Maarten van Beek, HR-directeur Molnlycke: Diversiteitsdebat is onzuiver

Maarten van Beek, HR-directeur Molnlycke: Diversiteitsdebat is onzuiver
Teams met een diverse samenstelling presteren aantoonbaar beter, ontdekte onderzoeker en HR-directeur bij Mölnlycke Maarten van Beek. Daarbij is diversiteit in leiderschapsstijl doorslaggevend. Verschillen in nationaliteit of sekse doen er minder toe.

In Nederland denken we bij diversiteit meteen aan sekse en culturele achtergrond. Is dat kortzichtig? ‘Niet als je vindt dat het sociaal wenselijk is dat organisaties een afspiegeling zijn van de maatschappij. Als dat je doel is, dan is het begrijpelijk dat je streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en allochtonen. Als het doel is om een zo effectief mogelijke organisatie te bouwen, dan moet je streven naar diversiteit in leiderschapsstijlen. Ik vind dat de discussie in Nederland niet zuiver wordt gevoerd. Er wordt gedaan alsof sekse- en culturele diversiteit automatisch zorgt voor meer effectiviteit. Dat is niet het geval.’

Hoe meet je effectiviteit? ‘Ik heb voor mijn laatste onderzoek simpelweg gekeken naar de bedrijfsresultaten en de targets van de teams in ten minste twee opeenvolgende jaren. Academici vinden dat misschien een platte methode, maar het is volgens mij de meest objectieve maatstaf. Ik heb data verzameld van 27 managementteams uit verschillende delen van de wereld. De elf teams die bovengemiddelde resultaten behaalden, kenden allemaal een grote mate van leiderschapsdiversiteit binnen het team. Van de vijf teams die hun targets niet haalden, hadden er vier een homogene samenstelling.’

Een goed team stel je dus samen op basis van competentieprofielen? ‘Daar moet je voorzichtig mee zijn. In de praktijk zie je dat competentieprofielen leiden tot homogeniteit. Mensen die op bepaalde punten briljant zijn, maar slecht scoren op andere punten, komen met die selectiemethode niet ver. Er wordt gezocht naar mensen die op alle punten ongeveer hetzelfde scoren. En helaas, hoe hoger in de organisatie, des te groter de homogeniteit.’

Zorgt te veel diversiteit niet voor botsingen? ‘Je moet conflicten niet uit de weg gaan. Door meningsverschillen kom je tot nieuwe inzichten. Natuurlijk moeten alle leden van een team zich wel achter hetzelfde doel scharen en moeten ze een aantal kernwaarden delen. Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, leiden verschillen in stijlen tot betere resultaten.’

Maarten van Beek is HR-directeur EMEA bij het Zweedse Mölnlycke Health Care.

Lees ook:
> Liever geen vrouw
> Diversiteitsbeleid van Nederland: een hot topic
> Evenwicht in de bestuurskamer: vrouwenquotum?
> Jos Streppel, voorzitter van Monitoring Commissie Corporate Governance: De naleving van code-Tabaksblat is groot
> Anthony Ruys, Ben van der Veer, Peter Tieleman en Desiree Theyse discussiëren over diversiteit in commissariaten

facebook