Diversiteit heeft impact

Diversiteit heeft impact

Auteur: Karen Maas | 17-05-2017

Vrouwen zouden weleens vanuit de amygdala – het deel van de hersenen dat verbanden legt tussen zintuigen en emoties – intuïtief meer kunnen kiezen voor leiderschap met maatschappelijke impact. Diversiteit is dus belangrijk, maar daarbij gaat het niet alleen om gender.

Dit is geen betoog voor louter vrouwen

We zijn nu geruime tijd bezig met de invulling van een index die laat zien hoeveel maatschappelijke impact bestuurders en toezichthouders hebben. De honderd grootste bedrijven in Nederland worden beoordeeld op corporate governance, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid en finance & employability en vormen de basis van deze unieke ranking. Na de zomer verschijnt de eerste index. Het beoordelingsproces levert nu al een paar interessante inzichten op die ik graag hier deel.
Zoals over leiderschap. Opvallend genoeg gaat het woord vrijwel altijd gepaard met een bijvoeglijk naamwoord. U kent het wel: authentiek, coachend, situationeel, delegerend, verbindend, et cetera. Bij leiderschap ziet menigeen een held, een visionair, iemand die richting geeft. Iemand die voor de troepen uitloopt, met volgers en omringd door bewonderaars en vaandeldragers. Oeps, dit riekt naar narcisme. Onder ceo’s komen narcisme en andere persoonlijkheidsstoornissen vaker voor dan bij mensen in ondersteunende functies. Narcisme komt onder mannen beduidend meer voor dan onder vrouwen. Dit geldt ook als we de resultaten relatief beoordelen, naar aantallen van vrouwelijke ceo’s. Uiteraard kan narcisme ook functioneel zijn, eigen onderzoek* en onderzoek van mijn collega’s Rijsenbilt en Commandeur** toont aan dat dit echter alleen zo is in tijden van crisis (‘het volk wil een leider’). Zodra de crisis is bezworen, gaan de bedrijfsresultaten lijden onder de narcistische leider en is de kans op fraude aanzienlijk. Diversiteit in de rvb en rvc kan voorkomen dat bestuurders en toezichthouders zich door het initiële succes te lang afzijdig houden.


Verwar narcisme niet met zelfbewustzijn. Een zekere mate van zelfbewustzijn is voor leiderschap zeker nodig, inclusief de behoefte om invloed te kunnen en willen uitoefenen. Veel vrouwen kunnen daar nog wat van leren. Maar laten we macht niet met invloed verwarren. Zeker, op de apenrots is de grijsrug machtig, hij verdeelt de gunsten op gebied van voeding en voorplanting en verdrijft desnoods de concurrentie om deze te behouden. Mensen op bepaalde posities blijken zeer vergelijkbaar gedrag te vertonen (aldus Patrick van Veen, bioloog en gedragsonderzoeker). Uit onderzoek van o.a. prof. Liesbeth Sterck onder diverse primaten blijkt echter dat als er substantieel gevaar dreigt, het de wijfjes zijn die het territorium verdedigen terwijl de heren aap zich opvallend genoeg op de achtergrond houden of veilig vanuit een hoge boom gillen. Terug naar het heden en leiderschap: pleiten we hiermee voor meer vrouwen aan de top? Vrouwen zouden weleens vanuit de amygdala – het deel van de hersenen dat verbanden legt tussen zintuigen en emoties – intuïtief meer kunnen kiezen voor leiderschap met maatschappelijke impact. Ze kiezen vaker voor de langere termijn.
Mocht u voorgaande lezen als betoog voor uitsluitend vrouwen, dan hebt u het mis. Dit is een pleidooi voor meer oplettendheid en diversiteit! Diversiteit tussen man vrouw, maar ook tussen verschillende achtergronden, geloven, en leeftijden. Diversiteit in gender wint langzaam terrein. Als we het aantal vrouwen in rvb’s en rvc’s van de honderd grootste bedrijven bij elkaar optellen, komen we op twintig procent vrouwen. In de raden van bestuur gaat het echter slechts om zeven procent vrouwen. Diversiteit qua leeftijd en achtergrond echter blijven nog ver achter. Hoewel dertig van de honderd grootste bedrijven een rvb- en rvc-lid onder de 45 jaar hebben, is nog steeds meer dan 95 procent van de rvben rvc-leden ouder dan 45 jaar. Daarnaast doen slechts dertien bedrijven mee aan initiatieven om jongeren een stem te geven, zoals de kinderraad.
Leiderschap gaat naast zichtbaarheid, financiële resultaten en inhoud over investeren in relaties, interpretatie van gedrag, (zelf)reflectie, balans, verschillende inzichten en kennis de ruimte bieden. Diversiteit aan de top zal tot leiderschap met méér maatschappelijke impact leiden.

Karen  Maas

Tekst door: Karen Maas

  • > Professor of Accounting and Sustainability Open Universiteit
  • > Directeur Impact Centre Erasmus Erasmus Universiteit Rotterdam
  • > Programmadirecteur Executive CSR Program Erasmus Universiteit Rotterdam
  • > Lid Raad van Advies MVO Nederland

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Karen Maas

scopist_posts/originals/Essay-MSCII07v.jpg

De evolutie van de Management Scope Corporate Impact Index

Omdat maatschappelijke impact aan constante verandering onderhevig is, is de methodiek van de Management Scope Corporate Impact Index voor voor de editie 2020 verder verfijnd. De pijlers goed bestuur, relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap zijn op onderdelen van nieuwe metrics voorzien.

lees artikel
scopist_posts/originals/meten-maatschappelijke-impact07k.jpg

Zo meten wij maatschappelijke impact

De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) bestaat drie jaar en krijgt steeds meer aandacht bij bestuurders en commissarissen. De index geeft een betrouwbaar beeld van de maatschappelijke impact van de 100 grootste bedrijven in Nederland. Eenvoudig is dat niet, want sturen op impact is een jonge discipline die volop in beweging is. Chef de mission Karen Maas doet een boekje open over de impactmeting.

lees artikel
scopist_posts/originals/Maas, Karen - 2013.JPG

De maatschappelijke impact van nevenfuncties

De Management Scope Corporate Impact Index beoordeelt de honderd grootste bedrijven op vijf criteria: corporate governance, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, finance en goed werkgeverschap. Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van twintig jaar Management Scope op 12 september aanstaande wordt deze unieke index voor de eerste keer gepresenteerd. In deze index worden bestuurders en toezichthouders beoordeeld op de potentiële maatschappelijke impact die ze realiseren.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Managementparticipatie07v.jpg

Management buy-out: een mijnenveld?

Een management buy-out is voor bestuurders een uiterst enerverende periode, aldus Van Doorne partners Onno Boerstra en Sjoerd Stokmans. Zij begeleiden bestuurders bij dit delicate onderhandelingsspel. Als de verkoop mislukt, wijzen de vingers al gauw naar het management.

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-ING06v.jpg

Kwetsbare productieketens robuuster maken is complex

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

lees artikel
scopist_posts/originals/top100cc06v.jpg

Analyse Top-100 Corporate Vrouwen 2020

Petri Hofsté is voor de vierde keer de invloedrijkste corporate vrouw van Nederland. Verder leest de Top-100 in deze coronatijd als een who’s who van ervaren crisismanagers.

lees artikel
facebook