Ronald Doornbos: 'Nog geen enkel bedrijf is volledig pensioenakkoord-proof'

Ronald Doornbos: 'Nog geen enkel bedrijf is volledig pensioenakkoord-<i>proof</i>'

20-05-2021 | Auteur: Emely Nobis | Beeld: Rogier Veldman

De nieuwe pensioenwet heeft ingrijpende gevolgen voor werkgevers en werknemers, pensioenfondsen en -uitvoerders. Zijn ze daar voldoende op voorbereid? In deze serie interviews bevraagt Stefan Duran, branch head Benelux bij verzekeraar elipsLife, verschillende betrokkenen over hun visie op de overgang naar het nieuwe stelsel. Nu: Ronald Doornbos, partner pensioen bij adviesbureau Focus Orange. ‘We moeten nu doorpakken.’

De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 januari 2023, een jaar later dan voorzien. Een goed besluit?
‘Het pensioenakkoord is zo veelomvattend en er bestaan nog zoveel vragen dat uitstel erg voor de hand lag. We zitten bij heel veel partijen aan tafel. Die zijn in deze fase nog volop bezig om te doorgronden wat de transitie in grote lijnen betekent. Welk type contract ga je mensen aanbieden? Wie gaan erop achteruit bij invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie? Hoe ga je die groep compenseren?
Ondernemingen die het pensioen hebben ondergebracht bij een pensioenfonds moeten bovendien beslissen over al dan niet “invaren”, het omzetten van bestaande rechten naar nieuwe rechten in het nieuwe stelsel. Aan het nadenken over andere belangrijke elementen van het akkoord, zoals het nabestaandenpensioen en flexibel kunnen inzetten van pensioenkapitaal, komen ze nog helemaal niet toe. De extra tijd die we gekregen hebben, mogen we dan ook absoluut niet laten wegglippen. We moeten nu doorpakken.’


Wat ziet u als het grootste pluspunt van de nieuwe pensioenwet?
‘De transparantie. Werknemers zien precies hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor hun pensioen en welke premie dat oplevert: bij de ene werkgever 20 procent, bij de andere slechts 15 procent. Als werknemers beter kunnen vergelijken, gaan ze hun pensioen misschien ook meer waarderen als arbeidsvoorwaarde. Daarnaast wordt de relatie tussen beleggingsopbrengsten en het verhogen of verlagen van pensioenen duidelijker.’


Worden de doelstelling van een eerlijker en houdbaarder stelsel inderdaad bereikt?
‘Dat denk ik wel. De zekerheid die we in het huidige systeem beloven, hebben we in de afgelopen tien jaar alleen kunnen volhouden door tijdens het spel de spelregels te veranderen. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 105 procent hadden de uitkeringen eigenlijk moeten korten. Dat is onder andere voorkomen door verlenging van de herstelperiode, invoering van een hogere lange risicovrije rente (UFR) en door tijdelijke verlaging van de kortingsgrens naar 90 procent. Zo kom je dus nooit aan korten toe en is uiteindelijk niemand tevreden. Jongeren zien hun toekomstig pensioen bedreigd, ouderen zijn boos omdat hun pensioen niet wordt geïndexeerd terwijl de pensioenpotten vol zitten.’


Maakt het nieuwe stelsel een einde aan die discussie over korten en niet indexeren? Er is immers niet meer geld in kas.
‘Om de huidige aanspraken van gepensioneerden te kunnen garanderen, hanteren pensioenfondsen nu een lage risicovrije rekenrente. Omdat het nieuwe stelsel geen beloftes doet over toekomstige uitkeringen, kan de rekenrente omhoog en kunnen de verwachte uitkeringen hoger worden vastgesteld en kan er eerder geïndexeerd worden.
Daar zit ook een schaduwkant aan. Er is inderdaad immers niet meer geld in kas. Als het verwachte rendement niet wordt gehaald, zal in het nieuwe stelsel echt eerder besloten moeten worden de uitkeringen van gepensioneerden te verlagen en het verwachte pensioen van werknemers bij te stellen. Je kunt je afvragen wat er met het draagvlak gebeurt als de rendementen in de eerste vijf jaar na invoering heel erg tegenvallen. Kunnen we dan goed uitleggen hoe het werkt, zodat niemand in paniek raakt?’


Hoeveel pensioenregelingen voldoen nu al min of meer aan het pensioenakkoord?
‘We houden jaarlijks een nationale pensioenbenchmark onder ruim 300 pensioenregelingen van grotere ondernemingen én de grote bedrijfs- en pensioenfondsen. Slechts twee à drie procent heeft op dit moment al een regeling met een leeftijdsonafhankelijke premie en ik schat in dat nog geen enkel bedrijf volledig pensioenakkoord-proof is.’

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer achtergrond artikelen

Robert Metzke (Philips): 'Geen duurzaamheidsstrategie maar een duurzame strategie'

Robert Metzke (Philips): 'Geen duurzaamheidsstrategie maar een duurzame strategie'

Gezondheidstechnologiebedrijf Philips wil het leven van miljarden mensen verbeteren met betekenisvolle innovaties en door hen toegang te geven tot zorg. Hoe verhoudt die ambitie zich tot duurzaamheid en de strategie? Global head of sustainability Robert Metzke: ‘Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van onze strategie om het leven van mensen beter te maken.’

lees artikel
René ten Bos: 'Complexiteit vereist per definitie diversiteit van denken'

René ten Bos: 'Complexiteit vereist per definitie diversiteit van denken'

In een serie gesprekken over maatschappelijke verwachtingen interviewt Charles Honée, partner bij advocatenkantoor Allen & Overy, René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die laat zijn licht schijnen over de verhouding tussen maatschappij en grootbedrijf, het shareholders- versus het stakeholdersmodel en de klimaatcrisis. ‘Die is allesoverheersend.’

lees artikel
Claudia Zuiderwijk (GVB) over informatie-asymmetrie en -overload en de rol van digitalisering

Claudia Zuiderwijk (GVB) over informatie-asymmetrie en -overload en de rol van digitalisering

Qua punctualiteit, veiligheid en klanttevredenheid is er in tien jaar tijd veel gebeurd bij het openbaarvervoerbedrijf van de gemeente Amsterdam, aldus Claudia Zuiderwijk. Maar de algemeen directeur van GVB wil externe ontwikkelingen verbinden aan interne veranderingen en op dat vlak is er genoeg werk aan de winkel. ‘We moeten onze top-3 prioriteiten als GVB helder krijgen. Daarom gaan we per kwartaal de klokken gelijkzetten.’

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook