Maaike van der Schoot: 'De nieuwe regelgeving moedigt investeerders aan'

Maaike van der Schoot: 'De nieuwe regelgeving moedigt investeerders aan'

03-11-2020 | Interviewer: Marc van Voorst tot Voorst | Auteur: Ellis Bloembergen

Maaike van der Schoot is responsible investment officer van AlpInvest. Volgens Van der Schoot moet de nieuwe Europese regelgeving rondom sustainable finance niet te veel barrières opwerpen voor kleinere investeerders. ‘Het zou jammer zijn als kleinere partijen worden afgeschrikt.’


U behoort tot de jongere generatie investeerders. Wat betekent duurzaamheid voor u?
‘Ik zie duurzaamheid als een werkwoord, het is continu in beweging. Ik ben bewust bezig met de vraag hoe ik een bijdrage kan leveren aan een wereld waarin volgende generaties ook prettig kunnen leven. In het dagelijks leven probeer ik dat te doen door open te staan voor nieuwe ideeën en oplossingen die kunnen helpen om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. Natuurlijk breng ik deze benadering ook mee in mijn werk. Vanuit mijn rol bij AlpInvest kan ik de waarde en het belang van duurzaamheid in de private-equitysector op de agenda zetten. Bij bedrijven krijgt duurzaamheid nu veel meer aandacht dan in het begin van mijn carrière. Het is in toenemende mate een belangrijk onderdeel van investeringsprocessen, management en cultuur binnen private equity.’ 


Wat vindt u van de plannen van de Europese Commissie?
‘Het plan is ambitieus en interessant voor de private-equitysector. Ik geloof dat private equity een belangrijke rol kan spelen bij het bereiken van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen. Het private equity-model is gericht op langetermijn- en actief aandeelhouderschap; daarmee is het bijzonder geschikt om ESG en duurzaamheid te integreren. Het is in mijn ogen belangrijk dat de nieuwe Europese regelgeving zo wordt vormgegeven dat het investeerders echt gaat aanmoedigen om actie te ondernemen en ESG verder te omarmen. Het is ook van belang dat de toekomstige EU-regelgeving op dit gebied realistische en praktische doelstellingen voor bedrijven bevat, en geen belemmeringen opwerpt die de vooruitgang vertragen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan aanvullende eisen rondom rapportages. De Europese Commissie zou rekening kunnen houden met aspecten als bedrijfsomvang en de aard van de investeringen. Voor een grote institutionele belegger met een bestaande rapportagestructuur zullen de gevraagde gegevens eenvoudiger te verzamelen zijn dan voor een klein fonds gericht op het MKB. Het zou jammer zijn als deze partijen worden afgeschrikt om verdere stappen op het gebied van ESG te nemen omdat de regelgeving als te belastend wordt ervaren. Juist ook kleinere private-equity-investeerders en hun portefeuillebedrijven kunnen een positieve bijdrage leveren.’

Hoe geeft u als responsible investment officer bij AlpInvest invulling aan duurzaamheid?
‘ESG vormt al ruim tien jaar een integraal onderdeel van onze investeringsprocessen. We hebben in die tijd met veel private- equityfondsen gewerkt om hen aan te moedigen ESG-integratie te ontwikkelen en te verbeteren. Het merendeel van de partijen heeft inmiddels een ESG-beleid, dat in sommige gevallen zelfs zeer geavanceerd is. Als ik terugkijk, is het bijzonder om te zien hoe de sector zich heeft ontwikkeld op het gebied van ESG in het afgelopen decennium. Ook binnen AlpInvest zetten we steeds stappen vooruit, bijvoorbeeld door een meer divers team op te bouwen. Tegelijkertijd blijft ESG continu in beweging en komen er steeds nieuwe thema’s naar voren. In Europa is bijvoorbeeld nu veel aandacht voor klimaatverandering, terwijl in Noord-Amerika diversiteit en inclusie een belangrijk onderwerp blijft. Ook in Europa groeit de aandacht voor dit onderwerp. Als responsible investment officer zorg ik ervoor dat deze onderwerpen worden meegenomen in het investeringsproces.
De juiste ESG-strategie kan waarde creëren en risico’s mitigeren. Bedrijven die goed in staat zijn om ESG-factoren effectief te integreren in hun organisatie en bedrijfsprocessen zijn uiteindelijk beter gepositioneerd om succesvol te opereren op de lange termijn.’

Marc van Voorst tot Voorst

Interviewer: Marc van Voorst tot Voorst

  • > Plaatsvervangend directeur NVP
  • > Manager public affairs & media relations NVP

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer interviews

magazines_artikelen/Berg04v.jpg

Dirk Jan van den Berg: 'Een staatsdeelneming is net als elk ander bedrijf'

Hij is commissaris van Gasunie, ontwikkelingsbank FMO en luchtvaartmaatschappij Air France-KLM: drie ondernemingen waarin de Nederlandse overheid als aandeelhouder een meer of minder groot belang heeft. Ze worden niettemin ‘gewoon bestuurd als elk ander bedrijf’, aldus Dirk Jan van den Berg. ‘Je kunt een bedrijf niet runnen als je voortdurend in je mail moet kijken wat er nu weer uit Den Haag komt.’ 

lees artikel
magazines_artikelen/Remarque04v.jpg

Philippe Remarque (DPG Media): 'Omarm de kritische blik'

Bedrijven dragen zelf bij aan ongenuanceerde beeldvorming door bij kritische vragen meteen dicht te slaan, constateert Philippe Remarque. De oud-hoofdredacteur van de Volkskrant is nu directeur van DPG Media, en pleit vanuit zijn voormalig journalistieke en huidige bestuurlijke rol voor meer openheid. ‘Ga de dialoog aan, ook al is dat soms pijnlijk.’

lees artikel
magazines_artikelen/Tannemaat04v.jpg

De eerste 100 dagen als lid van de rvc van ABN Amro

‘Teams leren kennen via Teams’, zegt Mariken Tannemaat over haar eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van ABN Amro.

lees artikel
Management Scope

Geïnteresseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook