Sophie Walker: 'Science based targets als minimumstandaard'

Sophie Walker: 'Science based targets als minimumstandaard'
Bedrijven die sterk inzetten op ESG zijn veerkrachtiger in de huidige volatiele wereld. De Zweedse private equity-investeerder EQT helpt bedrijven daarbij op weg. Head of sustainability for private capital Sophie Walker roept bedrijven op science based targets als minimumstandaard te hanteren. ‘Bedrijven profiteren er enorm van.’

Veel bedrijven hebben de ambitie om te verduurzamen en stellen ook doelen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Maar of deze punt op de horizon genoeg is? Sinds 2015 biedt het Science-Based Target initiative (SBTi) hulp. Het initiatief ontwikkelde een wetenschappelijke methode om de CO2-reductiedoelen van een bedrijf zo vast te stellen dat die in lijn zijn met de Parijs-doelstellingen om zo de opwarming van de aarde ruim onder de 2 °C te houden. Elk bedrijf kan zijn duurzaamheidsambities laten ‘valideren’ door het Science-Based Target initiative.
Steeds meer bedrijven kiezen bij hun duurzaamheidsstrategie voor science based targets. Internationaal sloten onder meer Apple, Nestlé, Coca-Cola en H&M zich aan. In Nederland omarmden Heineken, ASML, PostNL, Philips en KPN de nieuwe standaard. Inmiddels steunen 3943 bedrijven, ook kleinere, de nieuwe standaard. Science based targets worden gezien als de meest objectieve methode om de samenleving in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. 

Ook de investeringswereld steunt het Science-Based Target initiative. Het Zweedse EQT omarmde de science based targets als een van de eerste. EQT staat in de top-10 van grootste private equitybedrijven wereldwijd. De onderneming werd in 1994 opgericht door onder meer de machtige Wallenberg-familie. Sindsdien investeerde EQT in meer dan 200 bedrijven in Noord-Amerika, Europa en de Azië-Pacific-regio. Per 30 september 2022 heeft EQT 92 miljard euro aan beheerd vermogen. Dit jaar haalde EQT 29 miljard aan fondsen op. Aan Tjarda Molenaar, directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), vertelt Sophie Walker waarom het geloof in de SBT-methodiek zo sterk is en wat de lessen zijn van de bedrijven waar de science based targets reeds werden geïntegreerd en gevalideerd.
Walker, head of sustainability for private capital bij EQT, is er stellig van overtuigd dat bedrijven die kiezen voor een duurzaam bedrijfsmodel veerkrachtiger en beter opgewassen zijn tegen crises en onverwachte marktontwikkelingen. Walker roept elk bedrijf op om de science based targets te adopteren. Walker is binnen EQT verantwoordelijk voor duurzaamheidsintegratie en waardecreatie in het private capital-businesssegment. Ze werkt daarvoor nauw samen met investmentprofessionals binnen EQT, maar ze is ook nauw betrokken bij de portfoliobedrijven. Haar focus ligt op healthcare, technologie, dienstverlening en de industriële technische sectoren. Ze is binnen EQT lid van de private equity management group en de private capital management group.

Waarom kiest EQT voor science based targets als uitgangspunt van de duurzaamheidsstrategie?
‘We richten ons op sustainability governance van hoge kwaliteit, genderdiversiteit en decarbonisatie als uitgangspunt voor al onze portfoliobedrijven. Wij geloven dat ondernemen in lijn met de Parijse klimaatdoelstellingen de enige manier is om in de toekomst succesvol te zijn. Het mooie aan de wetenschappelijke doelen is dat je portfoliobedrijven eraan kunt houden. Je kunt er goed op evalueren, en als je vooruitgang kunt laten zien is dat behulpzaam richting de verkoop. Het is daarmee heel helder wat de inspanningen na een aantal jaar hebben opgeleverd op het gebied van CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energiebronnen, maar ook hoeveel duurzamer de supply chain en de inkoop zijn geworden.
Deze manier van werken leidt – als het goed is – ook tot hogere klanttevredenheid. De resultaten zijn goed meetbaar. Het ondernemen in lijn met de science based targets heeft op de lange termijn een goed verdienmodel en het leidt uiteindelijk tot net zero-uitstoot. Omdat we een van de eersten waren die de doelen implementeerden, beschikken we al over data en kunnen we leren van de eerste 40 bedrijven waar we dat hebben gedaan.’

