De eerste 100 dagen als commissaris bij APG

De eerste 100 dagen als commissaris bij APG
'Nog nooit zo gedetailleerd gebriefd' zegt Dick van Well over zijn eerste honderd dagen als commissaris bij APG.


Wie: Dick van Well
Wat: Sinds november 2016 lid raad van commissarissen APG

U bent nieuwkomer in de pensioensector. Wat viel op?
‘Ik moest vooral wennen aan de strakke regels voor corporate governance. Hier hangt de structuur met gedragscodes en toezicht dwingend over de day-to-day business, anders dan in mijn bestuursfucties bij Dura Vermeer en Feyenoord. Dat is geen klacht maar een constatering. Ik begrijp heel goed dat pensioenfondsen en dus ook wij als pensioenuitvoerder in de spotlights staan.’

Hoe hebt u zich voorbereid?
‘Ik heb vijfentwintig dagdelen mogen doorbrengen met leidinggevenden en vertegenwoordigers van APG om alle ins en outs te vernemen. Daarvoor ben ik al uitvoerig bijgepraat over corporate governance en de rol van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Nooit eerder ben ik zo gedetailleerd gebriefd.’

Wat is de grootste uitdaging voor APG?
‘Wijzigingen in het pensioenstelsel. Mogelijk wordt het stelsel meer individueel. Daar krijgen wij als uitvoerder dan mee te maken.’

Welke rol ziet u daarbij voor uzelf?
‘Dankzij mijn ervaring in sectoren als de bouw weet ik hoe je een organisatie zo kunt inrichten dat mensen in beweging komen. In de bouw, met kleine marges, wordt elke euro vijf keer omgedraaid. Ook in de pensioensector wordt de kostencomponent steeds belangrijker. Een euro die wij uitgeven, kan niet voor de ultieme klant – de pensioengerechtigde – worden gebruikt. Daar is men zich hier overigens enorm van bewust. Ik ben 69 en dus belanghebbende, maar dat had ik niet eerder onderkend.’

Uw benoeming moest worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Spannend?
‘Het verliep probleemloos. Ik heb me keurig aangemeld en schriftelijke vragen over nevenfuncties beantwoord. Per telefoon kreeg ik te horen dat ik was goedgekeurd. De mevrouw zei dat ze hoopte dat ik het bij APG net zo goed zou doen als ik het volgens mijn referenties elders deed. Een mooi compliment, dat ik thuis nog weleens tegen mijn vrouw gebruik. Die zegt dan: ‘Ze zullen het wel druk hebben gehad’.’

Interview door Caroline Zegers, partner bij Deloitte, voorzitter commissarissenprogramma.
Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 08 2017, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen en gaan'.

facebook