Next generation

Auteur: Jady Petovic | Beeld: Marco Bakker | 09-09-2016

Next generation

Zit u wel eens op Snapchat? Gebruikt u Pinterest? Het is geen schande als het antwoord ‘nee’ is, want waarschijnlijk behoort u tot een generatie die, in tegenstelling tot ‘de jeugd van tegenwoordig’, niet al vanaf geboorte aan het infuus van het wereldwijde web heeft gezeten.

De zogeheten digital natives zijn als geen ander gewend aan social media en delen continu leuke en nuttige weetjes met elkaar. Het liefst doen ze dat via (bewegend) beeld. Oudere generaties lezen nog wel eens een papieren krant of boek en schakelen om 20.00 uur in op het Achtuurjournaal om de wereld te begrijpen. Jongeren scannen on demand beelden en tekst om al zappend te kijken of ze iets belangrijks hebben gemist. Dat millennials (ook wel bekend als de generatie Y) en de aanstormende generatie Z een digitale voorsprong hebben op de babyboomers en de generatie X is op zich niets nieuws. Het is ook logisch dat de referentiekaders van verschillende generaties van elkaar verschillen. Maar als die generaties moeten gaan samenwerken, is het een ander verhaal.

De digital nomads hebben immers niet alleen een andere omgang met de digitale wereld dan oudere generaties, zij kijken ook opmerkelijk verschillend aan tegen werk. Ze willen vrijheid en flexibiliteit en dus tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Al jobhoppend doen ze de beste ideeën en inzichten op en stampen massaal startups uit de grond. Het gaat niet meer om work-life balance, work-life fluency is het nieuwe buzzword: werk en privé lopen in elkaar over.

Over een paar jaar staan er vier generaties op de werkvloer. Volgens een recent onderzoek van Ricoh zegt 65 procent van de ondervraagden dat er een duidelijk verschil is tussen de werkwijzen van die verschillende generaties. De jonge ondernemende generatie wil het anders doen, maar zou daarvoor niet voldoende ruimte krijgen. Slechts 20 procent van de Nederlandse medewerkers ervaart een positieve cultuur van zijn werkgever om op een andere – niet traditionele – manier te werken. Het is dus nogal een uitdaging voor werkgevers om in de toekomst een clash of generations te voorkomen. Eelco van Eijck en Nicolette Zandbergen, partners van executive search-bedrijf Amrop, zijn permanent bezig met het vinden van wat zij noemen leaders for what’s next, leiders die in staat zijn organisaties te veranderen. Zandbergen: ‘Jonge mensen raken vooral geïnspireerd door dienend leiderschap, het traditionele directieve model is echt uit. Verder willen ze heel goed weten wat hun speelruimte in het bedrijf is.’ Jongeren hechten niet alleen aan transparante communicatie, de reputatie van een bedrijf is voor hen net zo belangrijk. In een interview over leiderschap zegt oud-premier Balkenende: ‘Jonge mensen stellen de vraag: wat is dit voor bedrijf? Waar neemt het verantwoordelijkheid? Hoe is de sfeer in het bedrijf? Als je geen bijdrage levert aan deze issues, kun je het gewoon vergeten.’

De Missing Chapter Foundation (MCF) snapt heel goed wat het belang is van een dialoog met de toekomstige generatie en daarom faciliteert zij met succes gesprekken tussen kinderen en bestuurders, directieleden en commissarissen van grote organisaties. Als vervolg op de special die Management Scope eerder maakte in samenwerking met de MCF beginnen we met een serie rondetafelgesprekken tussen een commissaris en twee kinderen van de Raad van Kinderen. De aftrap van deze serie wordt gedaan met een open gesprek tussen Ben van der Veer, Willemijn Haver (13) en Ahmed Turk (14) over samenwerken en vertrouwen. Geen onbelangrijke thema’s in het generatiedebat. Want hoewel er nog nooit zoveel ‘ouderen’ (45-75 jaar) aan het werk zijn geweest als nu (3,68 miljoen), zoals blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zal het personeelsbestand op den duur onvermijdelijk verjongen. Willen organisaties optimaal profiteren van de creativiteit en originaliteit van jongeren, dan zullen ze tegemoet moeten komen aan hun wensen en zullen sommige misschien wel het roer compleet moeten omgooien.

Jady Petovic
Hoofdredacteur Management Scope

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 5 | 1 Waardering

Meer opinie