Bij hoeveel bedrijven zijn de science based targets inmiddels geïmplementeerd?
‘Inmiddels gaat het om 40 portfoliobedrijven. We hebben als doel om de science based targets in 2030 binnen al onze bedrijven te hebben geïmplementeerd, maar het liefst willen we dat eerder hebben bereikt. Bij die eerste 40 bedrijven hebben we een roadmap waarin wordt onderbouwd hoe we de decarbonisatie willen bereiken. Het duurt even voordat de doelen gevalideerd zijn door een gerenommeerd instituut. Bij enkele bedrijven zijn we al zover dat we hierover beschikken. Het gaat om bedrijven als telecombedrijf Melita, consultancybureau Afry en zonnepanelenspecialist SolarPack.’

Welke lessen leerde EQT tot nu toe?
‘Het is voor het management van de portfoliobedrijven en onze eigen teams heel waardevol om in de praktijk te leren van het consequent stellen van doelen op verschillende vlakken. Daarbij denken we behoorlijk gedetailleerd mee over het transformeren van bedrijfsprocessen. Welke investeringen zouden gedaan kunnen worden? We werken samen met de managementteams om niet alleen doelen te stellen, maar dus ook met hulp van een roadmap te onderbouwen hoe we die kunnen realiseren. Zo leren we bijvoorbeeld wat de quick wins zijn en welke investeringen gedaan kunnen worden.’

Wat zal de impact zijn van het implementeren van de science based targets?
‘We zijn een aanjager voor portfoliobedrijven om deze stap te zetten. We helpen ze op weg en maken deze reis samen. Uit een onlangs gehouden onderzoek bleek dat beursgenoteerde bedrijven verder zijn met de implementatie van de science based targets dan niet-beursgenoteerde bedrijven. Als investeerder willen we helpen om die laatste groep vooruit te helpen. Er zijn nog enkele grote investeerders die – net als wij – deze missie hebben. Ik zou bedrijven graag willen aanmoedigen om deze science based targets als minimumstandaard te integreren in de bedrijfsvoering. Zij profiteren er enorm van.’

Hoe kan een private equity-investeerder bedrijven ondersteunen bij geopolitieke ontwikkelingen en andere actuele uitdagingen?
‘De uitdagingen zijn verschillend voor onze portfoliobedrijven. We hadden onlangs een netwerkbijeenkomst waar zo’n 80 bedrijven vertegenwoordigd waren. In Amerika is de Great Resignation een grote zorg. Medewerkers namen massaal ontslag en gingen op zoek naar een andere baan. In Europa wordt door de energiecrisis gevreesd voor een recessie. Ook de inflatie en klimaatverandering zijn pijnpunten. Als investeerder zijn we nauw betrokken bij het mogelijk aanscherpen van het businessmodel. We denken mee over toekomstige scenario’s, hoe de onderneming hierop in zou kunnen spelen en hoe wij het bedrijf zouden kunnen ondersteunen.’

Laten we inzoomen op de energiecrisis: veel portfoliobedrijven zullen hier het meest op willen anticiperen. Wat is uw rol hierbij?
‘We hebben zowel praktische als strategische maatregelen genomen. We hebben de energie-intensieve bedrijven gesteund en meegedacht hoe we bij bepaalde processen op energie kunnen bezuinigen. Daarnaast geloven we sterk dat een duurzaam businessmodel het enige succesvolle businessmodel kan zijn. Dat is een belangrijk signaal aan onze portfoliobedrijven en aan onze dealteams. Op de lange termijn zal de return on investment toenemen naarmate een bedrijf verder verduurzaamt. Als reactie op de crisis helpen we ook onze portfoliobedrijven om hernieuwbare energie op tijd in te kopen om zo de prijsschommelingen te dempen.’

