Verdeeldheid holt onze concurrentiekracht uit

Verdeeldheid holt onze concurrentiekracht uit

27-03-2019 Auteur: Adnan Basaran | Beeld: Gregor Servais |

Politici mogen graag aan de BV Nederland refereren als ze maatschappelijk of economisch beleid willen verdedigen. Daar is nogal wat op af te dingen – een land is wel wat meer dan een simpele rechtspersoon – maar de intentie om de businesscase van Nederland sterker te willen maken verdient lof. Tenminste, als we onder het versterken van de businesscase verstaan: zorgen voor meer sociale cohesie en welvaart.


In mijn vorige column stelde ik dat hieruit een morele noodzaak tot het zoeken van verbinding voortvloeit. In de politiek en in het bedrijfsleven. Alleen met méér verbinding kunnen we de businesscase Nederland sterker maken. Helaas moet ik constateren dat er nogal wat politieke partijen zijn die in het zoeken naar verbinding geen ‘verdienmodel’ zien en liever de kaart trekken van populisme, nationalisme en xenofobie. Dat zich in de gelederen van deze partijen academisch geschoolde journalisten, filosofen en historici ophouden, is des te zorgwekkender. Want ook al is politiek gewin behalen over de rug van minderheidsgroepen (cultuur en geloof) al zo oud als de weg naar Rome, het blijft een tactiek die een ontwrichtende werking heeft op onszelf en de samenleving.


Feit is dat de financiële crisis van 2008 en de niet aflatende toestroom van vluchtelingen uit Syrië en andere conflictgebieden hebben geleid tot een groeiende angst voor het verlies van onze financiële zekerheden en onze normen en waarden. Niet alleen ‘conflictmodelpolitici’ als Geert Wilders en Thierry Baudet, maar ook representanten van de poldereconomie als Mark Rutte en Sybrand Buma hebben hier handig gebruik van gemaakt. Ook zij lijken de morele plicht tot verbinding niet meer (echt) te voelen, waardoor de inclusieve samenleving steeds verder uit het zicht raakt.


Jezelf opsluiten in je eigen bubble helpt niet
Als ondernemer met een biculturele achtergrond raakt mij dit meer dan gemiddeld. Juist omdat ik uit eigen ervaring zo goed weet hoe het werkt. Mensen verlangen ten diepste naar zekerheid. Ergens bij horen, of dat nu een bij maatschappelijke groepering is of een geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van veiligheid. Mensen betalen daar echter ook een prijs voor: ze gaan zich aan die maatschappelijke groepering of geloofsgemeenschap conformeren, en stoppen met zelf nadenken. Ze maken het systeem tot hun enige referentiekader en sluiten alles uit wat daar niet in past. Daarmee doen ze zichzelf – zonder het te beseffen – geweld aan.


Toch zie ik ook lichtpuntjes. In het bedrijfsleven neemt de roep om meer sociale cohesie en meer inclusie gelukkig toe. Zoals ook op het World Economic Forum in Davos meerdere malen te horen was, zijn steeds meer hedendaagse leiders zich ervan bewust dat angst, verdeeldheid en onzekerheid funest is voor onze concurrentiepositie, welvaart en sociale veerkracht. Een inclusieve gemeenschap en cultuur brengt voor bedrijven meer productiviteit, meer efficiëntie en meer groei. Daar hebben we wel een stabiele en open samenleving voor nodig. Het is dus zaak dat politici en leiders uit het bedrijfsleven de handen ineenslaan en gezamenlijk werken aan een inclusieve agenda. En dan niet alleen achter gesloten deuren, maar (juist) ook in de media.


Laat hun boodschap helder zijn: globalisatie heeft ons veel gebracht, maar de geest is uit de fles. Onze wereld – en daarmee ook de BV Nederland – wordt onherroepelijk diverser. Jezelf opsluiten in je eigen bubble helpt niet. Er is namelijk zoveel meer daarbuiten.

Adnan  Basaran

Tekst door: Adnan Basaran

  • > Oprichter The Inclusion Partners

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer opinie

scopist_posts/originals/modern-governance06v.jpg

Tijd voor moderne governance: van data naar inzicht

Digitalisering blijft in bedrijven nog te vaak steken bij het productieproces. Hoogste tijd om ook de strategische besluitvorming hierbij te betrekken. Een proces waarin volgens Jesse Thiel, country manager Benelux & Austria van Diligent, een proactieve rol voor de company secretary is weggelegd: ‘Hij of zij kan de sleutel zijn tot het succes van morgen.’

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Doppen0619k.jpg

Mooier zonder das

Wat hebben we toch tegen de das? Het woord stropdas gebruiken we al een tijdje niet meer, dat klinkt oubollig. En strop klinkt ook allesbehalve motiverend. De das is traditioneel gezien het sluitstuk van een formele uitstraling in een hiërarchische omgeving. In deze betekenis begrijp ik dat de das uit onze maatschappij geëvolueerd wordt. We willen meer gelijkwaardigheid op de werkvloer, niemand zegt immers nog ‘u’ tegen zijn of haar baas. 

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Karssing0619k.jpg

Succes als valkuil

Ceo’s worden steeds vaker weggestuurd vanwege integriteitskwesties zoals fraude, omkoping, handel met voorkennis en seksueel ongewenst gedrag, aldus de CEO Success Study van zakelijk dienstverlener PwC. Inmiddels wordt van 1 op de 20 ceo’s afscheid genomen vanwege grensoverschrijdend gedrag: dat is een wereldwijde stijging van 36 procent in de afgelopen vijf jaar. Waarom gaan ceo’s over de schreef? Is het hebzucht? Narcisme? Financiële druk? Een slecht ontwikkeld moreel kompas? Dat kan allemaal een rol spelen. Maar ook succes kan een valkuil zijn! 

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook