Renee van Geel: 'De klimaatcrisis stopt niet bij de Europese grenzen'

Renee van Geel: 'De klimaatcrisis stopt niet bij de Europese grenzen'
Renee van Geel is investeringsmanager van private equitybedrijf Mentha Capital. ‘Ik hoop dat Europa met de Green Deal als voorbeeld dient voor de rest van de wereld. De klimaatcrisis stopt niet bij de Europese grenzen.’

U behoort tot de jongere generatie investeerders. Wat betekent duurzaamheid voor u?
‘Voor mij betekent duurzaamheid het goed zorgen voor mensen, de natuur en onze planeet. We verbruiken onze natuurlijke bronnen in alarmerend tempo en worden geconfronteerd met een klimaatcrisis. Ik vind dat rijke landen het voortouw moeten nemen in het realiseren van een duurzamere wereld. Als investeringsmanager kan ik mijn verantwoordelijkheid nemen door duurzaamheid op tafel te leggen bij ondernemers en managementteams, om samen met hen de uitdaging aan te gaan.’ 

Wat vindt u van de plannen van de Europese Commissie?
‘Ondanks de discussies over de vraag of de doelen wel ambitieus genoeg zijn en of de financiële steun wel voldoende is, vind ik dat de Green Deal noodzakelijk is, willen we een duurzamere economie en samenleving bereiken. Ik ben het met Diederik Samsom eens dat Europa een voorbeeld moet zijn voor de rest van de wereld. We moeten laten zien dat we succesvol kunnen zijn door én de klimaatcrisis op te lossen én tegelijkertijd economische kansen te creëren. Ik hoop dat Samsom gelijk heeft en dat Europa’s routekaart naar duurzaamheid als voorbeeld dient voor andere continenten. De klimaatcrisis stopt niet bij de Europese grenzen. Samsom verwacht van private equity en venture capital dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar een duurzame wereld. Daar slaat hij de spijker op zijn kop. Investeerders zijn belangrijke spelers omdat zij kapitaal kunnen steken in bedrijven die serieus bezig zijn met verduurzaming. Als investeerders moeten we ons actieve partners tonen richting onze midden- en kleinbedrijven. We moeten hen helpen bij het verminderen van hun CO2-voetafdruk en een duurzaam verdienmodel inrichten, terwijl ze een transparant beleid voeren en zorgvuldig rapporteren over duurzaamheidscriteria.’ Q

Hoe geeft u als investment manager bij Mentha Capital invulling aan sustainability?
‘We zijn bij Mentha uit overtuiging en intrinsieke motivatie gestart met verduurzaming. Aanvankelijk concentreerden we ons op de eigen organisatie, zoals ons energieverbruik, mobiliteit, afvalrecycling, diversiteit, bewust inkopen en het creëren van een gezonde, veilige omgeving waarbinnen medewerkers zich goed voelen. De afgelopen jaren hebben we de focus verlegd naar onze portfoliobedrijven. We zijn geen impact-investeerders, maar we geloven er sterk in dat een focus op duurzaamheid helpt om sterkere en betere bedrijven te bouwen met gezonde winstgevendheid. Daarover gaan we met de ondernemers en managementteams gesprek. We hebben een proces ingericht dat bedrijven beoordeelt op ESG-impact, waarna we waardecreatieprojecten definiëren, data verzamelen, doelen stellen en tastbaar resultaat behalen.’

facebook