Zijn de actuele uitdagingen een agendapunt voor bestuurders of roept u het eigen specialistenteam samen?
‘Bij ons is het allebei. Ja, deze uitdagingen staan op de agenda van bestuurders, maar we hebben ook regelmatig sessies met duurzaamheidsspecialisten die verantwoordelijk zijn voor verschillende portfoliobedrijven. Ze wisselen best practices uit om zo van elkaar te leren: wat werkt wel en wat niet bij de roadmaps die we ontwikkelden? We zijn ook sterk bezig met hoe we langetermijnwaardecreatie kunnen realiseren. Dat doen we met de huidige uitdagingen serieuzer dan anders.’

We hebben alweer enige tijd te maken met de oorlog in Oekraïne en een energiecrisis. Heeft EQT kunnen constateren dat duurzame bedrijven veerkrachtiger bleken dan minder duurzame bedrijven?
‘Het is moeilijk om dat vast te stellen met de nu beschikbare data. Maar ik ben wel van mening dat een stevige duurzame ambitie uiteindelijk leidt tot meer veerkracht. Absoluut. Wat we wel hebben gezien, is dat een aantal technische bedrijven nieuwe duurzamere producten op de markt heeft gebracht. Dat leidde niet direct tot een nieuw businessmodel, maar de additionele inkomsten waren wel prettig in deze crisistijd.’

Denkt u dat de energiecrisis zal leiden tot lagere rendementen?
‘We moeten harder werken om op de lange termijn waarde te creëren. De huidige crisis dwingt ons om beter na te denken waar we naartoe willen als bedrijf, ook samen met stakeholders. Als private equity-investeerder zijn we altijd op de langere termijn gericht. We spelen in op langetermijntrends, niet op de kortetermijntrends. Dat is uiteindelijk ook makkelijker voor ons als duurzaamheidsprofessionals. De businesscase voor een duurzaam project of een investering in duurzame energie is door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis uiteindelijk sterker geworden, niet andersom.’

Leverden de science based targets al concrete verbeteringen op? Zo ja welke?
‘Hoewel het heel vroeg in het implementatieproces is voor zowel onze eigen science based targets als die van onze portfoliobedrijven die gevalideerde targets hebben ontvangen, zijn we enthousiast over de extra strategische nauwkeurigheid die dit raamwerk heeft gebracht in discussies over duurzaamheid. Het dwingt bedrijven om echt na te denken over de manieren die ze tot hun beschikking hebben om hun uitstoot te verminderen, om strategische plannen te maken met duidelijke accountability, en te kijken naar mijlpalen die ze moeten halen om deze belangrijke doelen te bereiken.’

In welk opzicht zullen bedrijven moeten veranderen, willen zij klaar zijn voor de toekomst?
‘Bedrijven zullen rapportages moeten maken die kwalitatief hoogwaardige data opleveren. Ik raad bedrijven aan data niet louter voor governance reporting te verzamelen, maar deze ook juist te gebruiken in de duurzaamheidsdoelstellingen en de langetermijnwaardecreatie. Voor bedrijven met een private equity-investeerder is dat een must; bij een verkoop wordt sterk gekeken naar de prestaties op duurzaamheidsgebied.’

Welke boodschap heeft u voor bestuurders en commissarissen?
‘De investeringswereld is op het gebied van ESG in twee jaar tijd enorm gegroeid. We zijn met een aantal investeerders bezig om de nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid te integreren in de business. Dat gebeurt heel transparant, we houden geen inzichten achter voor elkaar. Dat is ongelooflijk positief. Ik roep bedrijven en hun stakeholders op om de science based targets eveneens te omarmen.’

Dit interview is gepubliceerd in Management Scope 10 2022.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 23-11-2022

facebook