COO (Chief operational officer)

De COO (Chief operational officer) leidt het primaire proces binnen een bedrijf of organsatie. De COO is eindverantwoordelijk voor de operatie en rapporteert aan de CEO. De COO is vaak onderdeel van de Raad van Bestuur, of zit in het executive committee.

Chief operational officer is de Engelse term voor de directeur die het primaire proces van een bedrijf leidt (de operations), waarin de producten en diensten worden voortgebracht die aan de klanten worden geleverd. Met operaties bedoelt men het gedeelte van de productie dat waardetoevoegende activiteiten verricht.

‘Operations management’ is een deelgebied van het management dat gaat over de productie van goederen en diensten. De COO is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van operaties binnen een bedrijf. Hij staat in voor de toevoer van grondstoffen en logistieke acties. Operations management stond aan de basis van de eerste MBA-programma's.

COO (Chief operational officer) - Lokaal

Gerelateerde functies

COO (Chief operational officer) Nieuws

facebook