De eerste 100 dagen als voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO

De eerste 100 dagen als voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO
'Ook de negatieve reacties horen erbij' zegt Shula Rijxman over haar eerste honderd dagen als voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO.


Wie: Shula Rijxman
Wat: Sinds september 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)


Welke werkervaring komt van pas in uw nieuwe rol?
‘Ik heb de beste voorbereiding gehad die je kunt krijgen. Niet alleen door mijn jaren in de raad van bestuur, maar ook door mijn periode bij IDTV. Daar heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van marketing. Die ondernemende kant en die publieke, meer bestuurlijk-politieke kant, laten zich goed combineren in mijn huidige functie.’

Eerst was u lid van de rvb, nu voorzitter: is er verschil?
‘Het belangrijkste verschil is dat je als voorzitter meer het boegbeeld bent.’

U staat daardoor meer in de spotlights. Hoe ervaart u dat?
‘Onze democratie heeft vrijplaatsen nodig die onafhankelijk zijn van commercie en politiek, die de macht kunnen controleren. Daarom meng ik mij in het publieke debat. De reacties die je over je heen krijgt, horen erbij. Positief en negatief.’

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de komende tijd?
‘Ik wil werken aan een sterke, onafhankelijke publieke omroep. Dat is bittere noodzaak. Verder moeten we een dubbele omslag gaan maken: van een koepelorganisatie naar een modern mediabedrijf en van lineaire tv naar online content on demand.’

Wat is uw persoonlijke uitdaging?
‘Ik heb een ongelooflijke maatschappelijke drive die tegelijkertijd mijn persoonlijke drive is. Mijn uitdaging is de urgentie van het belang van de Publieke Omroep over het voetlicht te brengen.’

Is het ook leuk? ‘Leuk én belangrijk! En tegelijkertijd is het een ingewikkelde baan, met veel verschillende stakeholders.
Maar het zou pas echt ingewikkeld zijn als ik niet in de boodschap zou geloven.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 06 2017, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen en gaan'.

facebook