Top-100 Commissarissen

Top-100 Commissarissen

Top-100 Commissarissen 2012

Frans Cremers, oud-CFO van VNU, is de nieuwe machtigste commissaris van Nederland. Voor het eerst in de historie van de top-100 is de hoogste positie niet voorbehouden voor een oud-CEO, maar voor een oud-CFO. Cremers was acht jaar lang de financiële man van VNU, dat hij samen met Rob van den Bergh (nr. 42) hielp transformeren van een traditionele uitgeverij tot naar een informatieconcern.

De nummer 1 van vorig jaar, Peter Elverding, is één plaats gezakt naar plaats 2. Hij heeft zijn voorzitterschap bij ING Groep heeft overgedragen aan Jeroen van der Veer (nr. 4).

De hoogste nieuwe binnenkomer is een vrouw, Margot Scheltema. In de lijst Machtigste Vrouwen 2011 stond Scheltema nog op plaats 13. Het is echter niet voor het eerst dat een vrouw in de top-10 staat. Eerder stond Annemiek Fentener van Vlissingen al op plaats 9 (nu nr. 17).

De jongste commissaris is 39 jaar: Jaap van Wiechen (nr. 85). Hij is directeur van HAL Investments en commissaris bij enkele organisaties waarin HAL investeert, zoals Boskalis, Dockwise en Nationale Borgmaatschappij.

1 Frans  Cremers

Frans Cremers

Oud-CFO VNU vice-vz Fugro vice-vz NS Vopak SBM Offshore Schiphol Group Unibail-Rodamco Parcom Capital Management

Bekijk de volledige lijst arrow

Verantwoording
De Top-100 Commissarissen van Nederland is een jaarlijks onderzoek van Management Scope. Een commissaris komt in aanmerking voor de Top-100 als hij twee of meer functies in de Raden van Bestuur of Raden van Commissarissen bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Onder de “belangrijkste ondernemingen van Nederland” verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. De commissarissen krijgen punten toebedeeld op basis van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben: hoe groter het eigen vermogen van de onderneming, des te groter het aantal punten. Toezichthoudende functies bij deze ondernemingen wegen zwaarder mee dan uitvoerende functies. Daarnaast krijgen de commissarissen punten voor voorzitterschappen van Raden van Commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies. Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de 500 grootste ondernemingen met minder dan 1 miljard euro Eigen Vermogen, grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen. Als peildatum is 31 oktober 2011 aangehouden.

facebook