Een community voor commissarissen: samen geven we de duurzaamheidsdiscussie vorm

Een community voor commissarissen: samen geven we de duurzaamheidsdiscussie vorm
Het internationale platform Chapter Zero krijgt deze maand een Nederlandse tak. Het platform verenigt commissarissen van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de gevolgen van klimaatverandering, met als belangrijkste doel: commissarissen en hun bedrijven toekomstbestendig maken. De auteurs dagen alle commissarissen uit lid te worden.

Klimaatverandering heeft anno 2023 een prominente plaats op iedere boardroomagenda, of dat nu het gevolg is van klimaatwetgeving, druk van aandeelhouder, werknemers, de rechter of milieubeweging, of gewoon als gevolg van zelfverkozen, proactief beleid. Vrijwel elke organisatie in Nederland is bezig met het concreet maken van thema’s als duurzaamheid, elektrificatie, zero emission, het klimaatkkoord van Parijs (2015), de sustainable development goals van de Verenigde Naties en/of de ESG-criteria. Het is vooral aan de raden van commissarissen om de kansen en risico’s van deze langetermijnthema’s indringend te bespreken en – de grootste uitdaging – om klimaatdoelen te vertalen in concrete, realistische acties.

Een community voor commissarissen
Om commissarissen daarbij te ondersteunen, is vanuit het Climate Governance Initiative (dat verbonden is aan het World Economic Forum) de internationale organisatie Chapter Zero opgericht. Chapter Zero is een community van en voor commissarissen, in 2019 gestart in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met de universiteit van Cambridge. Er zijn inmiddels meer dan 20 chapters actief in ruim 50 landen en bijna 2.500 commissarisen hebben zich aangesloten. Deze maand sluit ‘chapter Nederland’ zich officieel aan bij het platform.

Ondersteuning bij faciliteren
Waarom is dit nu nodig? In de dagelijkse commissarissenpraktijk hebben we gemerkt dat veel commissarissen duurzame thema’s vorm en inhoud willen geven, maar dat de klimaatinformatie niet altijd gericht is op de specifieke rol die rvc-leden hebben. Daarnaast is de informatie die wel over de taken van de commissaris gaan weer niet specifiek gericht op duurzaamheid. Rvc’s hebben bovendien te maken met het spanningsveld tussen korte en lange termijn en rendement versus maatschappelijke thema’s; in dat spanningsveld komt het duurzaamheidsdossier wel eens in het gedrang.
Chapter Zero ondersteunt commissarissen bij het faciliteren van de duurzaamheidsdiscussie in de boardroom. Welke vragen stelt u en op welk moment? Het gaat dan om vragen als: welke stappen kunt u concreet nemen om uw bedrijf te helpen met het halen van de klimaatdoelen, terwijl het toch winstgevend blijft? Hoe zijn de duurzame ambities uit de jaarplannen om te zetten in meetbare acties? Hoe wordt duurzaamheid een vaste waarde in de strategiebesprekingen? Is er een aparte ESG-commissie nodig en welke thema’s worden daar besproken? Hoe kunt u er gezamenlijk voor zorgen dat klimaatbeleid verder gaat dan compliance?

Een veilige peer-to-peer-omgeving
Chapter Zero ondersteunt commissarissen bij het vinden van een antwoord op deze en andere vragen. Chapter Zero is hét commissarissenplatform op het gebied van climate change, waar kennis en ervaringen worden gedeeld en de juiste tools worden aangereikt om de discussie in de boardroom op een goede manier te voeren. Om dat te bewerkstelligen, zal Chapter Zero Netherlands onder meer events, webinars, round tables, lezingen, workshops en tailor made-trainingen organiseren. Dit alles gebeurt in een besloten en veilige peer-to-peer-omgeving en in aanvulling op andere bestaande initiatieven.
Wij willen alle commissarissen uitdagen lid te worden van Chapter Zero Netherlands om kennis en ervaring te delen. Mis de boot niet, zorg dat bedrijven én rvc’s toekomstbestendig zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in Management Scope 03 2023.

facebook