Bakker, Koffrie en Tilmant over de Ideale Topman

Bakker, Koffrie en Tilmant over de Ideale Topman
Frans Koffrie, CEO Buhrmann: De business begrijpen “De specifieke eisen die aan een topmanager worden gesteld, zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin een bedrijf verkeert én het team waarin iemand moet functioneren.

Ter illustratie: de samenwerking tussen CEO en CFO is absoluut cruciaal. Ze moeten elkaar aanvullen. In de mix van vaardigheden waar de ideale manager grosso modo over beschikt, springen er - naast de nodige vaktechnische kennis en ervaring - een paar kwaliteiten uit: team- en leiderschapsvaardigheden, communicatieve vaardigheden en business sense.

Essentieel zijn team- en leiderschapsvaardigheden. Deze verenigen vier belangrijke aandachtsgebieden: cultuur, mensen, resultaten en innovatie. Een topmanager dient een gedeelde visie en identiteit te creëren. Dit is de basis voor de inspiratie, motivatie en steun aan mensen om samen resultaten te boeken waarbij innovatie en verandering constante factoren zijn. Oog voor het zakelijke en oog voor het menselijke gaan hierbij hand in hand. Je zoekt continue naar dit evenwicht, want respect is datgene wat de mens en bedrijf met elkaar verbindt. Vertaald naar de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat managers vertrouwen in mensen moet hebben en zij ruimte moeten geven. In toenemende mate communiceren wij met aandeelhouders, klanten, werknemers en allerlei andere stakeholders.

De communicatieve vaardigheden zijn dus belangrijker geworden. Dit betekent ook dat topmanagers bekend moeten zijn met de onderwerpen die bij al deze groepen leven. Topmanagers hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie besteed aan het voldoen aan allerlei regelgeving. Ik verwacht dat de toekomstige topmanagers meer aandacht zullen kunnen besteden aan dat waar het echt om draait: de business. Het wordt daarom nog belangrijker dat de persoon de business begrijpt.”

Michel Tilmant, CEO ING Inspireren en energie geven

In de toekomst, net als vandaag, zal een topmanager moeten beschikken over een combinatie van talent, professionaliteit en persoonlijkheid. Hij of zij moet naar de markt kunnen luisteren, richting kunnen geven, passie hebben en over empathisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden beschikken. Daarbij is het voor een topmanager essentieel een zeer veelzijdige background te hebben. Maar, het allerbelangrijkste is dat een topmanager weet te inspireren en medewerkers energie geeft om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. De toekomstige ING-managers zullen mensen zijn waar onze klanten graag zaken mee doen.”

Peter Bakker, CEO TNT Tussen de veertig en vijftig jaar

De ideale topmanager van de toekomst is een open en toegankelijke persoonlijkheid met een sociaal gevoel, die harde business beslissingen kan nemen, een teamplayer, betrokken bij wat er binnen het bedrijf gebeurt en ook middenin de maatschappij staat. Een (sociaal) intelligente leider die zelf keihard meewerkt, resultaatsgericht is met hart voor het bedrijf en de medewerkers. Opleiding op universitair niveau, ervaring binnen en buiten het bedrijf en een leeftijd tussen de veertig en vijftig jaar.”

Frans Koffrie, CEO Buhrmann Globalisering

“In principe beheerst de topmanager de dossiers. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren - globalisering, technologie en regelgeving - blijven ook de komende jaren doorwerken. Zij die over vijf tot tien jaar een topfunctie bekleden, zijn hiermee bekend.”

Michel Tilmant, CEO ING Strengere regelgeving

“Het resultaat van een financiële instelling is voor een groot deel afhankelijk van de financiële situatie in een markt, bijvoorbeeld van de hoogte van de rente en de aandelenkoersen. Het verloop hiervan is uiteraard moeilijk te voorspellen. De uitdaging ligt daarom ook niet in het voorspellen van de toekomst, maar in het zo goed mogelijk kunnen reageren op de verschillende toekomstscenario’s. Dit doet een topmanager door een bedrijf neer te zetten dat over vijf jaar nog steeds succesvol is, welk scenario dan ook.”

Peter Bakker, CEO TNT Concurrentievoordeel behouden

“De toekomstige topman ligt waarschijnlijk wakker van de vraag hoe je je concurrentievoordeel kunt behouden in een globale economie. En van de steeds strenger worden regelgeving in alle gebieden, zoals corporate governance en milieu.”

facebook