteringen binnen de supply chain, want zelfs de kleinste aanpassingen hebben grote impact op efficiëntere productie en verduurzaming. Zijn visie staat de wendbaarheid niet in de weg: ‘Toen het Suezkanaal was geblokkeerd, konden we de alternatieve route meteen uit de lade pakken.’

lees artikel
magazines_artikelen/Rintel05v.jpg

Marjan Rintel (NS): 'Het is continu presteren'

Ze trad aan tijdens ‘de diepste crisis ooit’ voor haar bedrijf. Toch wilde president-directeur Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen niet meteen voor steun aankloppen bij aandeelhouder de Nederlandse staat. Ze beraadt zich nu op hoe NS mensen terug in de trein krijgt en hoe het treinbedrijf weer financieel gezond wordt. ‘We moeten de eigen broek ophouden.’

lees artikel
Management Scope

Geïnteresseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook