Florentine Fockema Andreae: 'We hebben ambitieuze doelen nodig'

Florentine Fockema Andreae: 'We hebben ambitieuze doelen nodig'
Florentine Fockema Andreae is partner bij SHIFT Invest. Ze hoopt dat de Green Deal van betekenis zal zijn voor zowel gevestigde bedrijven als voor innovatieve startups.

Wat betekent duurzaamheid voor u persoonlijk?
‘Duurzaamheid is voor mij al lang belangrijk. De extreme druk op de natuur en de manier waarop wij het klimaat veranderen, is zorgwekkend. We moeten dat met elkaar doen stoppen. Sinds 2014 werk ik voor SHIFT Invest. Ik wil mijn professionele tijd graag steken in het mede mogelijk maken van innovaties die duurzame veranderingen teweeg brengen.’ 

Wat vindt u van de plannen van de Europese Commissie?
‘De Green Deal is een megaproject; er zijn gigantische budgetten mee gemoeid. Het is cruciaal dat dit vanuit Europa gebeurt. We hebben ambitieuze doelen nodig om de omwenteling te maken. De volgende uitdaging ligt bij de lidstaten. Zij moeten op nationaal niveau regelen hoe de Europese financiële instrumenten beschikbaar komen, zodat de duurzaamheidsdoelen worden gehaald. De financiële stimuleringsmaatregelen uit Europa zijn zeer welkom. We zijn als investeerder betrokken bij jonge bedrijven die fabrieken bouwen die er nog niet eerder waren. Denk aan fabrieken die innovatieve biochemicaliën produceren, of fabrieken die materiaalstromen upcyclen. Vaak lukt het startups nog wel om hun innovatieve technologie in een demofabriek gefinancierd te krijgen, maar voor de bouw van een commerciële fabriek is veel meer geld nodig. Het vinden van die financiering is vaak lastig. Ik hoop dat de Green Deal daarin van betekenis kan zijn. Overigens zit het hem niet alleen in het aantrekken van voldoende kapitaal, maar ook in de snelheid om dit geld bij elkaar te krijgen.
Het is van groot belang dat verschillende partijen straks gebruik kunnen maken van de Europese financiering. Gaat het geld naar grote gevestigde bedrijven of gaat het ook naar innovatieve startups? Ik hoop op een breed palet aan financiële instrumenten. Er moet voldoende budget komen voor innovatieve technologieën. Deze investeringen hebben een hoger risico dan investeringen in bestaande bedrijven die hun processen verbeteren. Uiteindelijk kunnen we met innovatieve technologieën echt impact maken. Ik hoorde Diederik Samsom zeggen dat het de rol is van venture capitalinvesteerders om innovatie technologieën te vinden – dat is waar we elke dag mee bezig zijn.’

Hoe geeft u als investment manager bij SHIFT Invest invulling aan sustainability?
‘Elke investering moet in potentie een commercieel succes kunnen worden, maar ook een positieve milieu-impact kunnen hebben. Jaarlijks spreken we zo’n 300 startups, waarvan we er drie of vier steunen. Voorafgaand doen we een diepgaand onderzoek naar de potentiële impact, maar ook naar de mogelijke neveneffecten. Als we daadwerkelijk gaan investeren, monitoren we de voortgang. We stellen vooraf doelen, niet alleen op financieel gebied maar ook op het vlak van milieu. We denken met de ondernemers mee hoe we de impact kunnen vergroten of versnellen. Het is een grote drijfveer voor ons team en een kerndoelstelling van ons fonds.’

facebook